Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

Καμπύλη ογκομέτρησης ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση και δείκτη Μπλε της Βρομοθυμόλης

1. Δείτε καμπύλες ογκομέτρησης εξουδετέρωσης για όλες (!) τις περιπτώσεις εδώ
   Επιλέξτε ανάμεσα στο συνδυασμό  strong(ισχυρό) ή weak (ασθενές) οξύ (acid) και strong ή weak  base (βάση) καθώς και έναν από τους δείκτες  Πορτοκαλί του μεθυλίου, Μπλε της βρομοθυμόλης ή Φαινολοφθαλείνη. Πατήστε Reset επιλέξτε το είδος ογκομέτρησης και μετά πατήστε Start

2.  Παλαιότερες αναρτήσεις για την ογκομέτρηση εδώ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Δείκτες


1.  Δείτε εδώ τα χρώματα για τους κυριότερους δείκτες.
2.  Παλαιότερη ανάρτηση για τους δείκτες εδώ
3.  O δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης ( pH<6: κίτρινο, pH>7,6 μπλε):

4. Ο δείκτης φαινολοφθαλείνη (άχρωμο: pH<8,2  ερυθριώδες: pH>10):


Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

Τύπος Ηenderson-Hasselbalch

1. Με την εφαρμογή εδώ παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).
Επίσης παρασκευές ρυθμιστικών διαλυμάτων εδώ

2. Στην εφαρμογή εδώ προσθέστε HCl-NaOH  
α) σε 100 mL νερό (με pH=7) 
 β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ   
γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74) και παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.
Για την προσθήκη ισχυρών οξέων ή ισχυρών βάσεων σε ρυθμιστικό διάλυμα πατήστε επίσης  εδώ κι εδώ.
Στην εφαρμογή εδώ έχετε αριστερά διάλυμα με pH=9,25 και δεξιά ρυθμιστικό (ΝΗ3/ΝΗ4+) διάλυμα με pH=9,25. Όταν εμφανιστεί το "add HCl" πατήστε και προσθέστε μία σταγόνα HCl και στα δύο διαλύματα. παρατηρήστε τις μεταβολές του pH κ.λ.π. Μετά ξαναπροσθέστε HCl και παρατηρήστε τις αλλαγές στις τιμές. Δείτε πόσο μικρή είναι η ελάττωση του pH στο Ρ.Δ. 

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, λογισμικό και εφαρμογές Χημείας

Μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα εδώ: sxoleio.eu  τα παρακάτω προγράμματα Χημείας:


ACD/ChemSketch
Ελεύθερο λογισμικό με πολλές δυνατότητες για προσωπική χρήση και εκπαιδευτική. Περιέχει εργαλεία που δεν διατίθενται σε κάποια άλλα εμπορικά πακέτα σχεδίασης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τον καθορισμό δομής, 2d και 3d βελτιστοποίηση και την προβολή του, σημείο βρασμού, παραγωγή και μετατροπή και άλλα.Virtual Lab Simulation
Ειναι ένα πολύ καλό περιβάλλον εικονικού εργαστηρίου για τη χημεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενώσεις και τις ουσίες που σας δίνονται. Στα αριστερά εμφανίζονται όλες οι ουσίες (βάσεις, οξέα κτλ.), στο κέντρο είναι ο χώρος πειραματισμού, στα δεξιά εμφανίζεται η θερμότητα, η ποσότητα του υγρού, τα άτομα των ενώσεων κ.α.Crocodile Chemistry
Ικανότατο πρόγραμμα εξομοίωσης πειραμάτων χημείας. Έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε τις αρχικές τιμές ή τις ιδιότητες των στοιχείων του πειράματος και μετά να παρατηρήσουμε πως αλλάζει η εξομοίωση του. Μπορούμε να εξοπλίσουμε το πείραμα με μια σειρά πλήκτρων ελέγχου, γραφημάτων, εικόνων και video.Jmol
Το Jmol προβάλλει τρισδιάστατα τη δομή χημικών ενώσεων με πολλούς τρόπους και εμφανίζει μόρια διαφόρων ενώσεων. Επιτρέπει την μετακίνηση και περιστροφή των μορίων ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητή η δομή τους. Τα άτομα που αποτελούν τα μόρια προβάλλονται με δικά τους ξεχωριστά χρώματα για να ξεχωρίζουν.ChemToolBox
Δωρεάν λογισμικό το οποίο περιέχει πολλά επιστημονικά δεδομένα που ειναι πολύ χρήσιμα σε ένα εργαστήριο. Χάρη στη δική του βάση δεδομένων θα υποκαταστήσει τη χρονοβόρα χρήση των επιστημονικών βιβλίων. Απευθύνεται σε ευρύ κοινό όπως μαθητές, φοιτητές και επιστήμονες. Είναι ο ιδανικός φίλος όλων των χημικών.Molo
Σκοπός του είναι η κατανόηση θεμελιωδών φαινομένων αναφορικά με την αλληλεπίδραση ατόμων και μορίων, μέσω διαδραστικών μοντέλων. Ο χρήστης παραμετροποιεί τα δεδομένα και παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα. Στη βάση δεδομένων της εφαρμογής υπάρχουν πολλά έτοιμα εκπαιδευτικά μοντέλα.Adun
Είναι μια δωρεάν εφαρμογή μοριακής προσομοίωσης που περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση των δεδομένων και δυνατότητες ανάλυσης. Η ανάπτυξη του προγράμματος έγινε στα εργαστήρια της υπολογιστικής βιοφυσικής και βιοχημείας και είναι μέρος της ερευνητικής μονάδας βιοϊατρικής πληροφορικής του UPF.

Chemitorium
Χρησιμοποιείται για την ανάλυση και τη σχεδίαση υψηλής ποιότητας 3d αναπαραστάσεων οργανικής χημείας. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο χημείας σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπει στους χρήστες να γράψουν χημικούς τύπους και μπορεί να υπολογίσει την τρισδιάστατη δομή του μορίου και τις ιδιότητες του.
ΛήψηVirtual Chemistry Laboratory
Είναι ένα εικονικό εργαστήριο χημείας που διαθέτει ένα εικονικό βήμα εργασίας και δύο χώρους για όργανα εργαστηρίου και για τις ουσίες αντίστοιχα. Για να εκτελέσετε μια αντίδραση πρέπει να βάλετε τα απαραίτητα δοχεία και τις απαραίτητες ουσίες σε αυτά. Τα πειράματα πραγματοποιούνται με πολύ απλό τρόπο.

Chemis3D
Είναι ένα ελεύθερο java applet για την online τρισδιάστατη απεικόνιση των μοριακών μοντέλων. Μπορείτε να παρέμβετε έχοντας στην διάθεση σας ποικιλία στυλ και χρωμάτων σε μικρά μόρια και σε μακρομοριακές δομές. Είναι ελαφριά εφαρμογή και η ενσωμάτωση της σε μια ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολη.

BKChem
Είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης χημικών ενώσεων με διαθέσιμες φόρμες, χρώματα, τρισδιάστατη απεικόνιση, δυνατότητα εξαγωγής στην εφαρμογή σχεδίου του openoffice και άλλα πολλά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ελεύθερο σχεδιαστή και συντάκτη οργανικών μορίων.

Virtual Chemistry Experiments
Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση πειραμάτων που απεικονίζουν τη μοριακή και την ατομική δομή με σκοπό τη λήψη πληροφοριών και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Διαθέτει διαδραστικό περιεχόμενο μέσω java. Τα πειράματα τρέχουν και σε τοπικό επίπεδο.

ViewMol3D
Είναι μια δωρεάν εφαρμογή σχεδίασης υψηλής ποιότητας 3d αναπαραστάσεων χημικών ενώσεων. Είναι ένας τρισδιάστατος θεατής για μοριακές δομές από τη κβαντική χημεία. Με το ViewMol3D μπορείτε να αντλήσετε μόρια μοντέλα από την παραγωγή των διαφόρων προγραμμάτων κβαντικής χημείας.
Λήψη

Periodic Table Classic
Ένα εξαίρετο εκπαιδευτικό εργαλείο. Από μία κυλιόμενη λίστα μπορούμε να επιλέξουμε απεικόνιση στοιχείων του πίνακα, ανάλογα με το σημείο τήξης ή βρασμού, την ατομική ακτίνα, το ατομικό βάρος. Μπορούμε να επιλέξουμε τη γραφική απεικόνιση της ιδιότητας στοιχείων πχ. θερμοχωρητικότητας, σημείου βρασμού κ.α.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

7 συστατικά που δεν πρέπει να βρίσκονται στις ετικέτες των τροφών …!Οι περισσότεροι από εμάς, θέλουμε να γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα στα τρόφιμά που καταναλώνουμε, για να μπορούμε και να αποφύγουμε τυχόν βλαβερές ουσίες. Στην Ευρώπη, σχεδόν όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με νόμο της ΕΕ. 
Εντούτοις, η ορολογία αναγραφής συστατικών στις ετικέτες μπορεί να μην είναι πάντα σαφής στον καταναλωτή …!

Η ετικέτες που βρίσκονται στις συσκευασίες των τροφών, μπορεί να… επηρεάζουν το μέγεθος των ρούχων σας, αλλά και την υγεία σας. Γιατί το λέμε αυτό; Δυστυχώς, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε όλα αυτά τα συστατικά που αναγράφονται στις διατροφικές ετικέτες. Θα είναι όμως μια καλή αρχή, να μάθετε μερικά που πρέπει να αποφεύγετε. Μην αγοράζετε λοιπόν προϊόντα με τα παρακάτω συστατικά …!

BHA (βουτυλική υδροξυανισόλη, Ε 320)

Αυτό το συντηρητικό χρησιμοποιείται για να αποτρέψει το τάγγισμα σε τρόφιμα που περιέχουν έλαια. Δυστυχώς όμως σχηματίζει ενδεχόμενες καρκινογόνες αντιδραστικές ενώσεις στο σώμα μας. Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Japanese Journal of Cancer Research, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΒΗΑ «ευλόγως πιθανώς να είναι μια καρκινογόνος ουσία», οπότε καλό είναι να την εξαλείψετε από τη διατροφή σας.
Θα την βρείτε: σε δημητριακά, τσίχλες, πατατάκια, διαιτητικά συμπληρώματα και φυτικά έλαια.

Parabens

Αυτά τα συνθετικά συντηρητικά, χρησιμοποιούνται για την αναστολή της μούχλας στα τρόφιμα, αλλά και στις βιομηχανίες κοσμετολογίας και φαρμάκων για τις βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητές τους. Το πρόβλημα είναι ότι τα parabens μπορεί επίσης να διαταράξουν την ορμονική ισορροπία του σώματός σας. Μια μελέτη έδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωσή τους μειώνει την παραγωγή σπέρματος και τεστοστερόνης σε αρουραίους και ότι έχουν βρεθεί parabens σε ιστούς του καρκίνου του μαστού.
Θα τα βρείτε: στα σαμπουάν και κυρίως σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος, καθώς και σε ενυδατικά προϊόντα, κρέμες προσώπου, αντηλιακά και ως συντηρητικά σε τρόφιμα.

Μερικώς υδρογονωμένα έλαια


Μη συγχέετε το «0 γρ. τρανς λιπαρά» με το «χωρίς trans λιπαρά». Επιτρέπεται στα προϊόντα να γράφουν μηδέν γραμμάρια τρανς λιπαρά, εφόσον έχουν λιγότερο από μισό γραμμάριο ανά μερίδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν 0,49 γραμμάρια ανά μερίδα και να εξακολουθούν να αναγράφουν χωρίς trans λιπαρά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο γραμμάρια είναι το μέγιστο που επιτρέπεται να καταναλώσουμε σε μια ημέρα, καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει αυτό. Η μερική υδρογόνωση αυξάνει την διάρκεια ζωής του προϊόντος και μειώνει τις απαιτήσεις ψύξης. Πολλές φορές εμφανίζεται στις ετικέτες με συγκαλυμμένες ονομασίες όπως υδρογονωμένα ή μερικώς υδρογονωμένα έλαια.
Θα τα βρείτε: σε κατεψυγμένες πίτσες, στέρεες μαργαρίνες, καθώς και άλλα λίπη και έλαια με σκληρή δομή.

Νιτρώδες νάτριο

Τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των βακτηριδίων στα τρόφιμα και για να διατηρήσουν τις ροζ αποχρώσεις στα επεξεργασμένα κρέατα. Δυστυχώς όμως όταν περνούν στον οργανισμό, μπορεί να συγχωνευθούν με αμινοξέα (των οποίων το κρέας είναι μια εξαιρετική πηγή) για να σχηματίσουν νιτροζαμίνες, ισχυρές καρκινογόνες ενώσεις. Το ασκορβικό και ερυθορβικό οξύ –κυρίως η βιταμίνη C- έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο, και οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν προσθέσει τώρα ένα ή και τα δύο αυτά προϊόντα. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο, είναι να περιορίσετε την πρόσληψή τους.
Θα το βρείτε: σε επεξεργασμένα κρέατα όπως μπέικον και λουκάνικα, αλλά και σε αρκετά λαχανικά.

Χρώμα καραμέλας


Αυτό το πρόσθετο δεν θα ήταν επικίνδυνο αν παρασκευαζόταν με τον… παλιομοδίτικο τρόπο -με νερό και ζάχαρη. Αλλά η βιομηχανία τροφίμων ακολουθεί μια διαφορετική συνταγή: επεξεργάζεται τη ζάχαρη με αμμωνία, η οποία μπορεί να παράγει βλαβερές καρκινογόνες ουσίες, μόνο και μόνο για να δώσει στα αναψυκτικά τύπου cola, το καραμελένιο χρώμα τους. Ένας ακόμη λόγος για να καταργήσετε τα αναψυκτικά;
Θα τα βρείτε: σε αναψυκτικά τύπου cola.

Χρωστικές ύλες τροφίμων

Πολλά γλυκά και καραμέλες με γεύση φρούτων και ζαχαρούχα δημητριακά, βασίζονται σε τεχνητές χρωστικές ουσίες και αρώματα που απλά θυμίζουν το άρωμα των φρούτων. Αυτές οι χρωστικές επιτρέπουν στους κατασκευαστές να καλύπτουν τα μονότονα χρώματα των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά ορισμένες αποχρώσεις έχουν συνδεθεί με σοβαρές ασθένειες. Μια μελέτη συνέδεσε το κίτρινο 5 με την υπερκινητικότητα σε παιδιά, ενώ Καναδοί ερευνητές βρήκαν ότι το κίτρινο 6 και το κόκκινο 40, έχουν μολυνθεί με γνωστά καρκινογόνα, ενώ το κόκκινο 3 είναι γνωστό ότι προκαλεί όγκους. Το συμπέρασμα; Αποφύγετε τις τεχνητές χρωστικές ουσίες όσο το δυνατόν περισσότερο.
Θα τις βρείτε: σε καραμέλες, ποτά και γλυκά.

Υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη

Η υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη, που χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης, είναι φυτική πρωτεΐνη που έχει διασπαστεί σε αμινοξέα μέσω μιας διαδικασίας όξινης ή ενζυματικής υδρόλυσης. Ένα από αυτά τα οξέα, το γλουταμινικό οξύ, όταν ενωθεί με νάτριο στο σώμα μας, δημιουργούν το όξινο γλουταμινικό νάτριο (MSG), μια πρόσθετη ύλη που είναι γνωστό ότι προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως – πονοκεφάλους, ναυτία, αδυναμία κ.ά..
Θα το βρείτε: σε μια ποικιλία τροφίμων, όπως τα κρεατικά, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και πολλά χορταρικά. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό της γεύσης σε μερικές σούπες, σε μαγειρευτά φαγητά και σάλτσες με συστατικά κρέατος

 Πηγή : iatrikanea.gr

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Επίδραση Κοινού Ιόντος

1. Δείτε την εφαρμογή εδώ (από τη θεωρία επιλέξτε επίδραση κοινού ιόντος και μετά για λυμένες ασκήσεις επιλέξτε από το ασκήσεις επίσης το επίδραση κοινού ιόντος)
2. Παλιότερες αναρτήσεις εδώ