Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο2 (2023-2024)

α. Μια στιβάδα έχει 9 τροχιακά. Πόσα από αυτά έχουν m= 0;

β. Ποιες από τις παρακάτω υποστιβάδες δεν υπάρχουν; 

i) 3p, ii) 3d, iii) 3f, iv) 2d;

γ. Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί ενός e με τυχαία σειρά: 0, +1/2, 2,1

i) Σε ποιο τροχιακό ανήκει το e;

ii) Πόσα άλλα τροχιακά της στιβάδας που ανήκει το παραπάνω τροχιακό έχουν την ίδια τιμή  m μ'   αυτό το τροχιακό;

δ. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού ώστε ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός να παίρνει 3 διαφορετικές τιμές;

ε. Πόσα και ποια τροχιακά υπάρχουν σ' ένα άτομο για το οποίο ισχύει η σχέση:  n+ℓ+m=3;

στ. Να βρεθεί ο αριθμός των τροχιακών που έχουν  n=3            και       m= -1.

 (Απ: 

α. 3 τροχιακά,   

β. iii, iv,  

γ. i) 2pz, ii) 2s  

δ. n=2,  

ε. 3s, 3py,  2pz   

στ. 2 τροχιακά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου