Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 8 (2023-2024)

Σε δοχείο όγκου 1L αναμιγνύονται:

3 mol BaO(s),   3 mol CO(g),  1 mol Ba(s),  6 mol CO2(g)  2 mol O2(g)  και 1 mol C(s)   και αποκαθίστανται οι ισορροπίες:Να βρεθούν :

α) H τιμή του λόγου  nCO2/noλ(g) (γραμμομοριακό κλάσμα του CO2)  στην κατάσταση ισορροπίας. 

β) Ποια είναι η απόδοση των αντιδράσεων  (1) και (2) ως προς την κατεύθυνση που πραγματοποιούνται;

γ) Αν η μέση ταχύτητα της αντίδρασης (1) από την έναρξη μέχρι την αποκατάσταση της Χ.Ι.1 βρέθηκε 5∙10-3 Μ/s να βρείτε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης (2) από την έναρξη μέχρι την αποκατάσταση της Χ.Ι.2 .

δ) Αν θεωρήσουμε τις αντιδράσεις (1) και (2) απλές και προς τις δυο κατευθύνσεις τους, να υπολογίσετε τους λόγους ταχύτητας για τη υ1 τη χρονική στιγμή t=0 και τη στιγμή της ΧΙ1 για την αντίδραση (1) και τους λόγους ταχύτητας υ4 τη χρονική στιγμή t=0 και τη στιγμή της ΧΙ2

ε) Σε θ΄>θ οC είναι Kc1΄>14  και Κc2<2. Να εξετάσετε αν οι αντιδράσεις (1) και (2) είναι προς τα δεξιά εδνδόθερμες ή εξώθερμες.

 (Απ: α) 7/11 , β) 83,3% και 25%  γ) 3∙10 -3 M/s  δ) 6:1  και 6:7)

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 7 (2023-2024)

Σε  κενό δοχείο που φέρει κινητό έμβολο, εισάγονται  8,8 g CO2 και περίσσεια σκόνης άνθρακα. 

Το μείγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 1270C η οποία διατηρείται σταθερή, οπότε πραγματοποιείται η απλή αντίδραση: 

                          C(s)+CO2(g)®2CO(g) 

Η πίεση στο δοχείο διατηρείται σταθερή στις 2,05 atm.

Ποιος είναι ο όγκος του δοχείου, τη στιγμή που η ταχύτητα της αντίδρασης έχει μεταβληθεί κατά 40% σε σχέση με την αρχική της τιμή;

Αr: C=12, O=16  (Απ:  V=4L)


Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 6 (2023-2024)

1. Nα συγκρίνετε το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση  1 mol υγρού C5H12 (q1) και 1 mol αέριου C5H12 (q2) προς  αέριο CO2 και υδρατμούς. (Aπ: q1 < q2 )

 2. Δίνονται οι αντιδράσεις:  C(s) + O2(g)CO2(g)  ΔΗ1=-393 kJ   και

                                           C(s) + O2(g)CO2(g)  ΔΗ2=-395 kJ  

Να εξηγήσετε για ποιους λόγους ΔΗ1≠ ΔΗ2

 

3. Σε 200 mL διαλύματος Fe(ΟΗ)3  (ισχυρή βάση)  προσθέτουμε 300 mL διαλύματος ΗCl 2 Μ (ισχυρό οξύ)  οπότε ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με  4,08 Kcal.  Να βρεθούν:

α) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Fe(OH)3.

β) οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών στο τελικό διάλυμα.

Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: 

H2SO4 (ισχυρό οξύ) + 2NaOH (ισχυρή βάση) → Na2SO4 + 2H2ΔΗ0= -27,2 Kcal.

(Απ: α) 5,35 % w/v,   β) 0,6Μ – 0,2Μ)


4. 10 mol μίγματος Cl2 και Ι2 αντιδρούν με Η2Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol του μίγματος Cl2 και Ι2 ώστε να απορροφηθούν 90 kcal. Δίνονται οι ενθαλπίες σχηματισμού: ΔΗf(HCl)= - 22,5 kcal/mol   και ΔΗf(HΙ)= 7,5 kcal/mol  (Απ: 1:9)

 5. Δίνονται:  Η2+½Ο2H2O(l)  ΔΗo1 = -286 kJ  και  

                     Η2+½ Ο2→ Η2Ο(g)  ΔΗo2= -242 kJ

Να υπολογίσετε την ενθαλπία ΔΗo3 της αντίδρασης: 

Η2Ο(g)H2O(l)  χρησιμοποιώντας:

α) τους νόμους της θερμοχημείας,   

β) το θερμοχημικό κύκλο,

γ) το διάγραμμα μεταβολής ενθαλπίας


6.  Να υπολογίσετε  την ενθαλπία σχηματισμού του αμύλου (C6H10O5)ν: ΔΗf [ (C6H10O5)ν ] σε Kcal/g    

Δίνονται: ΔΗC [ (C6H10O5)ν ] = - 4,2 Κcal/

ΔΗc(C)= -94kcal/mol    ΔΗc(H2)= - 68 kcal/mol   (Απ: -1,38 Κcal/g)

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 5 (2023-2024)

 1.  Το μεθάνιο (CH4) με επίδραση Cl2 παρουσία φωτός παράγει μείγμα των χλωροπαραγώγων:   CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3(χλωροφόρμιο), CCl4 (τετραχλωράνθρακας). 

α) Ποιο από αυτά διαλύεται στο εξάνιο (C6H14); 

β) Ποιο από αυτά έχει τη μικρότερη πτητικότητα στην ίδια θερμοκρασία; 

γ) Ποιο από αυτά μπορεί να παρασκευασθεί με την αλογονοφορμική αντίδραση;


2.   Να συμπληρωθούν τα κενά:

α) Το CΗ4 έχει πολύ ………..διαλυτότητα στο νερό.

β) Όταν μια ουσία είναι πολύ πτητική έχει ................ ικανότητα εξάτμισης.

γ) Όταν μία στερεή χημική ένωση έχει ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις, έχει .............. σημείο τήξης.

δ) Στις αντιδράσεις προσθήκης το Br2 είναι διαλυμένο σε …….. διότι τα όμοια διαλύουν ..............


3.  Ένα αλκάνιο Α και μια κορεσμένη μονοσθενής κετόνη Β έχουν την ίδια σχετική μοριακή μάζα Μr=72.

α) Να διατάξετε τα ισομερή του αλκανίου κατά αυξανόμενη πτητικότητα στην ίδια θερμοκρασία. 

β) i) Ποιο από τα ισομερή του αλκανίου έχει το υψηλότερο σημείο ζέσεως; 

ii)  Nα συγκρίνετε το σημείο βρασμού του ισομερούς αυτού με το σημείο βρασμού της κετόνης Β.


4. α) Σε δύο ισοτονικά διαλύματα ισχύει πάντοτε: 

i) c1 =c2         ii) c1T1 =c2T2       iii) Π1 =2Π2

β) Υδατικό διάλυμα στους 25°C έχει ωσμωτική πίεση Π1. Στους 50°C για την ωσμωτική πίεση Π2 του διαλύματος ισχύει:

 i) Π1 = Π2       ii) Π2 =Π1/2       iii) Π2 = 2Π1       iν) Π2> Π1.


5. Διάλυμα   ακόρεστης  οργανικής ένωσης Χ έχει ωσμωτική πίεση α atm. Κατά την παραμονή του διαλύματος η ένωση  πολυμερίζεται πλήρως, οπότε η ωσμωτική πίεση του διαλύματος γίνεται β atm στην ίδια θερμοκρασία. Αν η ένωση Χ έχει Mr= 100, να υπολογιστεί η Μr του πολυμερούς συναρτήσει των α και β.(Aπ: Μr=100α/β)Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Άσκηση Νο 4 (2023-2024)

1. Το στοιχείο Χ ανήκει στον τομέα s του περιοδικού πίνακα και είναι στην ίδια περίοδο με την 1ο αλογόνο.  α) Πόσα ηλεκτρόνια με  mℓ=0 μπορεί να έχει το άτομο του Χ στη θεμελιώδη του κατάσταση; β) Αν το οξείδιο του Χ προστεθεί στο νερό παράγεται η βάση ΧΟΗ. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ που έχει παρόμοιες ιδιότητες με το Χ και το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 4e  με mℓ= -1;

2. Τα στοιχεία Ζ-2Χ, Ζ-1Ψ και ΖΩ  ανήκουν όλα στον τομέα s του Περιοδικού Πίνακα. Να βρεθούν οι ατομικοί τους αριθμοί.

3. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Α αν ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και το ιόν του Α+ στη θεμελιώδη του κατάσταση δεν έχει ασύζευκτα ηλεκτρόνια.

4. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του πιο παραμαγνητικού στοιχείου της 1ης σειράς των στοιχείων μετάπτωσης;

5. Για το ιόν Σ2+ δίνεται η ηλεκτρονιακή του δομή:   1s2 2s2 2p6. Να βρεθεί η θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

6. Από μία ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Σ: [Ne] 3s2 3p5 4s1 να βρείτε τη  θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

7. Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα μπορεί να ανήκει ένα στοιχείο που ανήκει στην 3η περίοδο , διαθέτει 1 μονήρες ηλεκτρόνιο και 6e με ℓ=0;

(Απ: 1. α) 3e ή 4e,   β) Z=19    2. Ζ=1, Ζ=2, Ζ=3 ή Ζ=2, Ζ=3,  Ζ=4    3. Ζ=29   4. Z=24    5. 3-s-IIA      6. 3-p-VIΙΙA  7.  ΙΙΙΑ ή VIΙA)


Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 3 (2023-2024)

1. Ποιος είναι ο μέγιστος ατομικός αριθμός χημικού στοιχείου που το άτομό του στη  θεμελιώδη κατάσταση έχει 4e με ℓ=0;

2. Γιατί δεν είναι σωστό ότι δύο ισοηλεκτρονιακά σωματίδια θα έχουν πάντα την ίδια ηλεκτρονιακή δομή στη θεμελιώδη τους κατάσταση;

3. Μέχρι σήμερα ο Π.Π έχει 118 στοιχεία. Το στοιχείο  118Οg (Ογκανέσσιο) είναι το τελευταίο στοιχείο που έχει το τοποθετηθεί στον Π.Π. με δομή: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 .Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός e σε ένα άτομο (από τα μέχρι τώρα  στοιχεία του Π.Π.) που στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει ℓ=1 και ms= +1/2;

4. Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός (Ζ) ενός στοιχείου Σ που το κατιόν του   Σ2+ στη θεμελιώδη του κατάσταση μπορεί να έχει 9e ή 12e με ms=-1/2;

(Απ: 1. Ζ=10   2. π.χ. 27Co2+ και 25Μn   3. 18e    4. Z=23)

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο2 (2023-2024)

α. Μια στιβάδα έχει 9 τροχιακά. Πόσα από αυτά έχουν m= 0;

β. Ποιες από τις παρακάτω υποστιβάδες δεν υπάρχουν; 

i) 3p, ii) 3d, iii) 3f, iv) 2d;

γ. Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί ενός e με τυχαία σειρά: 0, +1/2, 2,1

i) Σε ποιο τροχιακό ανήκει το e;

ii) Πόσα άλλα τροχιακά της στιβάδας που ανήκει το παραπάνω τροχιακό έχουν την ίδια τιμή  m μ'   αυτό το τροχιακό;

δ. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού ώστε ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός να παίρνει 3 διαφορετικές τιμές;

ε. Πόσα και ποια τροχιακά υπάρχουν σ' ένα άτομο για το οποίο ισχύει η σχέση:  n+ℓ+m=3;

στ. Να βρεθεί ο αριθμός των τροχιακών που έχουν  n=3            και       m= -1.

 (Απ: 

α. 3 τροχιακά,   

β. iii, iv,  

γ. i) 2pz, ii) 2s  

δ. n=2,  

ε. 3s, 3py,  2pz   

στ. 2 τροχιακά)

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 1 (2023-2024)

Το ηλεκτρόνιο, στο άτομο του υδρογόνου, μεταπίπτει από τη στιβάδα n=x στη στιβάδα n=x/2 και εκπέμπει φωτόνιο με μήκος κύματος       λ= -16hc/3E1

α) Ποια είναι η αρχική και ποια η τελική στιβάδα κατά την παραπάνω αποδιέγερση;

β) Σε ποια στιβάδα θα πρέπει να πάει το ηλεκτρόνιο, από τη στιβάδα n=x, ώστε να εκπέμψει φωτόνιο με λ΄ > λ;

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Βαθμολογίες Πανελλαδικών 2023

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μου που κατάφεραν και φέτος να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων!

Βαθμολογίες από 18-20


Οι βαθμοί αναρτώνται με τη συναίνεση των μαθητών
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Οδηγός σπουδών 2023

 

Ο μεγάλος οδηγός σπουδών περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του συστήματος εισαγωγής. 
Είναι επικαιροποιημένος και επαυξημένος ( 426 σελίδες).

Για download πατήστε πάνω δεξιά

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Δελτίο Τύπου - Πανελλαδικές Εξετάσεις Χημείας 8 Ιουνίου 2023

  Από την  Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)

Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού» 2023 του νέου συστήματος και με την διδαχθείσα ύλη 2022-2023

Θέματα για…«γρήγορους» ….

Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουνίου 2023 εξετάστηκε πανελλαδικά το μάθημα Χημεία Προσανατολισμού. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) όπως προβλέπει ο θεσμικός της ρόλος ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, προβαίνει στον ακόλουθο σχολιασμό:

Στη σημερινή εξέταση του μαθήματος της Χημείας, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, τα οποία κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης.

Τα θέματα απαιτούσαν καλή διαχείριση του χρόνου εξέτασης και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Επίσης ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διάκριση των μαθητών που έχουν κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της Χημείας.

Γενικά τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα και λογικά και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν αν μελετούσαν τα θέματα με ψυχραιμία. Πιο συγκεκριμένα:

Σαφήνεια Θεμάτων

Τα θέματα σε γενικές γραμμές ήταν σαφή και επιστημονικώς ορθά και σχεδόν στο σύνολο προσέγγιζαν τη φιλοσοφία των θεμάτων που αναφέρονται στα σχολικά βιβλία.

Βαθμός Δυσκολίας – Διακριτική Ικανότητα

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και σε πολλές περιπτώσεις ήταν απαραίτητο οι υποψήφιοι να έχουν άριστη γνώση της θεωρίας και των εφαρμογών του σχολικού βιβλίου και ταχύτητα στη σκέψη τους. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν απαιτήθηκαν δύσκολοι μαθηματικοί υπολογισμοί ήταν θετικό για τους μαθητές!

Έκταση Θεμάτων

Η έκταση των θεμάτων ήταν το μειονέκτημα των φετινών θεμάτων καθώς απαιτούσε οι μαθητές να είναι γρήγοροι στις απαντήσεις τους για να μην βγουν εκτός χρόνου.

Εν κατακλείδι η Ένωση Ελλήνων Χημικών θεωρεί τα φετινά θέματα σχετικά εύκολα αλλά αρκετά, με αποτέλεσμα να απαιτούν περισσότερο χρόνο από τους μαθητές για την επίλυσή τους.

Επιπλέον, η ΕΕΧ πιστεύει πως μέσος όρος των γραπτών θα είναι αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των τελευταίων δύο ετών, όμως και πάλι το άριστα δεν θα το δούμε σε μεγάλο ποσοστό.

Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Επιλογή 20 θεμάτων (Β/Δ) από την τράπεζα της Γ Λυκείου

22977   22980   24107   24150   24207  24309   25196       25197  25236     2525225253  25254  25311 25457  25519 25649 26290 28278  28447 29558 

ΘΕΜΑ Β

Για download πατήστε πάνω δεξιά

 ΘΕΜΑ Δ

                                                          Για downlaod πάνω δεξιά

Κυριακή 7 Μαΐου 2023

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022-2023

                    Γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ΄ Λυκείου 

                              (Εκφωνήσεις & Απαντήσεις)

                        Εύχομαι καλή επιτυχία στους υποψηφίους

Για download πατήστε πάνω δεξιά

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα σπουδών Χημείας Α, Β, Γ Λυκείου

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών (B΄ 5382/19-11- 2021 βλπ, ΕΔΩπου εφαρμόζεται, πλην της Χημείας Γ’ Λυκείου, πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                 Για download πατήστε πάνω δεξιά

Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές

Από άρθρο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Ποια μαθήματα δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με αποτέλεσμα να γράφουν χαμηλή βαθμολογία; Τις επιδόσεις των υποψηφίων του 2022 σε κάθε μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων μπορείτε να δείτε στους πίνακες.

Το μόνο κοινό μάθημα και στα 4 Πεδία είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Το ποσοστό των γραπτών με βαθμολογία μικρότερη του 10 είναι το μικρότερο από όλα τα μαθήματα˙ από 8,7% έως 16,85%. Πρόκειται για πολύ μικρά ποσοστά. Στα άλλα μαθήματα το ποσοστό των υποψηφίων με βαθμό κάτω από τη βάση κυμαίνεται από 35% έως 73%. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αριστούχους˙ έχουμε το μικρότερο ποσοστό αριστούχων που κυμαίνεται από 0,19% έως 2,19%. Τον υψηλότερο μέσο όρο έγραψαν οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου 13,78. Οι βαθμοί των υποψηφίων στο μάθημα συσσωρεύονται μεταξύ 10 και 18. Στα υπόλοιπα μαθήματα.

1ο ΠΕΔΙΟ

Τα Αρχαία Ελληνικά θεωρούνται το δυσκολότερο μάθημα του Πεδίου. Πράγματι ο αριθμός των αριστούχων είναι πολύ μικρός, μόλις 2,27%. Όμως το ποσοστό των υποψηφίων με βαθμό μικρότερο του 10 είναι πολύ μικρότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά της Ιστορίας και των Λατινικών. 37,2% έναντι 47,96% και 45,13%. Κάθε μάθημα, λοιπόν, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, που εξαρτώνται από τη δομή των θεμάτων και τις προαπαιτούμενες γνώσεις από προηγούμενες τάξεις. Ο τρόπος εξέτασης των Λατινικών άλλαξε, με αποτέλεσμα τα Λατινικά να σταματήσουν να είναι το εύκολο μάθημα, όπως ήταν παλαιότερα. Οι αριστούχοι στα Λατινικά ήταν 17,96% ενώ στην Ιστορία ήταν 15,56%. Συνεπώς θέλουν προσοχή τα Λατινικά γιατί το άριστα το φτάνουν λίγοι υποψήφιοι.


2ο και 3ο ΠΕΔΙΟ

Η Φυσική αποδείχθηκε το μάθημα με τη μεγαλύτερη αποτυχία, μεταξύ των μαθημάτων του 2ου και του 3ου Πεδίου. 45,04% των υποψηφίων του 2ου Πεδίου έγραψαν κάτω από τη βάση και το 49,84% των υποψηφίων του 3ου Πεδίου. Αντίστοιχα ο μέσος όρος των γραπτών ήταν 10,91 για τους υποψηφίου του 2ου Πεδίου και 10,3 για τους υποψηφίους του 3ου Πεδίου. Στους αριστούχους η εικόνα είναι διαφορετική. 13,44% οι αριστούχοι του 2ου Πεδίου και 14,13% του 3ου Πεδίου. Η διαφορά οφείλεται, πιστεύω, στα Μαθηματικά. Φυσική χωρίς Μαθηματικά δεν γίνεται. Οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου δεν εξετάζονται στα Μαθηματικά και δεν τους δίνουν προσοχή ούτε στη Β Λυκείου και γι’ αυτό οι επιδόσεις τους είναι χειρότερες των υποψηφίων του 2ου Πεδίου, με εξαίρεση τους υποψηφίους για τις Ιατρικές που είναι πολύ καλά διαβασμένοι και γι’ αυτό έχουμε λίγο περισσότερους αριστούχους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δυσκολέψει τα θέματα της Βιολογίας και οι επιδόσεις των υποψηφίων έχουν έρθει πιο κοντά στις επιδόσεις των Μαθηματικών του 2ου Πεδίου. Αυτό είναι πολύ καλό διότι υπάρχουν 45 τμήματα που είναι κοινά στα δύο Πεδία. Όταν οι επιδόσεις στη Βιολογία είναι πολύ καλύτερες από των Μαθηματικών αδικούνται οι υποψήφιοι του 2ου Πεδίου στις κοινές σχολές των δύο Πεδίων. Ο μέσος όρος των Μαθηματικών είναι 11,75% ενώ της Βιολογίας είναι 12,38%. Η αντίστοιχη διαφορά στο μέσο όρο της Γλώσσας που είναι 13,26% για το 2ο Πεδίο και 13,78% για το 3ο Πεδίο, μας δείχνει ότι γενικά είναι λίγο υψηλότερου επιπέδου, στο μέσο όρο, οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου, οπότε είναι εντάξει. Δυστυχώς θα πρέπει οι θεματοδότες να προσέχουν και να κρατούν και αυτές τις ισορροπίες, που οφείλονται στο προβληματικό σύστημα εισαγωγής. Δεν τηρείται μία βασική αρχή στην εισαγωγή: Όλοι οι υποψήφιοι που διεκδικούν θέση σε μία σχολή πρέπει να έχουν εξεταστεί στα ίδια μαθήματα. Επειδή δεν τηρείται αυτή η προφανής αρχή πρέπει οι θεματοδότες να πετύχουν τη δύσκολη ισορροπία. Το ζήτημα είναι πολύ δυσκολότερο στις κοινές σχολές και στα 4 Πεδία όπου δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η ισορροπία.


4ο ΠΕΔΙΟ
Το αγκάθι εδώ είναι τα Μαθηματικά. Πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα. Είναι το μοναδικό μάθημα των Πανελλαδικών με μέσο όρο κάτω από 10, συγκεκριμένα 6,81. Λογικό αφού το 73,56% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10 και το 46,72% έγραψε κάτω από 5. Η διαφορά με τα Μαθηματικά του 2ου Πεδίου είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μας δείχνει ότι οι υποψήφιοι του 4ου Πεδίου είναι πιο αδύνατοι μαθητές, με διαφορά από τους υποψηφίους του 2ου Πεδίου που έγραψαν μέσο όρο 11,75, σχεδόν διπλάσιο.

Η Οικονομία είναι ευκολότερο μάθημα από την Πληροφορική και φαίνεται και στο ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση που είναι 35,31% έναντι 39,84% και στον αριθμό των αριστούχων που είναι 23,13% έναντι 15,96%.


Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι τον τελευταίο μήνα πριν τις Πανελλαδικές; Εξαρτάται από τις γνώσεις τους και τις φιλοδοξίες τους. Οι αδύνατοι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρατήσουν την προσπάθεια, ποτέ δεν τα παρατάμε. Για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους πρέπει να επιτύχουν τον υψηλότερο δυνατό μέσο όρο, ώστε να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΕΒΕ. Γι’ αυτό ας ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στο μάθημα που μπορούν με τη λιγότερη προσπάθεια να ανεβάσουν το βαθμό τους, ώστε να αυξήσουν το μέσο όρο τους.

Οι υποψήφιοι με υψηλές προσδοκίες πρέπει, πιστεύω, να επικεντρωθούν στα μαθήματα που δεν είναι τόσο καλοί, για να ανεβάσουν τη βαθμολογία τους, ώστε να αυξήσουν τα μόριά τους, ειδικά αν πρόκειται για μαθήματα που έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας, που θα τους δώσουν περισσότερα μόρια. Να ευχηθούμε σε όλους να πετύχουν τους στόχους τους.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
Μαθηματικός-Ερευνητής
www.stadiodromia.gr
Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Εφαρμογή για τις Βάσεις και τον υπολογισμό μορίων (Πανελλαδικές 2023)

Πανελλαδικές 2023: 

Υπολογισμός μορίων, Βάσεις Σχολών, Πρόγραμμα και Παλιά θέματα

Από τον παλιό μαθητή μου Σωτήρη Σβερώνη μία πολύ καλή εφαρμογή android  υπολογισμού μορίων και εύρεσης βάσεων για τις Πανελλαδικές 2023

Υπολογισμός μορίων: Υπολόγισε τα μόριά σου σύμφωνά με το νέο σύστημα για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Εισάγεις τους αναμενόμενους βαθμούς και μπορείς να δεις αναλυτικά τα μόρια που συγκέντρωσες για κάθε σχολή σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας.Κατεβάστε την από Google Play ( ΕΔΩ )

Τρίτη 18 Απριλίου 2023

Άσκηση Νο 27 (2022-2023)

Κάποιοι μαθητές μου δε βρίσκουν ενδιαφέρον στο να λύνουν μόνο ασκήσεις  αλλά  έχουν πάει κι ένα επίπεδο πιο πέρα.

Συνθέτουν και δικές τους ασκήσεις!

Από το Μάριο Νταντάμη της Γ΄Λυκείου ένα θέμα Δ εμπνευσμένο από τη μέχρι τώρα προετοιμασία του για τις Πανελλαδικές εξετάσεις


Για download πάνω δεξιά

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Εισαγωγή της Φωτοηλεκτρονιακής Φασματοσκοπίας στη Χημεία του Λυκείου

To video απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να διδάξουν το μάθημα της Χημείας της Γ΄ Λυκείου στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών. 

Περιλαμβάνει μια επισκόπηση της φωτοηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας (PES) καθώς και πώς αυτή αναπλαισιώνεται.Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 26 (2022-2023)

 22,4 g ενός αλκενίου Α αντιδρούν μερικώς με νερό και η ένωση Β που προκύπτει χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο 1ο μέρος, η ποσότητα της Β οξειδώνεται και η Γ που παράγεται διαλύεται στο νερό οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 2L με pH=3. 

Στο 2ο μέρος η ποσότητα της Β θερμαίνεται παρουσία Cu και στην ένωση Δ που παράγεται προσθέτουμε HCN και υδρολύουμε το προϊόν, οπότε προκύπτει η ένωση Ε . Η ένωση Ε ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO4 0,5M παρουσία Η2SO4. Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτούνται        240 mL του πρότυπου διαλύματος. 

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ. των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε και η απόδοση της αντίδρασης μετατροπής του Α σε Β. Εκτός από τη μετατροπή Α → Β όλες οι υπόλοιπες χημικές αντιδράσεις είναι μονόδρομες και ποσοτικές. 

Για την ένωση  Γ: Κa=10-5.  

β) Με επίδραση Cl2 στην Α παράγεται η Ζ και στη συνέχεια με περίσσεια υδατικού  διαλύματος NaOH στη Ζ παράγεται η Θ η οποία με όξινο (H2SO4) διάλυμα Κ2Cr2O7  δίνει τη Ι που  μπορεί να αντιδράσει  με φελίγγειο υγρό αλλά και με Na2CO3. 

Nα βρεθούν οι Σ.Τ. των ενώσεων Ζ, Θ και Ι  και να γράψετε την αντίδραση επίδρασης περίσσειας  όξινου (Η2SO4) διαλύματος KMnO4  στην ένωση Θ.

Αr: C=12, H=1. (Aπ: 62,5 %)


Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 25 (2022-2023)

α) Κατά τον πολυμερισμό του 1,3-βουταδιένιου παράγεται πολυμερές με Μr=135.000.  Να ονομαστεί το πολυμερές που παράχθηκε και να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.

β) Κατά τον πολυμερισμό του 1,3-πενταδιένιου παράγονται 0,001 mol πολυμερούς τα οποία για την πλήρη υδρογόνωσή τους απαιτούν 4 g Η2. Να βρεθεί ο Σ.Τ. του πολυμερούς και ο αριθμός των μορίων του μονομερούς από το οποίο αποτελείται το μόριο του πολυμερούς.

γ) 104 tn  στυρολίου (CH2=CH-C6H5) πολυμερίζονται με απόδοση 80% και παράγονται 200 mol πολυστυρόλιου. Να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.

δ) 5,6 kg 2-βουτένιου πολυμερίζονται πλήρως. Να βρεθεί η μάζα και ο Σ.Τ. του πολυμερούς που παράγεται.

ε) 1,3-βουταδιένιου αντιδρά με ακρυλονιτρίλιο με αναλογία μορίων ν:μ οπότε προκύπτει το συμπολυμερές:

με Mr=26.600. Για την πλήρη υδρογόνωση 0,01 mol του συμπολυμερούς απαιτούνται 18 g H2Nα βρεθούν οι τιμές των ν και μ.  

στ) Ένα διάλυμα ακεταλδεύδης έχει ωσμωτική πίεση 12,3 atm στους 27οC. Σε κατάλληλες συνθήκες η ακεταλδεύδη πολυμερίζεται πλήρως και προκύπτει το πολυμερές:

Αν το διάλυμα του πολυμερούς έχει ωσμωτική πίεση 3,075 atm στους 27οC να βρεθεί ο Μ.Τ. του πολυμερούς. Ο όγκος του διαλύματος παραμένει σταθερός.

(Απ:  α) ν=2.500,  β) ν=2.000,  γ) ν=4.000, δ) 5,6 kg,  ε) ν=100  μ=400              στ) C8H16O4 )


Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 24 (2022-2023)

54,5 g αιθυλοβρωμίδιου αντιδρούν με διάλυμα  ΝaOH και παράγονται οι οργανικές ενώσεις Α και Β.

Η ποσότητα της ένωσης Β μπορεί να αποχρωματίσει μέχρι και 2 L διαλύματος Br2/CCl4 συγκέντρωσης  0,23Μ ενώ από την επίδραση SOCl2 στην ένωση Α σχηματίζεται μίγμα ανόργανων αερίων που διαλύεται στο νερό και ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KOH. Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτήθηκαν  100 mL υδατικού διαλύματος ΚΟΗ 0,6Μ.

α) Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του αιθυλοβρωμίδιου που μετατράπηκε σε ένωση Α και το ποσοστό που μετατράπηκε σε ένωση Β.

β) Το διάλυμα NaOH ήταν αλκοολικό ή υδατικό;

γ) Να γραφεί η συνολική χημική εξίσωση που περιγράφει τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα.

δ) Πόσα g αιθυλοβρωμίδιου περίσσεψαν;

Ar: C=12, H=1, Br=80.

(Απ: α) 92 % σε Β  και 4 % σε Α,  

β) αλκοολικό,

γ) 24CH3CH2Br + 24NaOH 23 Β + Α + 24NaBr + 23H2O  

δ) 2,18 g )


Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

 Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) διοργανώνει τον 36ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.). Η πρώτη φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες (ύλη κλπ) στο επισυναπτόμενο αρχείο ΕΔΩ


Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση Νο 23 (2022-2023)

 Έλασμα Cu που ζυγίζει 12,7 g βυθίζεται σε 500 mL διαλύματος AgNO3 χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. 

O Ag που παράγεται από την αντίδραση που γίνεται δεν πέφτει κάτω σαν ίζημα, αλλά κολλάει στο έλασμα Cu (το έλασμα δηλ. παθαίνει επαργύρωση). 

Αν στο χρονικό διάστημα 0-10 min η μέση ταχύτητα παραγωγής του άλατος που σχηματίζεται από την αντίδραση που γίνεται, είναι 
0,024 Μ/min να βρεθεί η μάζα του ελάσματος Cu τη στιγμή 10 min. 

(Απ: 31 g)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση No 22 (2022-2023)

α) Να εξηγήσετε γιατί η παρακάτω οξειδοαναγωγική αντίδραση δεν είναι σωστά ισοσταθμισμένη:

2ΗΝΟ3 + Η2Ο2 ® 2ΝΟ + 2Ο2 + 2Η2Ο

β)  Να ισοσταθμίσετε την αντίδραση:

Fe2+ + Cr2O72- + H+  → Fe3+ + Cr3+ + H2O

γ) Σε 250 mL πορτοκαλί διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης 1Μ προσθέτουμε ΗΙ χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος οπότε προκύπτει ένα πράσινο διάλυμα και  πραγματοποιείται η μη ισοσταθμισμένη αντίδραση:

                           Κ2Cr2O7 + HI => CrI3 + KI + I2 + ...

i) Nα ισοσταθμίσετε την αντίδραση και να υπολογίσετε τη ΣΜΑΟ του αναγωγικού  σώματος.

ii) Αν το 40% της αρχικής ποσότητας του ΗΙ έχει πάθει οξείδωση να βρεθεί το pH του τελικού διαλύματος καθώς και το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του HI που αντέδρασε στην παραπάνω αντίδραση.

(Απ: α) ΣΜΑΟoξ. ≠ ΣΜΑΟαν.

β) 6Fe2+ + Cr2O72- +14H+  → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

γ) ii) ΣΜΑΟαν.= 6,  pH=0 και 93,33%)

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση Νο 21 (2022-2023)

 Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ ίδιας συγκέντρωσης ίδιου όγκου και ίδιας θερμοκρασίας. Κατά την ογκομέτρηση των διαλυμάτων αυτών με το ίδιο πρότυπο διάλυμα ΝaOH προέκυψαν οι παρακάτω καμπύλες ογκομέτρησης:

Η καμπύλη Α αναφέρεται στο οξύ ΗΑ και η καμπύλη Β στο οξύ ΗΒ.

α) Να συγκρίνετε το pH των δύο διαλυμάτων στα ισοδύναμα σημεία των ογκομετρήσεων αν η θερμοκρασία και των δύο διαλυμάτων στα ισοδύναμα σημείο είναι η ίδια.

β) Ποιο από τα οξέα HA και HB θα μπορούσε να είναι το HCOOH και ποιο το CH3COOH;

γ) Σε ποια από τις δύο ογκομετρήσεις θα ελευθερωθεί μεγαλύτερο ποσό θερμότητας μέχρι το ισοδύναμο σημείο; Ισχύουν οι προσεγγίσεις.

Δίνεται

+Ι :Η-<CH3- 

(Aπ: α) pHNaB > pHNaA

β)ΗΒ:CH3COOHκαιΗΑ:ΗCOOH  γ)HA