Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021

 

Με αυτόν τον οδηγό 250 σελίδων θα μπορέσετε εύκολα να ανατρέξετε στις πληροφορίες τμημάτων και να συμβουλευτείτε με τον πιο πρακτικό τρόπο μετεγγραψιμότητες, αξιολογήσεις σχετικές με αγορά εργασίας, ''γεύσεις'' διδασκόμενων μαθημάτων, σχετιζόμενα επαγγέλματα και άλλα.

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

Άσκηση Νο 31 (2020-2021)

 Χωρίζουμε ένα δοχείο όγκου V L με κινητό διάφραγμα σε δύο ίσα μέρη, σε θερμοκρασία 500K. Στο ένα μέρος διαβιβάζουμε 2 mol HI και στο άλλο μέρος 6 mol N2O4, όπως φαίνεται στο σχήμα και αφήνουμε ελεύθερο το διάφραγμα. Στα δοχεία πραγματοποιείται διάσπαση των παραπάνω ενώσεων

Όταν το διάφραγμα ισορροπήσει, το ένα μίγμα ισορροπίας καταλαμβάνει 4πλάσιο όγκο από το άλλο μίγμα ισορροπίας.

Αν η θερμοκρασία παραμένει σταθερή να υπολογιστούν:

α) η σύσταση σε mol στα δύο μέρη μετά την αποκατάσταση των ισορροπιών. 

Δίνονται: 2ΗΙ (g) <=> H2(g) + I2(g) Kc1=0,25 (500K)

                N2O4(g) <=> 2NO2(g)  Kc2=0,5  (500K)

β) Ο όγκος του δοχείου (V).

γ) Η πίεση που δέχεται το διάφραγμα εκατέρωθεν στην κατάσταση ισορροπίας.

(Aπ: 

α) 1 mol HI - 0,5 mol H2-0,5 mol I2 &  4 mol N2O4 - 4 mol NO2  

β) 10 L,  

γ) 41 atm)


Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021

24 διαγωνίσματα Χημείας (ΨΕΒ 2021) σε ένα αρχείο

 Συγκεντρωμένα (update 19-5-21) με διορθωμένα τα παροράματα τα εξής διαγωνίσματα με τις λύσεις τους:

8    ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

2   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΕΦ. 1-4

1   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΚΕΦ. 1

1   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΚΕΦ. 2

2   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 3

3   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 4

4   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 5

3   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 6Για download πατήστε πάνω δεξιά