Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Νέο βιβλίο & ύλη Χημείας Γ΄Λυκείου (2015-2016) και οδηγίες διδασκαλίας

Δείτε την ύλη Χημείας στο σχετικό ΦΕΚ  εδώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο αρχείο pdf  ΕΔΩ έχω τροποποιήσει το νέο βιβλίο Χημείας Γ΄Λυκείου κρατώντας μόνο τις ασκήσεις-θεωρία κ.λ.π. που είναι εντός ύλης.
Ολόκληρο το νέο βιβλίο ΕΔΩ

                                                ΟΔΗΓΙΕΣ:
Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι προσωπικές (ας ελπίσουμε ότι θα προκύψουν κάποιες επίσημες διευκρινίσεις στο μέλλον)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ)

Ο πίνακας (σελ. 16-17) οξειδωτικών και αναγωγικών σωμάτων δεν πρέπει να απομνημονευθεί.
Ο μαθητής όμως πρέπει να ξέρει να βάζει συντελεστές σε οποιαδήποτε αντίδραση που θα του δίνονται τα προϊόντα, να απαντά σε ερωτήσεις και να κάνει όλους τους στοιχειομετρικούς  υπολογισμούς με βάση την αντίδραση αυτή.
Παράδειγμα:
α) Να συμπληρωθούν οι συντελεστές στην αντίδραση:
                           Η2Ο2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 +MnSO4+ K2SO4+ H2O 
β) Ποιο από τα αντιδρώντα είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα και γιατί;
γ)  Σε 200 mL διαλύματος Η2Ο2 6,8 % w/v προσθέτουμε 200 mL όξινου (Η24)
    διαλύματος ΚΜnO4 1M. Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα KMnO4.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)

Είναι σαφώς εκτός ύλης οποιοσδήποτε στοιχειομετρικός υπολογισμός σε μία θερμοχημική εξίσωση. 
Π.χ. πόσα kJ ελευθερώνονται όταν καίγονται 8 g μεθανίου. Δίνεται ΔΗc(μεθ) = ...   ή ... να βρεθεί ή ενθαλπία καύσης του ... κ.λ.π. ή μίγμα καίγεται κ.λ.π.
Το μόνο ίσως που απομένει από Θερμοχημεία είναι ερωτήσεις στα διαγράμματα ενθαλπίας.

Παράδειγμα:
Δίνεται το διάγραμμα μεταβολής ενθαλπίας για την αντίδραση:
Α(g) + B(g) → Γ(g) +  Δ(g)  η οποία πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στην αντίδραση αυτή είναι σωστές

α) Η αντίδραση είναι ενδόθερμη.
β) Ισχύει ότι    Α(g) + B(g) → Γ(g) +  Δ(g)   ΔΗ= - 200 kJ
γ) Το ποσό θερμότητας που απορροφάται  από το  περιβάλλον είναι 200 kJ
δ) Η αντίδραση αυτή μπορεί να είναι μία αντίδραση καύσης.
ε) Μεταφέρεται ενέργεια από το περιβάλλον στο σύστημα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ)

Η εύρεση στιγμιαίας ταχύτητας από το διάγραμμα C-t (βλπ. σχ. 3.3 σελ. 75) θα πρέπει να διδαχθεί. (Θα πρόσθετα να διδαχθεί και η εύρεση της μέσης ταχύτητας από το διάγραμμα C-t παρ’ όλο που δεν το αναφέρει το σχολικό βιβλίο.)
Με δεδομένο όμως ότι το παράδειγμα  3.2 και η εφαρμογή στη σελ. 76 είναι εκτός ύλης,  δεν πρέπει να διδαχθούν παρόμοιες  ασκήσεις.

Παράδειγμα:
Σε δοχείο όγκου 1 L εισάγουμε 6 mol αερίου Α και 5 mol αερίου Β, τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση:   A(g) + B(g) → Γ(g) + Δ(g)
Για τον προσδιορισμό της ταχύτητας αντίδρασης έγινε μια σειρά μετρήσεων, την οποία αναφέρουμε στον ακόλουθο πίνακα:
t / min
0
1
2
3
4
c Γ / mol L-1
0
3
4
4,5
4,7
(α) Να γίνει η γραφική παράσταση της σχέσης c Γ=f(t)
(β) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα 2 πρώτα λεπτά.

Τα παρακάτω ερωτήματα (γ) και (δ) κανονικά είναι εκτός ύλης αφού και το παράδειγμα 3.2 είναι εκτός.
(γ) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης για το χρονικό διάστημα 1,5 min – 2,5 min
(δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης για τη χρονική στιγμή t = 2 min


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ)

Σαφώς εκτός ύλης: 
Κp,  Qc,  μερικές πιέσεις, νόμος Dalton  και οι αντίστοιχες σχέσεις (π.χ. Pi=Xi ×Pολ) και ασκήσεις που ζητάνε  Κc=k1/k2,  υ1, υ2.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Π.Π)

Εκτός  η παράγραφος 6.5: Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Οι ερωτήσεις ογκομέτρησης των πανελλαδικών 2015 σε video

Είναι γεγονός ότι η ενασχόληση των μαθητών στην ογκομέτρηση μόνο με μολύβι και χαρτί δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην κατανόησή της.
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ο φόβος που προκαλούν στους μαθητές οι ασκήσεις ογκομέτρησης.
Μία καθαρά πειραματική διαδικασία δε μπορεί παρά να διδαχθεί πρώτα στο εργαστήριο (του σχολείου ...) και μετά στον πίνακα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητηθεί στις Πανελλαδικές αρκετά δύσκολες ασκήσεις στην ογκομέτρηση.
Φέτος μάλιστα (Τεχν-Θετ.-Τεχν.Επαν. - Θετ. Επαν.) για να απαντήσει κάποιος σωστά στις ερωτήσεις έπρεπε να έχει κατανοήσει καλά την πειραματική αυτή διαδικασία.
Ο έμπειρος συνάδελφος Χρονάκης Αντώνης έχει οπτικοποιήσει:
1.  Το Δ3 από τις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις  Θετικής 2015:
 
 Στο παρακάτω video (για να κάνετε τις συγκρίσεις σας το ογκομετρούμενο διάλυμα ΝΗ3 που χρησιμοποιήθηκε στην ογκομέτρηση είχε c=0,025M                 

                    

2.  Tο Δ4 από τις κανονικές Πανελλαδικές εξετάσεις  Θετικής 2015:
                       
 Στο παρακάτω video απλά έχει χρησιμοποιηθεί (COOH)2 αντί ΗCΟΟΗ

              

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Απαντήσεις Χημείας Θετικής 2015 (Επαναλ.)

Οι εκφωνήσεις εδώ
Μπορείτε στις απαντήσεις να κάνετε δεξί κλικ>αποθήκευση των εικόνων και μετά αφού ανοίξετε το αρχείο jpg να μεγενθύνετετην εικόνα όσο θέλετε.

ΣΧΟΛΙΟ 1:
Το Δ3γ δεν αναφέρεται στη θεωρία του σχολικού βιβλίου (έμμεσα βέβαια παρατηρώντας τα σχήματα  μπορούμε να βρούμε τον 1 από τους 2 παράγοντες). Άρα η λογική του "πάρε 2 μόρια" με απλή αναφορά 2 παραγόντων στέκει μόνο αν αυτοί οι παράγοντες κάπου τους διάβασε ο μαθητής στη θεωρία και απλά τους αναφέρει. Τέτοιο πράγμα όμως δε συμβαίνει.
Άρα θα πρέπει να "ψάξει" πάρα πολύ για να πάρει αυτά τα 2 μόρια:
α) Ο παράγων C  της ογκομετρούμενης ουσίας:
Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος π.χ. ΗCl 0,001M ,  ΗCl 0,01M, ΗCl 0,1M με πρότυπο διάλυμα NaOH  το pH αρχικά στην καμπύλη ογκομέτρησης ξεκινάει από την τιμή pH=3, pH=2, pH=1 αντίστοιχα. Άρα η καμπύλη που ξεκινάει από την τιμή pH=3 έχει μικρότερο κατακόρυφο τμήμα (αφού ξεκινάει από πιο ψηλά) από αυτή που ξεκινάει χαμηλότερα από την τιμή pH=2 κ.λ.π. Άρα τα εύρος του κατακόρυφου τμήματος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η C του HCl  γιατί απλά η καμπύλη ξεκινάει χαμηλότερα στον άξονα του pH.
β) Ο παράγων ισχύς της ογκομετρούμενης ουσίας:
Εδώ ο μαθητής έχει έμμεσα βοήθεια από το σχολικό βιβλίο αρκεί να παρατηρούσε (!) (λίγο δύσκολο βέβαια αν κάποιος δεν του το είχε επισημάνει) ότι στο σχήμα 3.14 του σχ. βιβλίου που έχουμε ισχυρό οξύ ως ογκομετρούμενη ουσία το κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης είναι μεγαλύτερο απ' ότι στο σχήμα 3.15 που ογκομετρείται ασθενές οξύ.  Άρα το εύρος του κατακόρυφου τμήματος της καμπύλης είναι μεγαλύτερο όταν ογκομετρείται ισχυρός ηλ/της απ' ότι όταν ογκομετρείται ασθενής.

ΣΧΟΛΙΟ 2:

Η εκφώνηση στο Δ3γ ζητάει παράγοντες που επηρεάζουν το κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης (άραγε εννοεί το εύρος του κατακόρυφου τμήματος; τη σχετική του θέση ως προς τον άξονα του pH; τη σχετική του θέση ως προς τον άξονα του V; δε ξέρουμε...)
Για παράδειγμα  μπορεί κάποιος  (γιατί όχι;) να αναφερθεί στην απόσταση του μέσου του κατακόρυφου τμήματος από τον άξονα του pH. Έτσι π.χ. σε μία αλκαλιμετρία από τη σχέση:   
Vπρ.= Cογκ Vογκ :Cπρ  συμπεραίνουμε ότι όταν η Cπρ του πρότυπου διαλύματος αυξάνεται μειώνεται η απόσταση του κατακόρυφου τμήματος από τον άξονα pH (η καμπύλη είναι πιο "κοντά" στον άξονα του pH) γιατί μειώνεται το Vπρ. Το ίδιο συμβαίνει όταν μειώνεται η Cογκ
Για παράδειγμα  μπορεί  επίσης κάποιος  να αναφερθεί στην απόσταση του μέσου του κατακόρυφου τμήματος από τον άξονα του V.  Έτσι το pHIΣ  είναι παράγοντας που καθορίζει την απόσταση αυτή.

Από 15 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου τα μηχανογραφικά

Η εγκύκλιος για την υποβολή ΜΔ (μηχανογραφικών δελτίων) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε προθεσμία από 15-6-2015 ως 7-7-2015. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό  θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
Στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).
- μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ. (βλ. παρ. Δ2)
Η υποβολή του Μηχανογραφικού γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα : exams.it.minedu.gov.gr

  • Η εγκύκλιος αναλυτικά εδώ
  • Το μηχανογραφικό του 2015 εδώ
  • Βάσεις 2014 εδώ
  • Υπολογισμός μορίων εδώ
  • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες (βάσεις παλαιοτέρων ετών, στατιστικά, κ.λ.π): www.mixanografiko.gr

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Τι θα ισχύει από του χρόνου για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές

Οι μαθητές που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές θα μπορούν για 2 χρόνια
α) Να διαγωνισθούν με το παλαιό σύστημα εισαγωγής αλλά για το 10 % των θέσεων
ή
β) Να δώσουν Πανελλαδικές σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής.

Είναι προφανές ότι δεν αξίζει να δώσει κανείς 6 μαθήματα για το 10% των θέσεων και μάλλον όλοι θα προτιμήσουν τα 4 (ή 5) μαθήματα για το 90 % των θέσεων.

Αναλυτικά στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας "Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις" προβλέπονται στο άρθρο 60 τα παρακάτω:

Άρθρο 60
Απόφοιτοι Λυκείου του σχολικού έτους 2014-15 

1. Απόφοιτοι  Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-­‐5 καθώς και προηγούμενων σχολικών ετών, οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των καταργηθεισών διατάξεων του ν.2525/1997 όπως ίσχυε, έχουν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να διαγωνισθούν με  το ανωτέρω καταργηθέν σύστημα  εισαγωγής κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-­‐6 και 2016-­‐7) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2.  Εναλλακτικά, οι  ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-­‐6 και 2016-­‐7) να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4127/2015 (Α΄ 50). 
Στην περίπτωση αυτή:
α) οι  υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) οφείλουν να καταθέσουν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου ενυπόγραφη αίτηση στη  σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν στους υποψήφιους ποιας Ομάδας Προσανατολισμού επιθυμούν να καταταχθούν και σε ποια μαθήματα πρόκειται να διαγωνισθούν.

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Το βιβλίο Χημείας Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου με περιεχόμενο μόνο την ύλη για τη Γ΄Λυκείου

Σε 1 αρχείο pdf,  83 σελίδων, που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ,
έχω  κρατήσει (από το βιβλίο της Xημείας Κατεύθυνσης Β΄Λυκείου) μόνο όσα κεφάλαια, ενότητες-υποενότητες, ερωτήσεις, ασκήσεις κ.λ.π. θα αποτελέσουν ύλη (σύμφωνα με το ΦΕΚ 940/Β/25-5-2015  εδώ) για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε αν αυτά τα κεφάλαια της Β΄Λυκείου απλά θα διδαχθούν στη Γ΄ Λυκείου γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι όλα (ίσως και κανένα από αυτά) εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές.