Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Γ΄ Λυκείου: Εύρεση σύσταση μείγματος και Σ.Τ.


Ομογενές μείγμα μάζας 40 g, αποτελείται από τις παρακάτω κορεσμένες μονοσθενείς οργανικές ενώσεις με αναλογία mol  1:1:3 αντίστοιχα:
Α: CvHΟ (καρβονυλική ένωση) 
Β: CκΗ2κ+2Ο (αιθέρας ή αλκοόλη)
Γ: CλΗ2λ+2O (αιθέρας ή αλκοόλη)
Το μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Με επίδραση περίσσειας αντιδραστηρίου Tollens στο πρώτο μέρος σχηματίζονται 21,6 g Αg.
Με  επίδραση  περίσσειας  διαλύματος Ι2/NaOH στο δεύτερο μέρος σχηματίζονται 78,8 g κίτρινου ιζήματος.
Να βρεθεί η σύσταση του μείγματος σε mol και οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ.
Αr: C=12, H=1, O=16, I=127, Ag=108.

Δείτε τις απαντήσεις ΕΔΩ

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Ένα ταξίδι τριών βημάτων


front 2
Το 2ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού
Πολλά ειπώθηκαν  και γράφτηκαν για τη μερική εξουδετέρωση μείγματος ασθενούς και ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση (για το Δ3 στις Πανελλαδικές 2013).
Είναι ένα ζήτημα που μπορεί κανείς να το αναπτύξει με διαφορετικούς τρόπους , αλλά πάντα καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα. Ο καλός συνάδελφος Αντώνης Χρονάκης  δεν μένει όμως στη θεωρία, αλλά επενδύει το υλικό του με ιδιαίτερα ενδιαφέρον πειραματικό υλικό.
Στο 2ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού " Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση " (μπορείτε να κατεβάσετε όλο το τεύχος από εδώ ) και με τον τίτλο "Ενα ταξίδι τριών βημάτων" παρουσιάζει τη μεθοδολογία θεωρητικά και πειραματικά για την παραπάνω εξουδετέρωση.
Διαβάστε την αναλυτικά εδώ

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Οφθαλμαπάτη

Γίνονται αμφίδρομες αντιδράσεις μόνο με ένα ποτήρι νερό; Μάλλον όχι...
Δείτε  όμως το βίντεο που ακολουθεί:

      

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Οι εκφώνησεις των θεμάτων από τον 28ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας

                                           logo
Δείτε εδώ τα θέματα της Γ΄Λυκείου.

Δείτε εδώ τα θέματα της Β΄Λυκείου

Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών:
Διεξήχθη σήμερα 22/3/2014 ο 28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας (ΠΜΔΧ) τον οποίο διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Χημικών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η προσέλευση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, ενδεικτική της αγάπη τους για την Επιστήμη της Χημείας.
Το αδιάβλητο του διαγωνισμού διασφαλίστηκε με την εφαρμογή του κανονισμού του ΠΜΔΧ. Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και θα ολοκληρωθεί με τη βαθμολόγηση των γραπτών που θα γίνει στα γραφεία της ΕΕΧ στην Αθήνα σε επόμενο χρονικό διάστημα και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Οι μαθητές οι οποίοι θα πρωτεύσουν στο διαγωνισμό θα κληθούν σε εκπαίδευση,  μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα επιλεγούν οι μαθητές οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 46η Ολυμπιάδα Χημείας που θα διεξαχθεί  20-29 Ιουλίου 2014 στο Ανόι του Βιετνάμ.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τους μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, όσο και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν εφικτή η ομαλή διεξαγωγή του.

Για την 46η Ολυμπιάδα Χημείας δείτε εδώ

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Α΄Λυκείου: Νέο Λύκειο (τράπεζα θεμάτων) -Προσομοίωση εξέτασης στη Χημεία


Α΄  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ  
KEΦΑΛΑΙΟ 4.1-4.3
Θ Ε Μ Α  A

A1.  Σε 196 g H3PO4   (A r: Η=1, P=31, O=16)  περιέχονται:
α. 4NA άτομα Ο  
β.  16ΝA  άτομα συνολικά
γ. 31 g P   
δ. 3 moℓ ατόμων Η
(Μονάδες 5)
A2.  Ποια από τις παρακάτω ποσότητες ζυγίζει περισσότερα γραμμάρια; (Ar: O=16, C=12, H=1)
       α.  5,6 L CO2  σε STP   
       β.  3,01×1023 μόρια υδρογόνου  
       γ.  2 mo μορίων Ο3        
       δ.  Α  άτομα C
(Μονάδες 5)
A3. Υδατικό διάλυμα NaOHr=40)  5,2 % w/v και πυκνότητας 1,04 g/mL έχει:
       α. συγκέντρωση 5Μ   
       β. περιεκτικότητα 1,3 % w/w  
       γ. συγκέντρωση 5,2Μ 
       δ. περιεκτικότητα 5 % w/w  
 (Μονάδες 5)
Α4. Για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση 500 mL υδατικού διαλύματος ΗΝΟ3 από 1Μ  σε 2Μ  είναι δυνατόν:
      α. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1Μ.
      β. Να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, 1 mo HNO3.
      γ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1,5Μ.
      δ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 3Μ.

(Μονάδες 5)
A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. 2  mo στερεού Fe έχουν όγκο 44,8 L σε STP.
β.  1 μόριο NH3 περιέχει 3ΝΑ άτομα H  και ΝΑ άτομα Ν.
γ.  Σύμφωνα με την υπόθεση Αvogadro, 10 L  CO2 περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με 10 L  CO στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
δ.  H μάζα 1 ατόμου  12C σε g oρίζεται ως 1 amu.
ε.  1 mo αυγά είναι 6,02×1023 αυγά.
(Μονάδες 5)

Θ Ε Μ Α  B

B1. Να εξηγήσετε γιατί οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
α.  Αν 1 άτομο Ca είναι 40amu, τότε 1 άτομο Ca  ζυγίζει  40/ΝΑ g.
β.  Κατά την ανάμιξη διαλύματος ΗC  όγκου V1 L και συγκέντρωσης C1 με διάλυμα ΗC  όγκου V2 L και συγκέντρωσης C2 προκύπτει διάλυμα ΗC  συγκέντρωσης C3. Τότε ισχύει η σχέση:
C1×V1+C2×V2=C3×(V1+V2).
γ.  Αν το 75% του χλωρίου στη φύση αποτελείται από άτομα 35C και το 25 % από άτομα 37C  τότε για το C ισχύει Αr=35,5.
(Μονάδες 12)
Β2.  Να συμπληρωθούν τα κενά:
α. Ατομική μονάδα μάζας (………..) ορίζεται ως το ……….. της μάζας του ατόμου του άνθρακα-12 (12C) και έχει τιμή 1,66×10-24 g.
β. ………… μοριακή μάζα (…….) ή μοριακό ……. (ΜΒ) λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι …………… η μάζα του ………….. του στοιχείου ή της χημικής   …………….. από το ……. της μάζας του ατόμου του άνθρακα-12 (12C).
γ. Ο αριθμός ……………. εκφράζει τον αριθμό των ατόμων οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται σε μάζα τόσων γραμμαρίων όσο είναι η ……………..     …………….    ………….  του.
δ. Η συγκέντρωση ενός διαλύματος ονομάζεται αλλιώς και  …………  ή ……………….. κατ’ όγκο.
ε. Τα αέρια που υπακούουν στην ………………… εξίσωση για οποιαδήποτε τιμή ………….. και ………………. ονομάζονται ………………… ή ……………….. αέρια.
στ. Ο όγκος που καταλαμβάνει   .......  mo μιας αέριας ουσίας ονομάζεται  ...................... όγκος, συμβολίζεται  ........  και έχει τιμή .......... L  σε πρότυπες συνθήκες(STP), δηλ. σε θερμοκρασία ............ και πίεση  ...........                                                                                                    (Μονάδες 13)

Θ Ε Μ Α  Γ
 
Γ1. Ποιος  όγκος αερίου Σ2H4, μετρημένος στους 27οC και πίεση 1,5 atm, περιέχει διπλάσιο αριθμό ατόμων υδρογόνου από  34 g NH3;  
(Μονάδες 5)

Γ2.  Aν  5,6 L (σε STP) του αερίου Σ2H4 ζυγίζουν 7 g  να βρεθεί η σχετική ατομική μάζα του Σ.
(Μονάδες 5)

Γ3.  Να υπολογιστεί  η πυκνότητα του Σ2H4:
α) σε πρότυπες συνθήκες (STP), 
β) σε Τ= 500K και Ρ=2,05 atm.
(Μονάδες 10)
Γ4.  Σε  ένα δοχείο και σε θερμοκρασία 47οC περιέχεται ορισμένη ποσότητα του αερίου Σ2H4, η οποία ασκεί πίεση 8 atm. Να υπολογίσετε την πίεση η οποία ασκείται στο δοχείο, αν διπλασιαστεί ο όγκος του δοχείου και η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 80οC.                 (Μονάδες 5)  
                                                                                  
Δίνονται:  Σχετικές ατομικές μάζες (Αr):  N=14, H=1 
και R=0,082 Latm/(mol.K)
                                                             

Θ Ε Μ Α  Δ


Δ1.  Σε φιάλη σταθερού όγκου 4,1 L, περιέχεται αέριο Χ, το οποίο ασκεί πίεση 11 atm σε θερμοκρασία 227οC. Μία ποσότητα του αερίου Χ διαλύεται σε 477 g νερό και προκύπτει διάλυμα Υ1,  ενώ η πίεση στη φιάλη μειώνεται στις 6 atm στους 227οC. Να βρεθούν για το διάλυμα Υ1:
α) η συγκέντρωσή του,
β) η % w/w περιεκτικότητά του και η
γ) η % w/v περιεκτικότητά του.
Δίνεται η πυκνότητα του διαλύματος Υ1 ίση με 1,06 g/mL και η σχετική μοριακή μάζα του Χ ίση με 106.
(Μονάδες 15)

Δ2.  Στη συνέχεια, προσθέτουμε από την παραπάνω φιάλη κι άλλη ποσότητα αερίου Χ στο διάλυμα Υ1 χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος.
Πόση θα γίνει η πίεση στους 227οC στη φιάλη, όταν το διάλυμα αποκτήσει συγκέντρωση 1,5Μ; (διάλυμα Υ2).
(Μονάδες 5)
Δ3.  Πόσα mL Η2Ο πρέπει να προσθέσουμε ή να εξατμίσουμε από το διάλυμα Υ2 ώστε η συγκέντρωση να ξαναπάρει την τιμή που είχε στο διάλυμα Υ1;
(Μονάδες 5)
Δίνεται: R=0,082 L atm/(mol.K)

Για απαντήσεις πατήστε εδώ

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Γ΄Λυκείου: Το 3ο Θέμα (Οργανική) 2000-2013


Κατεβάστε από εδώ (πατήστε save) το 3ο ΘΕΜΑ (Οργανική) από τις Κανονικές, Επαναληπτικές Πανελλαδικές καθώς και τις Πανελλαδικες των ομογενών για τα έτη 2000-2013

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Εκδήλωση-Ημερίδα με θέμα το Νέο Λύκειο & την αγορά εργασίας

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Καρδίτσας, σας προσκαλεί σε ανοιχτή Ημερίδα, που θα γίνει την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, στις 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με θέμα:

Νέο Λύκειο - Σπουδές και Επαγγέλματα στην Ελλάδα της Κρίσης

Στη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν:
  • τα νέα δεδομένα και οι ανατροπές
  • οι παγίδες και οι έξυπνες επιλογές του νέου αλλά και του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος
  • η αγορά εργασίας σήμερα, οι προοπτικές και οι προκλήσεις
ekdilosi 2014 1 ekdilosi 2014 2
  • Κάνετε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τη φυλλάδιο της εκδήλωσης
  • Κάνετε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε τη Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης
  • Κάνετε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την πρόσκληση της εκδήλωση
  • ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Γ΄Λυκείου: Διερεύνηση στο προϊόν ενυδάτωσης αλκενίου και λίγο…pHα) 0,1 mol αλκενίου (Α) αντιδρούν ποσοτικά με Η2Ο/H+. Για την πλήρη οξείδωση του περιεχομένου του δοχείου, μετά το τέλος της αντίδρασης, απαιτούνται 200 mL όξινου 
(Η­2SO4) διαλύματος KMnO4 0,4M.  Να βρεθεί ο Σ.Τ. του αλκενίου Α.
β) Με επίδραση ΗCl σε άλλη ποσότητα του Α και στη συνέχεια με υδατικό διάλυμα NaOH, παράγεται η οργανική ένωση Β.
0,3 mol της Β και ισομοριακή ποσότητα κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Γ (Ka=10-5) αντιδρούν σε όξινο (HCl) περιβάλλον και αποκαθίσταται η ισορροπία:  B+Γ  <=> Δ + Η2Ο.
Στο μίγμα των Β, Γ, Δ, που απομονώνεται κατάλληλα από την ισορροπία, προστίθεται η στοιχειομετρικά απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος NaOH που χρειάζεται για να αντιδράσουν πλήρως τα συστατικά του μίγματος, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου  300 mL. Το Δ1  χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη (διαλύματα Δ2 και Δ3).
i) Να βρείτε το pH του διαλύματος Δ2.
ii) Αν για την πλήρη οξείδωση των οργανικών ενώσεων που περιέχει το διάλυμα Δ3 απαιτούνται  900 mL όξινου (Η2SO4) διαλύματος KMnO4 0,2M  να βρεθούν οι Σ.Τ. των Β, Γ και  Δ.
Θερμοκρασία διαλυμάτων 25οC, Kw=10-14, ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εκφώνηση και την απάντηση από τις αναρτήσεις μου στο www.ylikonet.gr εδώ

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Α΄Λυκείου: Πώς θα εξεταστούν οι μαθητές στη Χημεία από την Τράπεζα Θεμάτων

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Χημεία (όπως και στη Φυσική) γίνονται ως εξής:
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

3. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ εδώ

Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

28os Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - 46η Ολυμπιάδα Χημείας

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 28ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας  (Π.Μ.Δ.Χ.) στις 22 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο (ώρα 8.30 π.μ.). 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των Ε-ΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της  Α΄ και Β΄ τάξης, ενώ οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης. Στο διαγωνισμό αυτό η Ε.Ε.Χ. θα βραβεύσει  15 μαθητές από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές από τη Γ’ Λυκείου. 
  • Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στο Διευθυντή του σχολείου τους  μέχρι τις 10 Μαρτίου 2014. 

 Από το διαγωνισμό θα επιλεγούν οι μαθητές που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (6 μαθητές από αυτούς που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και 4 από αυτούς που εξετάστηκαν στα θέματα της Β΄ Λυκείου, καθώς και οι ισοβαθμήσαντες με αυτούς). 
 Η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανόι του Βιετνάμ (Ιούλιος 2014). 
Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.
Για την επίσημη ιστοσελίδα της 46ης Ολυμπιάδας Χημείας πατήστε εδώ  Μπορείτε να βρείτε παλιότερα θέματα με τις λύσεις τους
46η ICho (Ολυμπιάδα Χημείας)-Ανόι Βιετνάμ

Αν θέλετε να δείτε που έγιναν οι παλαιότερες Ολυμπιάδες Χημείας πατήστε εδώ

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Β΄Λυκείου: Εφαρμογή αρχής Le-Chatelier σε διάγραμμα C-t

Κατασκευή διαγράμματος C-t για την αμφίδρομη αντίδραση:  κυκλοπροπάνιο <=> προπένιο

Πατήστε Initiate Equilibration  και δείτε το διάγραμμα συγκέντρωσης-χρόνου για τα δύο συστατικά της αντίδρασης.
Στη συνέχεια αυξήστε την συγκέντρωση του κυκλοπροπανίου πατώντας  Add more cyclopropane και μετατοπίστε την ισορροπία προς τα δεξιά.
Πατώντας  Reinitiate Equilibration  δείτε το διάγραμμα συγκέντρωσης χρόνου μέχρι να αποκατασταθεί η νέα ισορροπία .
Με το Reset η εφαρμογή ξεκινάει από την αρχή.
Ξεκινήστε την εφαρμογή εδώ