Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Πειράματα Χημείας (video)

Από το συνάδελφο Χρονάκη Αντώνη μία συλλογή 46  Πειραμάτων Χημείας εδώ