Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Χρόνια πολλά!!! Ευτυχισμένο το 2012

Χημικές ...ευχές

                                  
                                                           Ευτυχισμένο το:


Γ΄ Λυκείου: Ογκομέτρηση


1. Applet εδώ για την κατασκευή της καμπύλης ογκομέτρησης διαλύματος HCl με πρότυπο διάλυμα NaOH
2. Επίσης πολύ καλή εφαρμογή εδώ
3. Επιλογή δείκτη για ογκομέτρηση εδώ 
4. Άλλες εφαρμογές εδώ κι εδώ
5. Μία πιο επιστημονική προσέγγιση της ογκομέτρησης εδώ

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄Λυκείου: Δείκτες


1. Δείτε εδώ την κλίμακα pH και τα χρώματα που παίρνουν οι διάφορες δείκτες.
2. Παρακάτω τα ονόματα (κατά IUPAC) και οι χημικοί τύποι μερικών δεικτών:


3.  Εδώ  applet για τους δείκτες
4. Μηχανισμός δράσης των δεικτών:

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Γρίφος Χημείας (2)

Tangram  ( 7 γεωμετρικά σχήματα)
                     Μπορείτε να κατασκευάστε το βενζόλιο με το παραπάνω τάνγκραμ;
C6H6 (Βενζόλιο)
 Προσπαθήστε εδώ να κατασκευάσετε το tangram. Βρείτε με το next τον τύπο του βενζολίου (εξάγωνο) και προσπαθήστε να τα κατασκευάσετε. Αν δεν το κατεφέρετε πατήστε give up να δείτε τη λύση.

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Γρίφος Χημείας (1)

          Τι σχέση έχει με τα Χριστούγεννα το στοιχείο Ηο ( Όλμιο - Holmium ) Z=67;

                                     Βοήθεια: Έχει σχέση με το σύμβολο του στοιχείου...
                                                             Η απάντηση εδώ

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

Τύπος Ηenderson-Hasselbalch
1.  Με το applet  αυτό μπορείτε να δείτε τι τιμές πρέπει να παίρνει ο λόγος Cβ:Co ανάλογα με την τιμή της Κa και ανάλογα με το pH. Μετακινείστε στην κλίμακα του pH πόσο θέλετε να είναι η τιμή του pH και πόσο του pKa και η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το λόγο Cβ:Co. Κάτω δεξιά έχει δύο επιλογές: μία για ρυθμιστικά διαλύματα ΗΑ/Α-  και μία για ρυθμιστικά διαλύματα Β/ΒΗ+ (αυτά τα αναφέρει ως ΑΗ+/Α).
2. Με την εφαρμογή εδώ παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).
Επίσης παρασκευές ρυθμιστικών διαλυμάτων εδώ

3. Στην εφαρμογή εδώ προσθέστε HCl-NaOH  α) σε 100 mL νερό (με pH=7)  β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ  γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74) και παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.
Για την προσθήκη ισχυρών οξέων ή ισχυρών βάσεων σε ρυθμιστικό διάλυμα πατήστε επίσης  εδώ κι εδώ.
Στην εφαρμογή εδώ έχετε αριστερά διάλυμα με pH=9,25 και δεξιά ρυθμιστικό (ΝΗ3/ΝΗ4+) διάλυμα με pH=9,25. Όταν εμφανιστεί το "add HCl" πατήστε και προσθέστε μία σταγόνα HCl και στα δύο διαλύματα. παρατηρήστε τις μεταβολές του pH κ.λ.π. Μετά ξαναπροσθέστε HCl και παρατηρήστε τις αλλαγές στις τιμές. Δείτε πόσο μικρή είναι η ελάττωση του pH στο Ρ.Δ. 


Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Ενέργεια ενεργοπoίησης (Εa)

1. Ενέργεια ενεργοποίησης για την εξώθερμη αντίδραση: CH4 +  2O2 =   CO2 + 2H2O

2. Από τις καλύτερες παρουσιάσεις για την ενέργεια ενεργοποίησης. Απαντά σε διάφορες ερωτήσεις του τύπου:  Αν μία αντίδραση έχει ΔΗ=30kJ και η αντίστροφή της έχει Εa΄=40 kJ να βρεθεί η Εa. Λίγο μεγάλο το video (12:35) στα αγγλικά (τι άλλο;) αλλά αξίζει τον κόπο. Οι ασκήσεις είναι μετά το 4:00.

3. Η Εa είναι ένα φράγμα ενέργειας που πρέπει να "ξεπεράσουν" τα αντιδρώντα. Γι' αυτό μεγάλη Εa συνεπάγεται μικρή ταχύτητα:

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Γυμνασίου: Διαχωρισμός μίγματος στα συστατικά του

1. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση

2. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση

3. Διαχωρισμός μίγματος με χρωματογραφία

4. Διαχωρισμός μίγματος με απόσταξη εδώ

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Θεωρία των συγκρούσεων


α. αποτελεσματική β. μη αποτελεσματική σύγκρουση για την αντίδραση ΝΟ+Cl2=NOCl + Cl 
1. Δείτε εδώ    μία εφαρμογή για τις συγκρούσεις.
Για παράδειγμα επιλέξτε:   20 μόρια Α, 15 μόρια Β, θερμοκρασία ( temperature ) 25,  όγκος δοχείου (volume) 400, μέγεθος μορίων Α (size Α)  15, μέγεθος μορίων B (size B)  25,  μέγεθος προιόντος (product  size) 30, πατήστε setup και start. 
Παρατηρήστε κάτω το ρυθμό με τον οποίο μειώνονται τα μόρια Α και Β ενώ παράγονται τα μόρια Ρ. Με το stop σταματάτε. Πειραματιστείτε αλλάζοντας το μέγεθος, τον αριθμό των μορίων, τη θερμοκρασία κ.λ.π. και παρατηρήστε την επίδραση των μεταβολών στις συγκρούσεις.

2.  Εδώ μπορείτε να δείτε συγκρούσεις για την αντίδραση Η2 2 = 2ΗΙ με βάση την ενέργεια ενεργοπoίησης Εa. Από το Sellect collision cοnditions επιλέξτε τι είδους σύγκρουση θέλετε να δείτε και πατήστε run. Παρατηρήστε ότι η αντίδραση δεν γίνεται για  Ε<Εa ακόμα και αν η σύγκρουση γίνεται με κατάλληλο προσανατολισμό.

3. Αποτελεσματικές και μη αποτελεσματικές συγκρούσεις για την αντίδραση: 
                                       Κ + CH3I = KI + .CH3      Πατήστε εδώ 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Μερκοζί: Ομογενές ή ετερογενές μείγμα;

Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. Η ανάµειξη των χηµικών ουσιών γίνεται σε τυχαίες αναλογίες και κάθε ουσία διατηρεί αµετάβλητες τις αρχικές του ιδιότητες.
Στη φύση τα πιο πολλά υλικά είναι µείγµατα διαφόρων ειδών.
Για παράδειγµα ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι µείγµα από µόρια οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα , υδρατµών κ.ά. Το πόσιµο νερό είναι ένα οµογενές µείγµα που αποτελείται από µόρια νερού, µόρια διαλυµένων αερίων π.χ οξυγόνου, µόρια και ιόντα διαφόρων αλάτων π.χ ανθρακικό και χλωριούχο άλας. Τα καύσιµα είναι µείγµατα διαφόρων υδρογονανθράκων π.χ βενζίνη.
Τα µείγµατα διακρίνονται σε ετερογενή και σε οµογενή. 
Γενικά τα µείγµατα διακρίνονται σε οµογενή και ετερογενή ανάλογα µε το αν αποτελούν µία ενιαία φάση ή όχι (δηλαδή αν µπορούν να διακριθούν τα συστατικά τους µακροσκοπικά).
Ειδικότερα, ετερογενή ονοµάζονται τα µείγµατα που δεν έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τη µάζα τους π.χ µείγµα από λάδι και νερό. Στα ετερογενή µείγµατα στερεών (π.χ φακές, άµµος) µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε τα συστατικά τους µε τη µέθοδο της διαλογής (δηλαδή µε το χέρι). Στα ετερογενή µείγµατα στερεών και υγρών (π.χ. νερό και άµµος) και σε κατάστασης ηρεµίας, τα βαρύτερα συστατικά (άµµος) καθιζάνουν ενώ κατά την ανακίνηση το µείγµα θολώνει. Τα συστατικά τους µπορούµε να τα διακρίνουµε µε διήθηση, διαλογή µε µαγνήτη κ.ά.
Οµογενή ονοµάζονται τα µείγµατα που έχουν την ίδια σύσταση, ποιοτική και ποσοτική, και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη τη µάζα τους. Τα οµογενή µείγµατα ονοµάζονται και διαλύµατα. Π.χ αλατόνερο, ζαχαρόνερο.
Αφού διαβάσατε τα παραπάνω πείτε τι μείγμα προκύπτει από την αναμειξη:
Μέρκελ + Σαρκοζί = Μερκοζί.     Ομογενές ή ετερογενές;
Μέρκελ + Σαρκοζί
                                                                   =
Μερκοζί
Τι λέτε τώρα; Αυτοί οι δύο που αποφασίζουν για τις τύχες μας και τα έχουν βρει μεταξύ τους σχημάτισαν ομογενές ή ετερογενές μείγμα;
Όσοι γνωρίζουν Χημεία (και ασχολούνται και με την πολιτική) θέλω να το σκεφτούν καλά...

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Ανέκδοτο

                                       Πως ανοίγουν τις κονσέρβες οι Μαθηματικοί;

Μάζεψαν αντιπροσώπους από τους Μαθηματικούς, τους Φυσικούς και τους Χημικούς και τους έδωσαν το εξής πρόβλημα. Πως θα μπορέσουν να ανοίξουν μια σφραγισμένη κονσέρβα;
Πρώτοι είπαν θα ξεκινήσουν οι φυσικοί. Κλείστηκαν μέσα σ" ένα μεγάλο αμφιθέατρο και άρχισαν να ψάχνουν τη λύση. Ύστερα από ένα μισάωρο, βγήκαν όλοι χαρούμενοι και φώναζαν: Βρήκαμε τη λύση, βρήκαμε τη λύση! Τους ρώτησε τότε η επιτροπή ποια ήταν η λύση που έλεγαν, και οι φυσικοί απάντησαν:
Θα θέσουμε την κονσέρβα σε περιστροφική κίνηση γωνιακής ταχύτητας 20m/sec. Καθώς θα στριφογυρίζει, θα τη βομβαρδίσουμε με σωματίδια ζήτα, με αποτέλεσμα να λιώσει το μέταλλο και να μην πάθει τίποτα απολύτως το περιεχόμενο της κονσέρβας. Πολύ ωραία , είπαν οι κριτές, ας δοκιμάσουν οι χημικοί τώρα . Πράγματι μπήκαν οι χημικοί στο αμφιθέατρο και προσπαθούσαν να λύσουν με τη σειρά τους κι αυτοί, αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Όπως
και οι φυσικοί, έτσι και οι χημικοί μετά από κάνα μισάωρο βγήκαν κι αυτοί με χαρές και πανηγύρια και φώναζαν:
Το βρήκαμε! Το βρήκαμε! Τους ρώτησε κι αυτούς η επιτροπή για τη λύση. Και οι χημικοί έδωσαν την εξής απάντηση:
Θα βάλουμε την κονσέρβα μέσα σ" ένα κουβά με νερό. Θα προσθέσουμε μια χημική ένωση του σιδήρου και θα βάλουμε και ηλεκτρόδια από βανάδιο. Θα εφαρμόσουμε τάση 200 μVolt ανάμεσα στα ηλεκτρόδια με αποτέλεσμα να διαλυθεί το μέταλλο. Στο μεταξύ θα έχει εξατμιστεί και το νερό, οπότε μας μένει μόνο το περιεχόμενο της κονσέρβας καθαρό και έτοιμο για φάγωμα. Πάρα πολύ ωραία , είπαν οι κριτές, για να δούμε όμως και τους μαθηματικούς . Μπήκαν και οι μαθηματικοί στο αμφιθέατρο και άρχισαν να συζητούν το πρόβλημα. Έμειναν μέσα στον αμφιθέατρο τρεις και μισή ώρες και οι κριτές είχαν αρχίσει να ανησυχούν. Ύστερα από τρεις και μισή ώρες συνεχόμενης σύσκεψης, βγήκαν επιτέλους οι μαθηματικοί καταϊδρωμένοι,
κουρασμένοι, ξεθεωμένοι, φωνάζοντας:
Επιτέλους το βρήκαμε! Επιτέλους! Και πριν προλάβει να τους ρωτήσει η επιτροπή, αυτοί άρχισαν να μιλάνε:
Είχαμε τη λύση μπροστά μας και δεν τη βλέπαμε! Η λύση που βρήκαμε ήταν τόσο απλή στη χρήση αλλά και τόσο δύσκολη στη σύλληψη! , Λοιπόν; τους ρώτησαν οι κριτές, ποια είναι αυτή η λύση; Και οι μαθηματικοί είπαν:
Έστω μια ανοιχτή κονσέρβα...

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄Γυμνασίου: Υδρογονάνθρακες

Αιθάνιο (κορεσμένος υδρογονάνθρακας ή αλκάνιο)
Αιθίνιο (ακόρεστος υδρ/κας με 1 τ.δ ή αλκίνιο)

Μεθάνιο (κορεσμένος υδρ/κας ή αλκάνιο)
Αιθένιο (ακόρεστος υδρ/κας με 1 δ.δ.  ή αλκένιο)

Μία παρουσίαση των υδρογονανθράκων (κατηγορίες - καύση) εδώ 
Για εξάσκηση πατήστε  εδώ 

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Πως να κατασκευάσετε ένα lava lamb (λαμπτήρα λάβας)


Δείτε τι μπορεί κανείς να κατασκευάσει με απλά υλικά:
λάδι, νερό, χρώμα (χρωστική τροφίμων) και αναβράζοντα δισκία.
Οι οδηγίες για το πείραμα εδώ

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Ανέκδοτο


Ένας πτυχιούχος χημικός ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά αλλά δε βρίσκει.
Κουρασμένος και απογοητευμένος αποφασίζει να δοκιμάσει και  κάτι άλλο πέρα από αυτό που σπούδασε.
Ψάχνοντας στις σχετικές εφημερίδες του προξενεί το ενδιαφέρον η αγγελία:
"Κάντε τον ταρζάν και κερδίστε 50 ευρώ την  ημέρα"
Σκέφθηκε ότι ίσως χρειάζεται να δανείσει τη φωνή του σε κινούμενα σχέδια και επειδή μιμούνταν πολύ ωραία τον ταρζάν έκλεισε ραντεβού για να πάρει τη δουλειά. Έκπληκτος όταν έφθασε στο σημείο του ραντεβού βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο τσίρκο.
"Δε βαριέσαι" σκέφτεται "για να δούμε τι θέλουν".
"Να" του λέει ο υπεύθυνος και του δείχνει ένα τεράστιο λάκκο. "Θα ντυθείς ταρζάν, θα παίρνεις φόρα θα πιάνεσαι από αυτό το σχοινί και θα βγάζεις τη φωνή του ταρζάν περνώντας πάνω από το λάκκο. Στο λάκκο όμως υπάρχει ένα αγριεμένο λιοντάρι πρόσεξε μην πέσεις μέσα"
Αυτό το τελευταίο ανησύχησε το χημικό και τον έκανε διστακτικό. Τα χρήματα όμως ήταν πολλά για να αρνηθεί! Έτσι πλησίασε στο λάκκο να διαπιστώσει πόσο αγριεμένο και επικίνδυνο είναι το  λιοντάρι που ήταν μέσα. Πλησιάζει και κοιτάει διστακτικά οπότε ακούγεται  το λιοντάρι μέσα από το λάκκο:
"Έλα ρε φίλε τι το σκέφτεσαι ακόμα; Κι εγώ χημικός είμαι"!!!!

ΥΓ: Πραγματικά δε ξέρω γιατί ο εμπνευστής του ανέκδοτου αυτού 
διάλεξε την ειδικότητα του χημικού ...
Τυχαίο; Δε νομίζω...

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Γ΄Λυκείου: Επίδραση κοινού ιόντος

1. Θεωρία και ασκήσεις στην εφαρμογή εδώ (στα ελληνικά).
2. Στην εφαρμογή εδώ επιλέξτε HF, equilibrate και παρατηρήστε τις τιμές των [ΗF], [H3O+], pH, [F-] Mετά, με το mol./L [F-] to add προσθέστε στο διάλυμα ιόντα F- (π.χ. 0,02 mol/L). Ξαναπατήστε equilibrate και παρατηρήστε τις νέες τιμές στο pH, [H3O+], [F-], [HF]. Επειδή η ισορροπία μετατοπίστηκε αριστερά μειώθηκε η [Η3Ο+] (άρα το pH αυξ). αυξήθηκε η [ΗF] ενώ η [F-] παρέμεινε αυξημένη (βλπ. τείνει να αναιρεθεί η μεταβολή). Με  το reset κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής.
3. Κατεβάστε από εδώ μία εφαρμογή (αρχείο xls). Ανοίξτε το, επιλέξτε την καρτέλα "effect of coomon ions'' και πειραματιστείτε...

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Απαντήσεις στα διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου ΚΕΝΤΡΟΝ (27-11-11)

Αυτά που ακολουθούν αφορούν μόνο τους  μαθητές του Φροντιστηρίου "ΚΕΝΤΡΟΝ"

Απαντήσεις  Α΄ Λυκείου εδώ  Δείτε οδηγίες κάτω.

 Απαντήσεις  Β΄ Λυκείου εδώ  Δείτε οδηγίες κάτω.

 Απαντήσεις  Γ ΄ Λυκείου εδώ Δείτε οδηγίες κάτω.


Για να κατεβάσετε τα αρχεία:
1. Πατήστε στο μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται  και γράφει Download Now.
2. Αρχίζει μία αντίστροφη μέτρηση 20 δευτερολέπτων (βλπ. στον πορτοκαλί κύκλο).
3. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση πατήστε στο Download file now και αποθηκεύστε το αρχείο στο PC σας.

Α΄ Λυκείου: Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius

Svante Arrhenius-Σουηδός Χημικός (1859-1927)


1. Video που δείχνει το σχηματισμό κατιόντων Η κατά τη διάλυση οξέων  στο νερό:

2. Video που δείχνει το σχηματισμό ανιόντων ΟΗ κατά τη διάλυση βάσεων στο νερό:

3. Εφαρμογή που δείχνει τη διάλυση των αλάτων στο νερό. Πατήστε εδώ.
4. Ελέγξτε την αγωγιμότητα διαφόρων διαλυμάτων με την εφαρμογή εδώ.
5. Ισχυρά οξέα - Ασθενή οξεά. Για να δείτε τι συμβαίνει κατά τη διάλυση τους στο νερό πατήστε εδώ.
6. Γενικά για τους ηλεκτρολύτες (ισχυρούς-ασθενείς) και μη ηλεκτρολύτες. Πατήστε εδώ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Periodic Table: Breakout Game

Υπάρχουν τόσες πολλές εφαρμογές, applets κ.λ.π  για τον Περιοδικό Πίνακα αλλά σαν κι αυτήν εδώ μάλλον δεν έχετε ξαναδεί ή καλύτερα δεν έχετε ... ξαναπαίξει!!!

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Χημικό ηφαίστειο                          Μια εντυπωσιακή εξώθερμη αντίδραση διάσπασης

Με θέρμανση του πορτοκαλόχρωμου διχρωμικού αμμωνίου παράγεται  πρασινόμαυρο τριοξείδιο του χρωμίου και άζωτο:
                                    (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O
Επειδή τα αέρια προϊόντα εγκλωβίζονται στο οξείδιο, ο όγκος τουs φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερος.
Δείτε το σχετικό Video εδώ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Χημικά κοκτέιλ

Ποιος είπε ότι για να κάνεις ένα σωστό κοκτέιλ δε χρειάζονται γνώσεις Χημείας; 
Chemists are also good bartenders....
Προσθέτουμε σε  νερό, οξικό αιθυλεστέρα (CH3COOCH2CH3) και χλωροφόρμιο (CHCl3). Επειδή τα υγρά αυτά δεν αναμιγνύονται θα δημιουργηθούν 3 φάσεις (οξικός αιθυλεστέρας - νερό - χλωροφόρμιο). Δείτε τι θα συμβεί αν προσθέσουμε  ιώδιο και θειικό χαλκό (CuSO4).

Εννοείται ότι δε χρειάζεται να δοκιμάσετε τι γεύση έχει,  αν και πιστεύω ότι έξω οι "μπόμπες" που σερβίρουν μερικές φορές είναι πιο επικίνδυνες...

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Γ΄ Λυκείου: Αντίδραση με το νερό, ιόντων που προέρχονται από τη διάσταση άλατος

1.  Δείτε εδώ τι συμβαίνει κατά τη διάλυση του χλωριούχου αμμωνίου (ΝΗ4Cl) στο νερό.

2. Δείτε στην εφαρμογή αυτή την επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης C ενός άλατος στο pH του διαλύματος.

3. IrYdium Chemistry Lab. Μία  εφαρμογή (στα ελληνικά) για χημικούς αλλά και για τους μαθητές που τους αρέσει η Χημεία και θέλουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο ώστε να μάθουν να τη χειρίζονται.
Αφού ξεκινήσει η εφαρμογή εδώ για να βρείτε pH σε διαλύματα αλάτων ακολουθήστε τις οδηγίες:
α) Αρχείο
β) Φόρτωση πειράματος
γ) Διπλό κλικ στο "οξέα-βάσεις-άλατα"
δ) Επιλέξτε "το pH των αλάτων" και πατήστε ΟΚ
ε) Διπλό κλικ αριστερά π.χ. στο  1Μ HCl και  διπλό κλικ στο 1Μ ΝΗ3 ώστε τα διαλύματα αυτά να μεταφερθούν στο "πάγκο εργασίας".
στ) Σύρετε τη κωνική φιάλη με το διάλυμα ΝΗ3 πάνω στο διάλυμα ΗCl ,  γράψτε κάτω στο "μεταφορά ποσότητας mL"   100 mL ,ώστε να έχουμε πλήρη εξουδετέρωση και να περιέχεται στο τελικό διάλυμα μόνο το άλας ΝΗ4Cl . Μετά πατήστε προσθήκη.
ζ) Παρατηρήστε δεξιά την θερμοκρασία (αυξάνεται επειδή η εξουδετέρωση είναι εξώθερμη αντίδραση). Περιμένετε ώστε η θερμοκρασία να πέσει στους 25οC.  Τότε έχουμε pH <7.
η) Από το επεξεργασία επιλέξτε cut τόσες φορές ώστε να καθαρίσει ο "πάγκος εργασίας"
θ) Πειραματιστείτε με 1Μ HCl + 1M ΝaOH και παρατηρήστε pH=7 (25oC).
     Πειραματιστείτε με 1Μ CH3COOH + 1M NH3  κ.λ.π.
ι) Αν κάνετε διπλό κλικ στο "περιγραφή εργαστηρίου" βλέπετε κάποιες οδηγίες.
  ΣΗΜ: Με την εφαρμογή IrYdium Chemistry Lab  (αρχείο>φόρτωση πειράματος) μπορείτε να πειραματιστείτε και με πάρα πολλά άλλα αντικείμενα της Χημείας. 
   Ελπίζω όσοι μαθητές ασχοληθούν με το ΙrYdium Chemistry Lab να μην πουν στο τέλος:
  Μαθητής Φροντιστηρίου "ΚΕΝΤΡΟΝ"

   Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

   Α΄ Λυκείου: Εργαστηριακές παρασκευές υδατικών διαλυμάτων


   1. Εργαστηριακή παρασκευή υδατικού διαλύματος NaCl 2 % w/w:


   2. Εργαστηριακή παρασκευή υδατικού διαλύματος NaCl 2 % w/v:

   3. Εργαστηριακή παρασκευή υδατικού διαλύματος αιθανόλης  5 % v/v ( 5 vol ): εδώ
    

   Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

   44η Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας

   Από 21 έως 30 Ιουλίου 2012 στο Πανεπιστήμιο του Maryland στην πόλη College Park έξω από την  Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) θα διεξαχθεί η 44η Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας (IChO: International Chemistry Olympiad.
   Από την Ελλάδα θα συμμετέχουν οι πρωτεύσαντες του 26ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας ο οποίος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πότε θα γίνει.
   Μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της 44ης ΙChΟ στη διεύθυνση www.icho2012.org
   Περισσότερα για τις Ολυμπιάδες Χημείας εδώ.
   Οι χώρες που έγιναν τα τελευταία χρόνια οι Ολυμπιάδες:
   • 2011 Ankara, Turkey
   • 2010 Tokyo, Japan
   • 2009 Cambridge, United Kingdom
   • 2008 Budapest, Hungary
   • 2007 Moscow, Russia
   • 2006 Gyeongsan, South Korea
   • 2005 Chinese Taipei
   • 2003 Athens, Greece
   Οι επόμενες Ολυμπιάδες Χημείας έχουν προγαρμματιστεί να γίνουν:
   • 45η IChO (2013):  Russia
   • 46η IChO (2014):  Hanoi, Vietnam
   • 47η IChO (2015):  Spain

   Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

   38η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Την ιστορία του Πολυτεχνείου λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε. 
   Ίσως οι νεότεροι  μέσα στην ευδαιμονία της σημερινής εποχής να μην έχουν μπει καν στον κόπο να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έγινε το 1973. Δε θα αναλάβω σ' αυτή την ανάρτηση  καμία τέτοια ενημέρωση.
   Θα αναφέρω μία διδακτική ιστορία με αφορμή την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Δεν έχει σχέση βέβαια με το Πολυτεχνείο ούτε φυσικά με Χημεία. Διαβάστε την όμως προσεκτικά. Οι μαθητές που διδάσκονται το μάθημα της Οικονομίας ίσως την καταλάβουν. Οι υπόλοιποι απλά διαβάστε την προσεκτικά. 
   "Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα…
   Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά.
   Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη.
   Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους.
   Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι . 500 ευρώ!! Και αποχώρησε.
   Την επό μενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι των γαϊδάρων που είχε αγοράσει και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ το ένα.
   Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4 φορές πιο ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δάνειο από την τοπική τράπεζα.
   Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι δύο επιχειρηματίες έφυγαν διακοπές σε έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απογοητευμένοι, και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους που δεν άξιζαν πλέον τίποτα.
   Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνεχεία τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους.
   Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του εξήγησε ότι εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει θα κατέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο.Ζήτησε δηλ. τα χρήματα που του χρωστάει ο δήμος.
   Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά στους κατοίκους του χωριού για να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τραπεζίτη, ο οποίος παρεμπιπτόντως . ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου.
   Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέκτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων, και ούτε το χρέος του δήμου, ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την πτώχευση.
   Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική απάντηση, γιατί όπως του είπαν είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαιδάρους!!…
   Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την «ανιδιοτελή» συμβουλή / οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερα λεφτά για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για τη ν δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα υποδομών. Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν οι φόροι.
   Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές «να βάλει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες» και να . ηθικοποιήσει το εμπόριο των γαϊδάρων.
   Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και μένουν μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και αγόρασαν . με τον ιδρώτα τους. Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών της περιοχής."
   Σε κάθε περίπτωση η ιστορία δεν έχει τελειώσει γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι έκαναν μετά οι αγρότες.... 

   Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

   Ο Περιοδικός Πίνακας στη... Φρικηπαίδεια

   Τη wikipedia τη γνωρίζουμε όλοι. Το ίδιο και την ελληνική βικιπαίδεια. Ε, λοιπόν, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε και τη φρικηπαίδεια!Την ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην οποία δεν γράφεται ποτέ τίποτα σοβαρό! Συγγραφείς μπορείτε να γίνετε όλοι και να συμβάλετε στη δημιουργία λημμάτων και στην τροποποίηση ήδη υπαρχουσών καταχωρίσεων. Μόνη προϋπόθεση: να γράφετε ανοησίες με τάχα επιστημονικό ύφος! Φυσικά μπορείτε να μπείτε και ως απλοί αναγνώστες.
   Αν θέλετε να διαβάσετε μία παρωδία του Περιοδικού Πίνακα πατήστε εδώ στην Φρικηπαίδεια.

   Διαδικτυακά διαγωνίσματα χημείας


   Μπορείτε εδώ  αρχικά να επιλέξετε τάξη (Α΄, Β΄ Γ΄ Λυκείου) και στη συνέχεια "επιλογή ερωτήσεων".
   Μετά επιλέξτε έως 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έως 10 ερωτήσεις σωστού λάθος από το κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει και πατήστε "Έναρξη διαγωνίσματος"
   Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις πατήστε "έλεγχος διαγωνίσματος"
   To  διαγώνισμα αυτό φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου ΑΝΟΔΟΣ της Κοζάνης (www.fr-anodos.gr).

   Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

   Τα τρία νέα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα και τα ονόματά τους

   Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (IUPAP), που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Φυσικής του Λονδίνου, ενέκρινε τα ονόματα των τριών νέων στοιχείων.

    Τα στοιχεία 110, 111 και 112 έχουν ονομαστεί Darmstadtium (Ds), Roentgenium (Rg) και  Copernicium (Cn). Τα στοιχεία είναι τόσο μεγάλα και ασταθή που μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στο εργαστήριο και γρήγορα διασπώνται σε άλλα στοιχεία. Είναι γνωστά ως υπέρ-βαρέα στοιχεία.
   Ο Δρ Robert Kirby-Harris, Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΟΠ και στην IUPAP, δήλωσε: «Η ονοματοδοσία των στοιχείων αυτών έχει συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης με φυσικούς σε όλο τον κόσμο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα τοποθετήσουμε στον Περιοδικό Πίνακα . "
   Η Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει αντιπροσώπους από τις εθνικές ακαδημίες και τις κοινότητες των Φυσικών από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
    Το στοιχείο Copernicium ονομάστηκε έτσι από τον μεγάλο αστρονόμο Κοπέρνικο, που πέθανε το 1543 και πρώτος πρότεινε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Το στοιχείο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1996 από επιστήμονες στη Γερμανία.
   Διαθέτει 112 πρωτόνια στον πυρήνα του και είναι ένα από τα βαρύτερα γνωστά στοιχεία, πολύ βαρύτερο από τον μόλυβδο ή το ουράνιο. Είναι εξαιρετικά ασταθές και δεν μπορεί να υπάρξει στη φύση για περισσότερο από μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το στοιχείο Roentgenium ανακαλύφθηκε αρχικά το 1994 όταν μια ομάδα στο GSI Helmholtz στη Γερμανία δημιούργησαν τρία άτομα του στοιχείου.Έχει το όνομά του Γερμανού φυσικού  Wilhelm Conrad Roentgen, ο οποίος ήταν ο πρώτος που παρήγαγε  και να ανιχνεύσε τις ακτίνες X, το 1895.
   Είναι συνθετικό στοιχείο και το πιο σταθερό ισότοπό του έχει διάρκεια ημιζωής 3,6 δευτερόλεπτα. Το στοιχείο Darmstadtium ανακαλύφθηκε από την ίδια ομάδα το 1994 και πήρε το όνομά του από την πόλη του Ντάρμστατ, όπου βρίσκεται το κέντρο  GSI Helmholtz.
   Το νταρμστάντιο δεν υπάρχει καθόλου στο περιβάλλον και η σύντομη ζωή του δε διαρκεί περισσότερο από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου αφού τα άτομα του στοιχείου διασπώνται αμέσως με εκπομπή ακτινοβολίας άλφα. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι, αν απομονωθεί, θα είναι στερεό με μεταλλική λάμψη ίσως γκρίζα ή ασημένια.
   Η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Φυσικής ενέκρινε τα ονόματά τους, τα οποία πρότεινε η κοινή ομάδα εργασίας για την ανακάλυψη νέων στοιχείων, που έχει συσταθεί από κοινού με την Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, καθώς το όλο ζήτημα αφορά εξίσου χημικούς και φυσικούς.

   Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

   Γ΄ Γυμνασίου: Πυρίτιο - Γυαλί - Οπτικές ίνες

    1. Video για την παραγωγή γυαλιού:


   2. Video για τη διαμόρφωση του γυαλιού:


   3. Video για τις ιδιότητες του γυαλιού:


     4. Video για τις οπτικές ίνες:


   5. Φυσικές ιδιότητες του SiO2:   Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

   Β΄ Λυκείου: Νόμος του Hess

   Germain Henri Hess (1802-1850)
    1. Δείτε εδώ μία εφαρμογή για το νόμο του Hess. Πατήστε πάνω στην πρώτη βοηθητική αντίδραση να δείτε τι πρέπει να την κάνουμε και μετά στη δεύτερη βοηθητική αντίδραση. Μετά πατήστε "sum reactions"  και μετά "simplify reaction" ώστε να αθροισθούν  οι αντιδράσεις. Με το reset η εφαρμογή ξεκινά από την αρχή.
   2. Εδώ μία παρόμοια εφαρμογή. Πατήστε με τη σειρά τα τρία κίτρινα πλαίσια. Με το reset η εφαρμογή ξεκινά από την αρχή.
   3. Μία τελευταία εφαρμογή εδώ .

   Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

   Α΄ Λυκείου: Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού

   Τι συμβαίνει όταν η ζάχαρη και το αλάτι  διαλύονται στο νερό;  
   Πηγαίνετε εδώ (University of Colorado στα ελληνικά !!!) και επιλέξτε run now (εκτέλεση τώρα). Πατήστε με το ποντίκι πάνω στο αλάτι ή τη ζάχαρη και κουνήστε τα. Επιλέξτε τις καρτέλες μικροσκοπικά, μακροσκοπικά, νερό. Με το "επαναφορά όλων"  η εφαρμογή ξεικνά από την αρχή.

   Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

   Απαντήσεις στα διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου ΚΕΝΤΡΟΝ (6-11-11)

   Αυτά που ακολουθούν αφορούν μόνο τους μαθητές του Φροντιστηρίου "ΚΕΝΤΡΟΝ"
   Απαντήσεις Β΄ Λυκείου  εδώ  Δείτε οδηγίες κάτω.

   Απαντήσεις Γ΄Λυκείου εδώ  Δείτε οδηγίες κάτω.

   Για να κατεβάσετε τα αρχεία:
   1. Πατήστε στο μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται  και γράφει Download Now.
   2. Αρχίζει μία αντίστροφη μέτρηση 20 δευτερολέπτων (βλπ. στον πορτοκαλί κύκλο).
   3. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση πατήστε στο Download file now και αποθηκεύστε το αρχείο στο PC σας.