Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Άσκηση Νο 19 (2022-2023)

 Σε 60 mL υδατικού διαλύματος οξέος Η2Α  1/6Μ προσθέτουμε 40 mL υδατικού διαλύματος Na2A 0,25M.  

Nα υπολογίσετε τη [Η3Ο+] στο τελικό διάλυμα.  

Το οξύ Η2Α  είναι ισχυρό στο πρώτο στάδιο και ασθενές στο δεύτερο στάδιο με Κa2=0,01.

(Aπ: 3Ο+] = 0,04Μ)


Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Άσκηση Νο 18 (2022-2023)

 Σε 100 mL διαλύματος που περιέχει:

HCOOH 4,6 % w/v – CH3COOH 1M προσθέτουμε 11,2 g KOH χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. 

Να βρεθεί το pH του τελικού διαλύματος που προκύπτει. 

Δίνονται: Για το HCOOH: Ka=10-4, 

για το CH3COO: Kb=9×10-10  

Για  το νερό: Kw = 10-14

Ar: K=39, O=16, H=1

(Απ: 9,5)

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Τράπεζα Θεμάτων Γ΄ Λυκείου

 Σε  ένα αρχείο pdf (με τις απαντήσεις) τα 36 θέματα που έχουν αναρτηθεί έως 31-12-2022

Τα θέματα σε word ΕΔΩ

Τα θέματα ανά ενότητα ύλης εδώ

Για download πάνω δεξιά