Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Α΄ Λυκείου: Η έννοια του mole

O αριθμό Αvogadro NA=6,02×1023  είναι ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται σε 12 g του ισοτόπου 12C. Υπολογίστηκε για πρώτη φορά από τον Loschmidt και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 6,02×1023 στοιχειώδεις οντότητες(σωματίδια), ανεξάρτητα αν αυτές είναι άτομα, μόρια, ιόντα , ηλεκτρόνια κ.λ.π.
Το mole (ελληνικά: γραμμομόριο) συμβολίζεται mol και είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
 Έτσι 1 mol e σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 e.
1 mol μήλα σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 μήλα (!)

                                  
Ο όρος mol προέρχεται από τη λατινική λέξη moles που σημαίνει "σωρό από πέτρες". Η λέξη έχει πληθυντικό αριθμό (π.χ.3 moles), ενώ το σύμβολο δεν έχει (π.χ. 3 mol).

Η ακριβής του τιμή όπως έχει μετρηθεί σήμερα είναι: 6,02214199×1023
                   
Στην παραπάνω εικόνα έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά:
1 mol Cu (63,5 g),   1mol Al (27 g),  1 mol  S (32 g),  1 mol K2Cr2O7 (294 g), 1 mol νερού (18 g) και 1 mol CaCl2.2H2O (147 g)
Στην εικόνα που ακολουθεί έχουμε σε g ποσότητες ίση με 1 mol από διάφορες άλλες ενώσεις:
          
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Αν θέλετε να δείτε πόσο μεγάλος αριθμός είναι ο αριθμός ΝA δείτε τις παρακάτω εικόνες:
                     
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση
          


Δείτε εδώ μία πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση για την έννοια του mole.
Επίσης εδώ πολύ καλή παρουσίαση καθώς και το λόγο χρήσης του mol στη Χημεία.
                                       
                                Η 23η Οκτωβρίου ορίστηκε ως ημέρα του mol.
                                                    

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Γ΄ Λυκείου: Η θεωρία του σχολικού βιβλίου σε 246 Online Σωστό-Λάθος

                                               Αποτέλεσμα εικόνας για true or false exercise
Δημιούργησα 246 online Σ-Λ με βάση τη θεωρία και μόνο, του σχολικού βιβλίου (όχι δηλ. κρίσεως ή Σ-Λ που απαιτούν πράξεις κ.λ.π.) ώστε ο μαθητής να εξασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τα βασικά σημεία της θεωρίας. Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι αυτή του σχολικού βιβλίου ώστε το τεστ να μπορεί να γίνει κατά ενότητες.
Ο μαθητής εισάγει κάποιο όνομα και  για κωδικό εισάγει τη λέξη:  ΚΕΝΤΡΟΝ
Επιλέγει True(ΣΩΣΤΟ) ή False (Λάθος) και στο τέλος Submit για να δει το ποσοστό επιτυχίας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (77 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Τροχιακά-Κβαντικοί αριθμοί-Γραφική απεικόνιση ατομικών τροχιακών (16 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονιακών ατόμων  (10 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3-Περιοδικός Πίνακας 1.4-Ατομική ακτίνα , Ενέργεια ιοντισμού  (20 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4 Lewis  (10 Ερωτ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (91 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 Δεσμοί σ,π -Υβριδισμός (31 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3 Προσθήκη-Απόσπαση-Υποκατάσταση  (24 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3 Πολυμερισμός-Οξειδοαναγωγή-Οξέα,Βάσεις  (28 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4 Αλογονοφορμική-Διακρίσεις  (8 Ερωτ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (78 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 -Ιοντικά υδατικά διαλύματα- Οξέα-Βάσεις κατά Brönsted-Lowry (19 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 Εξισώσεις διάστασης ή ιοντισμού οξέων και βάσεων- 3.3 Ιοντισμός του νερού -pH - Διαλύματα ισχυρών οξέων-βάσεων  (24 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 Διαλύματα ασθενών οξέων/ασθενών βάσεων - Nόμοs αραίωσης του Ostwald - Σχέση που συνδέει την Κa οξέος και την Κb της συζυγούς βάσης  (12 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4 Επίδραση κοινού ιόντος- 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα  (10 Ερωτ.)
Γ Λυκείου: 3.6 Δείκτες - Ογκομέτρηση (Οξυμετρία –Αλκαλιμετρία)  (13 Ερωτ.)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Γ΄ Λυκείου: 15 πολλαπλής επιλογής στην Οργανική Χημεία

Απαντήστε εδώ σε πολλαπλής επιλογής του ΚΕΦ. 5 (Οργανική Χημεία)  με βάση το γνωστό παιχνίδι  "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος"
(ΣΗΜ: Δυστυχώς το έφτιαξα σε greeklish γιατί το site που φιλοξενεί την εφαρμογή δεν υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Ανεργία και εκπαίδευση

Το τραγικό 25,5% στην ανεργία δεν αποτελεί παρά ένα μέσο όρο. Η ανεργία δεν χτυπά όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο κινδυνεύει από την ανεργία ο άνθρωπος μας δείχνουν οι αριθμοί. Ο πίνακας με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτελείται από στοιχεία του Γ τριμήνου του 2014.
Το πρώτο θετικό συμπέρασμα είναι η ελαφρά υποχώρηση του ποσοστού της ανεργίας το Γ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Η ανεργία είναι καταγεγραμμένη, στον πίνακα, κατά μορφωτικό επίπεδο. Παρατηρούμε ότι οι κατηγορίες που έχουν ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το συνολικό μέσο όρο είναι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, οι κάτοχοι βασικού πτυχίου εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι δημοτικού. Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το γενικό μέσο όρο και τις δύο χρονιές, γεγονός που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αυτό μάλλον ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού είναι ακόμη πολύ λίγοι, αφού πρόσφατα οι μεταπτυχιακές σπουδές έγιναν μαζικές στη χώρα μας.  Οι άλλες δύο ομάδες (με χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας) οι πτυχιούχοι και οι απόφοιτοι δημοτικού αποτελούν τη δεύτερη και την τρίτη πολυπληθέστερη ομάδα.
Η Ελληνική Οικονομία είχε πάντα πρόβλημα στην απασχόληση των πτυχιούχων για δύο λόγους: Ο ένας είναι ότι παράγει πτυχιούχους που δεν έχουν τα προσόντα που ζητά η αγορά εργασίας, με τυπικό παράδειγμα  τους θεολόγους με τον αριθμό των εισακτέων, ευτυχώς, να έχει μειωθεί από 1090 πριν λίγα χρόνια σε 625 το 2014.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η οικονομία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σε τομείς που δεν απαιτούν πτυχιούχους, όπως η οικοδομή, ο τουρισμός, οι βιοτεχνίες και η ναυτιλία. Γι' αυτό πάντα οι πτυχιούχοι είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους πτυχιούχους άλλων χωρών της Ευρώπης.
Βλέπουμε, όμως, ότι η ανεργία των πτυχιούχων είναι μικρότερη από το μέσο όρο, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αρκετοί πτυχιούχοι εργάζονται σε εργασίες που δεν απαιτούν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Μ' άλλα λόγια οι εργοδότες προτιμούν έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από έναν απόφοιτο λυκείου, ακόμη κι αν δεν χρειάζονται τις γνώσεις του.
Η άλλη κατηγορία με ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το μέσο όρο είναι οι απόφοιτοι δημοτικού, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανήκουν στην υψηλότερη ηλικιακή ομάδα, αφού η υποχρεωτική 9χρονη εκπαίδευση καθιερώθηκε το 1976. Συνεπώς, αυτή η ηλικιακή ομάδα αποτελείται από όσους γεννήθηκαν πριν το 1965 και από όσους είναι νεότεροι, αλλά εγκατέλειψαν το σχολείο στο τέλος του δημοτικού παρά την υποχρέωση φοίτησης στο Γυμνάσιο.
Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι απόφοιτοι λυκείου με 2,5 εκ ανθρώπους να ανήκουν εδώ και, ταυτόχρονα, είναι και μία από τις ομάδες υψηλότερης ανεργίας με 2,5 μονάδες υψηλότερη ανεργία από το μέσο όρο. Υψηλή ανεργία παρουσιάζουν και οι απόφοιτοι Γυμνασίου.
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ακόμη και στην καρδιά της κρίσης, με τα ρεκόρ ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια, ότι όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό εκπαίδευσης τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες εργασίας.
Πληθυσμός > 15 ετών και ποσοστό ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης  (Γ τρίμηνο 2014)
Πληθυσμός
(σε χιλιάδες)
2014
Ποσοστό
Ανεργίας
2014
Ποσοστό
Ανεργίας
2013
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό
191,3
12,7%
15,7 %
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.722,6
20,6%
18,8 %
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.)
589,4
26,9%
30,2 %
Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.465,9
28,0%
29,4 %
Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου
767,4
28,6%
31,9 %
Απολυτήριο Δημοτικού
2.248,0
24,2%
25,8 %
Μερικές Τάξεις Δημοτικού
240,4
34,8%
39,6 %
Δεν πήγε καθόλου σχολείο
196,5
33%
38,3 %
Σύνολο
8.421,1
25,5%
27,0 %
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα εργατικού δυναμικού 2014
Πηγή: www.naftemporiki.gr (Στράτος Στρατηγάκης)

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Σε ποιες σχολές του 2ου ΕΠΕ η εισαγωγή μπορεί να γίνει με εξεταζόμενο μάθημα τη Χημεία


 Εκτός από τις σχολές  του 3ου ΕΠΕ (Υγείας:Ιατρικές-Οδοντιατρικές-Φαρμακευτικές κ.λ.π.) που εξεταζόμενο μάθημα θα είναι η ΧΗΜΕΙΑ στις παρακάτω σχολές (όπως δήλωσαν βλπ. εδώ στην ΑΔΙΠ οι ίδιες οι σχολές) του 2ου ΕΠΕ η εισαγωγή μπορεί να γίνει με εξεταζόμενο μάθημα τη ΧΗΜΕΙΑ   
         

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (;)    
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ     
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ   
 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ   
 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   
 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ    
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μ.Ι.Θ.Ε.)
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ   
ΧΗΜΕΙΑΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
 ΦΥΣΙΚΗΣ   
ΧΗΜΕΙΑΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ    
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ        
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ   
ΧΗΜΕΙΑΣ   

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Πόση επιστήμη κρύβεται πίσω από τη δημιουργία του ποπκορν;

Γάλλοι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο πίσω από το «σκάσιμο» των σπυριών του καλαμποκιού   
H επιστήμη του… ποπκόρν
      Με το σάλτο ενός ακροβάτη παρομοιάζουν οι γάλλοι επιστήμονες την εκτόξευση του ποπκορν κατά το ψήσιμο

Παρίσι 
Εδώ και δεκαετίες τους επιστήμονες απασχολούσε ένα καυτό και… τραγανό ζήτημα: η επιστήμη πίσω από το «σκάσιμο» του ποπκόρν! Τον γρίφο υποστηρίζουν ότι έλυσαν γάλλοι ερευνητές από το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) στο Παρίσι, με τη βοήθεια κινηματογραφικών λήψεων υψηλής ταχύτητας, ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας αλλά και τη θεωρία της θερμοδυναμικής.

                

Στον πυρήνα της απόλαυσης
Βάσει των ευρημάτων τους, το χαρακτηριστικό «ποπ» ενός σπυριού καλαμποκιού οφείλεται στην υγρασία που κρύβει στο εσωτερικό του η οποία με τη θερμότητα μετατρέπεται σε ατμό, που προσπαθεί να δραπετεύσει.  Κατά την απελευθέρωση του εσωτερικού ατμού, το καλαμπόκι «σκάει» και η κοιλότητα που δημιουργείται λειτουργεί ως «ακουστικός ενισχυτής» οδηγώντας στο δυνατό ποπ που φτάνει ως τα αυτιά μας. «Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον φελλό της σαμπάνιας» εξηγούν οι επιστήμονες.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν αρχικά την τεχνική αστραπιαίας απεικόνισης με σκοπό να μελετήσουν τη δυναμική των φυτών π.χ. το πώς τα δέντρα δεν σπάνε κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής κακοκαιρίας.
«Ουσιαστικά εκμεταλλευτήκαμε την τεχνική αυτή για να μελετήσουμε… το μυστήριο και εντυπωσιακό άλμα του ποπκόρν» αναφέρει ο ερευνητής Εμανουέλ Βιρό, κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Εξετάζοντας τις μικρές “ανατινάξεις” των σπυριών του καλαμποκιού, παρατηρήσαμε ότι το εν λόγω φαινόμενο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά της Φυσικής».

                 
Φωτογραφικό υλικό από τις λήψεις των ειδικών, όπου φαίνεται η αντιπαραβολή της κίνησης κατά το σκάσιμο του ποπκόρν (a) και του σάλτου ενός ακροβάτη (b)

Τραγανό… σάλτο
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σπυριά του καλαμποκιού περιέχουν νερό σε επίπεδα που αγγίζουν το 14%, το οποίο μετατρέπεται σε ατμό όταν αυτά εκτεθούν σε μια θερμοκρασία της τάξεως των 100 βαθμών Κελσίου. Το εξωτερικό περίβλημα του καρπού, προσθέτουν, λειτουργεί ως μία μίνι-χύτρα ταχύτητας, που οδηγεί το σπυρί στο απολαυστικό σκάσιμο, αποκαλύπτοντας τη λευκή ψημένη νιφάδα.
Όπως αναφέρουν οι γάλλοι ερευνητές με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Journal of the Royal Society Interface», η θερμοκρασία σκασίματος του ποπκόρν αγγίζει τους 180 βαθμούς Κελσίου.
Με τη βοήθεια της κάμερας με ταχύτητα καταγραφής εικόνας 2.900 καρέ ανά δευτερόλεπτο, οι ερευνητές κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο το ποπκορν εκτοξεύεται στον αέρα, χάρη σε ένα λευκό «ποδαράκι» που αποκαλύπτεται ξαφνικά κατά το σκάσιμό του. Μελετώντας το υλικό, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κυκλικό άλμα του ποπκόρν θυμίζει σάλτο ακροβάτη. 
Πηγή: www.tovima.gr

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Εξαγγελίες του Αν. Υπουργού Παιδείας στη Βουλή

Μερικές από της εξαγγελίες του Αν Υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη χθες στη Βουλή 9/2/15

1. Επανασχεδιάζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα
Αρχίζουμε από σήμερα τον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων.Στοχεύουμε στην αναδιάρθρωση της ύλης προς την κατεύθυνση της μείωσης του όγκου των πληροφοριών για χάρη της εμβάθυνσης και της κριτικής σκέψης.

2. Τα βιβλία της επόμενης σχολικής χρονιάς να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία
Στόχος μας είναι τα βιβλία της επόμενης σχολικής χρονιάς να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία και οι όποιες αλλαγές στην ύλη δεν θα συνεπάγονται αναγκαστικά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων της επόμενης χρονιάς, καθότι δεν προλαβαίνουμε.

3. Αποσύνδεση των προαγωγικών και απολυτηρίων από την εισαγωγή στα ΑΕΙ
Έτσι, δρομολογούμε την αποσύνδεση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοίγουμε το διάλογο με την κοινωνία για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, το οποίο προφανώς θα χρειαστεί αρκετά χρόνια στην προοπτική της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Μέσο όρο 9,5 για την προαγωγή των μαθητών στο Λύκειο
Επαναφέρουμε το γενικό μέσο όρο 9,5 για την προαγωγή από τη μια τάξη στην άλλη.

5. Καταργείται η Τράπεζα θεμάτων
Καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις στην Α΄ και Β΄ Λυκείου από το τρέχον σχολικό έτος, καθώς καταργούμε και την υποχρεωτική επιλογή του 50% των θεμάτων των εξετάσεων του Λυκείου από την Τράπεζα των Θεμάτων. Η Τράπεζα θα παραμείνει ως συμβουλευτικό προαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

6. Δεν αλλάζουν οι Πανελλαδικές για τα επόμενα δυο χρόνια
Ιδιαίτερα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, καθώς και για τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές θα μεριμνήσουμε, ώστε να μην διαταραχθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, αλλά και να ρυθμιστούν κάποια επείγοντα ζητήματα που τις διευκολύνουν.
Έτσι, λοιπόν, πρώτον, για το σχολικό τρέχον έτος οι εξεταστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν την απόλυση από το Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Λυκείου παραμένουν ως έχουν.

7. Περισσότερα πεδία για τους φετινούς μαθητές της Β Λυκείου
Δεύτερον, για τη Γ΄ Λυκείου του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στην Β΄ Λυκείου, μελετάμε τη δυνατότητα επικοινωνίας -και θα ανακοινωθεί σύντομα- των επιστημονικών πεδίων εξειδίκευσης, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να επιλέξουν περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία.

8. Οι βαθμοί προαγωγής της Α΄ και Β΄ Λυκείου δεν θα προσμετρούνται
Οι βαθμοί προαγωγής της Α΄ και Β΄ Λυκείου και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ Λυκείου δεν θα προσμετρούνται στο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

9. Ιδιωτική εκπαίδευση
Πρώτον, εποπτεύουμε, όπως μας επιβάλλει το άρθρο 16 του καταστατικού χάρτη της δημοκρατίας μας, την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Δεύτερον, αναμορφώνουμε και επικαιροποιούμε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων στη βάση παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων και δεσμευόμαστε για την απαρέγκλιτη τήρησή του.
Τρίτον, διασφαλίζουμε για λόγους κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι επανεντάσσονται στο υπουργείο Παιδείας και παύουν να υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας.
Επαναφέρουμε και εδώ, όπως και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων.
Τέλος, στην ενότητα αυτή προχωρούμε στην ανασύσταση της κατηργημένης διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.


Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Ρουλέτα από το υπουργείο Παιδείας για Τράπεζα και ΕξετάσειςΤου Παπαγιανούλη Κων/νου

Βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο του 2015.
Επιτέλους έχουμε τις απαντήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα. Με βάση τις δηλώσεις του υπουργού παιδείας και του υφυπουργού, εξάγουμε τα εξής «σαφή» συμπεράσματα:

1. Ερώτημα περί τράπεζας: Είναι νεκροζώντανη όπως η γάτα του Schroedinger με ισοπίθανο νέφος κατανομής μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας μέχρι να ανοίξει το κουτί στις 8:00 πμ της πρώτης ημέρας των εξετάσεων !

2. Ερώτημα περί ισχύος τράπεζας στις φετεινές εξετάσεις Α΄και Β΄Λυκείου: Οι καθηγητές θα πρέπει να είναι με το δάκτυλο έτοιμο πάνω από το enter του πληκτρολογίου και να αναμένουν την απάντηση που θα δοθεί από το «Πάμε στοίχημα», το οποίο εάν βγάλει θέμα Β και Δ το δίνουν αλλιώς συμπληρώνουν στα γρήγορα ένα lotto του οργανισμού πρόγνωσης στοιχημάτων, με ganian τη δική τους θεματοδότηση !

3. Ερώτημα περί αριθμού μαθημάτων εξεταστέων στο νέο σύστημα εισαγωγής: Στην κατάλληλη αίθουσα σκοποβολής του υπουργείου, ρίπτονται πυραυλάκια darts έναντι στόχου με κέντρο το 6, πρώτη περίμετρο το 5 δεύτερη περίμετρο το 4 κ.ο.κ. Ο υπουργός πάντως δεν φημίζεται για την ευθυβολία του !

4. Ερώτημα περί αριθμού ομάδων προσανατολισμού: Η στατιστική κατανομή έχει εύρος 95,44% με μέση τυπική απόκλιση 68,26% επικρατούσα τιμή το 4,32. Θα πρέπει εδώ να εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι σε νέο μάθημα που λέγεται «αρχές χημικής οικονομίας» και για τη θεωρητική τα «αρχαία μαθηματικά» Επίσης εισάγονται νέα μαθήματα που λέγονται «Τα Λατινικά άνευ διδασκάλου» καθώς και «Χημεία για τους γονιδιακούς απογόνους του Lavoisier»

5. Ερώτημα περί συμψηφισμού βαθμολογίας λυκείου στην εισαγωγή: Η θεωρία του χάους προβλέπει ότι οι δονήσεις του αιθέρα από το πέταγμα μιας πεταλούδας έξω από το υπουργείο είναι δυνατό να επηρεάσει τον μετωπιαίο λοβό του υπουργού καθώς θα υπογράφει την υπουργική απόφαση !
Νέες αποκλειστικές ειδήσεις αναφέρουν ότι το υπουργείο μεταστεγάζεται στο καζίνο Λουτρακίου, ενώ οι αρμόδιοι ασκούνται στην τέχνη του γκρουπιέρη !

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Τρόποι επικοινωνίας πεδίων με επιλογή 5ου προαιρετικού μαθήματος στις Πανελλαδικές


Η διεύρυνση των ασφυκτικά περιορισμένων επιλογών που έχουν οι υποψήφιοι  για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ίσως λυθεί τελικά με την εισαγωγή ενός προαιρετικού 5ου μαθήματος στο οποίο  θα μπορούν, αν το επιθυμούν, οι υποψήφιοι να εξετάζονται προκειμένου να ξεκλειδώσουν  τις σχολές και άλλου ΕΠΕ. Η πρόταση δεν ακούγεται για πρώτη φορά και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
εξετάζεται από την νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα οφέλη που αποκομίζονται από την εισαγωγή του 5ου προαιρετικού μαθήματος είναι πολλαπλά:
δεν παραβιάζεται η φιλοσοφία του Νόμου, διατηρούνται τα ίδια γνωστικά αντικείμενα (απλά ανακατατάσσονται ελαφρά) τα οποία αντιμετωπίζονται ισότιμα, με αποτέλεσμα η  πρόταση να είναι άμεσα υλοποιήσιμη, χωρίς ανατροπές στον προγραμματισμό ΥΠΟΠΑΙΘ (Προγράμματα Σπουδών και νέα σχολικά βιβλία), εκπαιδευτικών και μαθητών. Μα το σημαντικότερο από όλα είναι πως διορθώνεται η στρέβλωση του αρχικού σχεδιασμού με ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να προκαλούνται νέες παρενέργειες.
Αν υιοθετηθεί τελικά αυτή η λύση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη  για τα μικρά σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών και τα ολιγοθέσια  ώστε να μπορούν να δημιουργούν τα περισσότερα τμήματα που  θα απαιτήσει η διεύρυνση των επιλογών των μαθητών της Γ΄Λυκείου.
Φυσικά αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να εισαχθεί σε 1 μόνο ΕΠΕ θα εξεταστεί σε 4 μαθήματα.


Επίσης η πρόσβαση στα Παιδαγωγικά τμήματα θα γίνεται από όλα τα πεδία!

  • Ένας τρόπος επικοινωνίας (παλαιά πρόταση της ΕΕΧ) των πεδίων θα μπορούσε να είναι και ο παρακάτω (σε παρένθεση οι ώρες διδασκαλίας). 

  • Από το συνάδελφο χημικό Μπαλτζόπουλο Αντώνη ένας επίσης καλός τρόπος επικοινωνίας των πεδίων

Δείτε σε πλήρη προβολή την παραπάνω εικόνα εδώ:  ylikonet.gr

  • Από τον πρώην πρόεδρο της ΟΕΦΕ Γιώργο Χατζητέγα επίσης μία πρόταση επικοινωνίας πεδίων
Για πλήρη προβολή πατήσετε στην εικόνα