Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΚΗΣΗ Νο 9 (2020-2021)

 

α) Τι χρώμα θα αποκτήσει το καθαρό νερό αν προσθέσουμε σταγόνα του δείκτη Β; 
Για τον Β: Κb=10-10, χρώμα όξινης μορφής: κόκκινο, χρώμα βασικής μορφής: κίτρινο 

β) Πόσα mL αέριου ΗCl (stp) πρέπει να προσθέσουμε στη συνέχεια στο υδατικό διάλυμα του δείκτη ώστε να προκύψει ένα κόκκινο διάλυμα όγκου 500 mL; 

γ) i) Πόσα mol αέριου HCl πρέπει να προσθέσουμε σε 2,5L του αρχικού διαλύματος του δείκτη Β (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) ώστε στο διάλυμα που θα προκύψει ο δείκτης να ιοντίζεται σε ποσοστό 80%;  
ii) Ποιο θα είναι τότε το χρώμα του διαλύματος; 
Για το Η2Ο: Κw=10-14. 
(Απ: α) κίτρινο, β) V>11,2 mL, γ) 10-3 mol HCl – πορτοκαλί)

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΚΗΣΗ Νο 7 (2020-2021)

 Διαθέτουμε 400 mL υδατικού διαλύματος HCOOH 0,1M (Δ1)

Να βρεθούν οι τιμές των a, b, c, d στον παρακάτω πίνακα:


Για το ΗCOOH: Ka=10-5    Για το Η2Ο: Κw=10-14
(Απ:  α0,02    b=0,01    c=0,04     d=0,01)


Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΚΗΣΗ Νο 6 (2020-2021) & Πώς δουλεύουν τα εμβόλια για τον κορονοϊό

 Ο χυμός τσουκνίδας περιέχει ΗCOOH και  το ξύδι περιέχει CH3COOH.

Ένας ιός (όχι ο covid-19  😂 ) διαπιστώθηκε ότι καταστρέφεται σε pH<4.

Δείγμα από το σάλιο  ενός ασθενούς με pH=4.82 προστέθηκε  σε διάλυμα Δ1 και ο ιός δεν καταστράφηκε.

Όταν ίδια ποσότητα από το δείγμα το προσθέσαμε σε διάλυμα Δ2 ο ιός καταστράφηκε.

Ποιο από τα διαλύματα Δ1 Δ2 είναι ο χυμός τσουκνίδας και ποιο το ξύδι?

Τα διαλύματα Δ1, Δ2 έχουν την ίδια θ και ίδια c.

Δίνεται για την +Ι  επαγωγική ικανότητα:   Η-  <  CH3-.


Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση