Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Μέγιστος αριθμός δεσμών Υδρογόνου


Π.χ. το μόριο του νερού μπορεί να κάνει 2 δεσμούς Η (ως donor=δότης) από τα 2 αδεσμικά ζεύγη e του Ο και 2 δεσμούς Η (ως acceptor=δέκτης) από τους 2 δεσμούς Η-Ο


Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2019-2020 φροντιστηρίων του Ν.Καρδίτσας


Οδηγίες για την ύλη Χημείας Γ΄ Λυκείου 2019-2020


Οδηγίες για την ύλη Χημείας Α και Β Λυκείου 2019-2020


Οδηγίες για την ύλη Χημείας Β και Γ γυμνασίου 2019-2020Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Διαγώνισμα στα κεφάλαια Θερμοχημεία και Χημική Κινητική
Στο Δ2α   το σωστό είναι <<στιγμιαία ταχύτητα κατανάλωσης>> αντί για <<στιγμιαία αντίδραση κατανάλωσης>>

Για Download πάνω δεξιά
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   ΕΔΩ

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Χημείας 2019

Εκφωνήσεις:  ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2019

Σύντομες απαντήσεις:
ΘΕΜΑ Α
Α1->δ   Α2->δ   Α3->α   Α4->γ    Α5 ->   Λ Λ Σ Σ Λ

ΘΕΜΑ Β
Β1    α-> F     β->   i (Na Mg)  ii (Co, Ni)  iii (Br, F)    γ -> παρόμοιες   δ-> ...3d6
B2   α) 1->A   2->B   β)  i
B3   α) το διάλυμα μεθυλαμίνης   β) ίδιο  γ) στο διάλυμα μεθυλαμίνης (στο Β3 έπρεπε να δίνει ότι ισχύουν οι προσεγγίσεις).
Β4   Η αντίδραση είναι εξώθερμη και τη 2η φορά η θ αυξάνεται οπότε η απόδοση μειώνεται  δηλ η [Γ] τη 2η φορά είναι μικρότερη

ΘΕΜΑ Γ
Γ1  Β: 2-προπανόλη  κλπ
Γ2   0,206 g  (η άσκηση κανονικά είναι λάθος διότι και το ΑCOONa αντιδρά με HCl

ΘΕΜΑ Δ
Δ1  Συντελεστές:  3 2 2 -> 3 2 2 2
Δ2  α) 1.120.000 L CH4   β) 937.500 L CO2   (Eίναι 125.000/3 mol CO2  και δίνει η εκφώνηση 22,4/3=7,5)   (Σχόλιο: Λίγοι μαθητές θα το έλυναν λόγω κακής διατύπωσης)
Δ3  8,25 mol
Δ4  C2H5-C(CH3)2MgX
Δ5   1/11 L


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στο Δ3 εκ παραδρομής ζητάει την Κc της αντίδρασης (3) ενώ το σωστό είναι της (5)