Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Άσκηση Νο 9 (2021-2022)

Διαθέτουμε 400 mL υδατικού διαλύματος (Δ1) ΗF 0,1M 

α) Πόσα mol Zn πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=9;

β) Πόσα mol Mg πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=5;

γ) Πόσα mol Ca πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=13;

δ) Πόσα mol Νa πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με  [H3O+]= 3•10-5M;

Κατά την προσθήκη των μετάλλων δε μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος Δ1.

Για το ΗF:  Ka=10-5

Όλα τα διαλύματα είναι στους 25οC  όπου για το νερό: Κw=10-14

(Απ: α) n≥0,02 mol,  β) 0,01 mol,  γ) 0,04 mol, δ) 0,01 mol)

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Άσκηση Νο 8 (2021-2022)

 Δίνονται οι ενώσεις:  αιθανόλη και 2-προπανόλη.

α) Να συγκρίνετε τα σημεία βρασμού των παραπάνω αλκοολών.

β) Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις υπάρχουν σ’ ένα υδατικό  διάλυμα αιθανόλης και μεταξύ ποιων μορίων αναπτύσσονται;

γ) Υδατικό διάλυμα όγκου 1 L περιέχει  0,3 mol  μίγματος των παραπάνω αλκοολών και είναι ισοτονικό με υδατικό διάλυμα άλατος M(NO3)x  0,1Μ ίδιας θερμοκρασίας. Το M είναι το Ca ή το Αl;

δ) Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις περιγράφουν τις αντιδράσεις παρασκευής   

αιθανόλης και 2-προπανόλης 

με αναγωγή καρβονυλικής ένωσης στις ίδιες πειραματικές συνθήκες. 

Να βρείτε ποια καμπύλη αντιστοιχεί στην κάθε αντίδραση.

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Ευτυχισμένο το νέο έτος 2022

Με την ελπίδα CaTi να αλλάξει  προς το καλύτερο, όπως υπόσχεται  και  "χημικά" το νέο έτος , εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους!!!