Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Άσκηση Νο 4 (2023-2024)

1. Το στοιχείο Χ ανήκει στον τομέα s του περιοδικού πίνακα και είναι στην ίδια περίοδο με την 1ο αλογόνο.  α) Πόσα ηλεκτρόνια με  mℓ=0 μπορεί να έχει το άτομο του Χ στη θεμελιώδη του κατάσταση; β) Αν το οξείδιο του Χ προστεθεί στο νερό παράγεται η βάση ΧΟΗ. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ που έχει παρόμοιες ιδιότητες με το Χ και το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 4e  με mℓ= -1;

2. Τα στοιχεία Ζ-2Χ, Ζ-1Ψ και ΖΩ  ανήκουν όλα στον τομέα s του Περιοδικού Πίνακα. Να βρεθούν οι ατομικοί τους αριθμοί.

3. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Α αν ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και το ιόν του Α+ στη θεμελιώδη του κατάσταση δεν έχει ασύζευκτα ηλεκτρόνια.

4. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του πιο παραμαγνητικού στοιχείου της 1ης σειράς των στοιχείων μετάπτωσης;

5. Για το ιόν Σ2+ δίνεται η ηλεκτρονιακή του δομή:   1s2 2s2 2p6. Να βρεθεί η θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

6. Από μία ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Σ: [Ne] 3s2 3p5 4s1 να βρείτε τη  θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

7. Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα μπορεί να ανήκει ένα στοιχείο που ανήκει στην 3η περίοδο , διαθέτει 1 μονήρες ηλεκτρόνιο και 6e με ℓ=0;

(Απ: 1. α) 3e ή 4e,   β) Z=19    2. Ζ=1, Ζ=2, Ζ=3 ή Ζ=2, Ζ=3,  Ζ=4    3. Ζ=29   4. Z=24    5. 3-s-IIA      6. 3-p-VIΙΙA  7.  ΙΙΙΑ ή VIΙA)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου