Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 10
                          


Σε δοχείο σταθερού όγκου προσθέτουμε αρχικά 2 mol A(g) και 3 mol B(g) και αποκαθίσταται η ισορροπία:
A(g) + B(g) <=>Γ(g)στην οποία η απόδοση είναι α1 ενώ ισχύει: [A]=[Γ].
Στο μείγμα ισορροπίας προσθέτουμε 1,5 mol A και αποκαθίσταται νέα ισορροπία στην ίδια θερμοκρασία.
Αν η απόδοση από την αρχική κατάσταση μέχρι την τελική θέση ισορροπίας είναι α2, να υπολογιστούν οι τιμές των α1 και α2.
(Απ: α1 = α2 =0,5)

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Τα ωραιότερα χημικά πειράματα στην ιστορία της Χημείας (Μέρος 2ο)

ΠΕΙΡΑΜΑ 5
William Henry Perkin (1856). Σύνθεση της χρωστικής του μώβ χρώματος (μωβεϊνη)
Το 1853 σε ηλικία 15 ετών ο  Perkin άρχισε να εργάζεται στo Royal College of Chemistry του Λονδίνου (τώρα τμήμα του Imperial College London), όπου άρχισε τις σπουδές του με το γνωστό χημικό της εποχής August Wilhelm von Hofmann. Εκείνη την εποχή η χημεία ήταν ακόμη σε πρωτόγονη μορφή και τα εργαστήρια είχαν χαρακτηριστικά αλχημιστικών μεθόδων. Το 1856, όταν ο Hofmann ήταν σε διακοπές στη Γερμανία, ο Πέρκιν πειραματίζονταν στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο με πρόχειρες εργαστηριακές εγκαταστάσεις με την ανιλίνη. Και κατάφερε να παρασκευάσει μία έντονη χρωστική ουσία μώβ χρώματος, που την ονόμασαν μωβεϊνη (mauveine). Η ουσία αποδείχθηκε πολύ καλή  χρωστική υφασμάτων (με σταθερό και έντονο χρώμα μετά από πλύσιμο και έκθεση στο φως). Σε ηλικία 18 ετών  ο Πέρκιν ξεκίνησε τη χημική βιομηχανία των συνθετικών χρωστικών ουσιών (χρώματα ανιλίνης).
20120416-01
ΠΕΙΡΑΜΑ  6
Gustav Kirchoff & Robert Bunsen (1859). Οι Κίρχωφ και Μπούνσεν έδειξαν πειραματικά ότι τα μέταλλα όταν θερμαίνονται με φλόγα εκπέμπουν φάσματα με χαρακτηριστικές γραμμές για το καθένα.
Για να μελετήσουν τις φασματοσκοπικές γραμμές εκπομπής μετάλλων, οι χημικοί Μπούνσεν και Κίρχωφ βελτίωσαν τη συσκευή του φασματοσκοπίου και έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη χημικών στοιχείων. Το 1860 χρησιμοποιώντας το όργανο, ανακάλυψαν το καίσιο, το 1861 δημοσίευσαν βελτιωμένη μέθοδο μελέτης με το φασματοσκόπιο, ενώ την ίδια χρονιά ο Bunsen ανακάλυψε με τη βοήθεια του οργάνου το ρουβίδιο.  Η φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής είχε αρχίσει να γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο μελέτης της σύστασης των ορυκτών και των χημικών στοιχείων.
20120416-02L 20120416-02R
Gustav Kirchhoff (1824-1887),
Robert Bunsen (1811-1899)
Το φασματοσκόπιο που χρησιμοποίησαν
οι Μπούνσεν και Κίρχωφ

ΠΕΙΡΑΜΑ 7
Joseph Priestley (1774). Ανακάλυψη του οξυγόνου θερμαίνοντας το οξείδιο του υδραργύρου.
20120416-03
Το εργαστήριο όπου ο Pristley ανακάλυψε το Οξυγόνο.
Τον Αύγουστο του 1774 όταν ανακάλυψε το αέριο οξυγόνο δεν κατάφερε να κάνει περισσότερα πειράματα. Ταξιδεύοντας στο Παρίσι ο Priestley κατάφερε να επαναλάβει τα πειράματά του παρουσία και του Antoine Lavoisier. Το 1775 έγραψε μία εργασία «An Account of further Discoveries in Air», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Philosophical Transactions  της Royal Society.  Ονόμασε το αέριο «dephlogisticated air«.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  8
 Neil Bartlett (1962). Παρασκευή του πρώτου ευγενούς αερίου, Ξένον , υπό τη μορφή του [Xe+[PtF6]] από εξαφθοριούχο λευκόχρυσο.
Έτσι ανέτρεψε την επικρατούσα μέχρι τότε αντίληψη ότι τα ευγενή αέρια είναι αδρανή και δεν δίνουν χημικές αντιδράσεις ή άλατα.
20120416-04
Neil Bartlett  1932-2008
[ παρασκευάσε την ένωση του Ξένον Xe+[PtF6],]
20120416-05
ΠΕΙΡΑΜΑ  9
Victor Grignard (~1899). Ανακάλυψε τη χρήση των οργανομαγνησιακών ενώσεν στην οργανική σύνθεση.
Το αντιδραστήριο  («Grignard reagent») είναι οργανομαγνησιακή ένωση, που παρασκευάζεται από  ένα οργανοχλωρίδιο  (organohalide, R-X (R = alkyl or aryl; and X= Cl, Br, I) με μεταλλικό μαγνήσιο (Mg). Τα αντιδραστήρια  Grignard RMgX αντιδρούν με τις καρβονυλικές ενώσεις για να σχηματίσουν αλκοόλες. Η αντίδραση αποτελεί μία χρήσιμη γενική μεθοδο σύνθεσης αλκοολών.  Ο δεσμός C—Mg στα αντιδραστήρια Grignard είναι τόσο ισχυρά πολωμένος, ώστε τα αντιδραστήρια συμπεριφέρονται από πρακτική άποψη ως R: MgX.
20120416-06
Auguste Victor Grignard (1871-1935,  Βραβείο Νόμπελ Χημείας 1912)
ΠΕΙΡΑΜΑ 10
Marie and Pierre Curie (1898). Ανακάλυψαν τα ραδιενεργά στοιχεία Πολώνιο-210 και το Ράδιο
Marie Sklodowska-Curie (1867-1934)
Pierre Curie (1859-1906)
Nobel Prize Physics 1903 ( με τον Pierre Curie), Nobel Prize Chemistry 1911.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Επίσης , οι αναγνώστες, χημικοί του περιοδικού  πρότειναν και άλλα πειράματα που δεν μπήκαν στον κατάλογο  των 10 καλύτερων  (ενδεικτικά):
  • Henry Cavendish (1784). Παραγωγή του νερού  μέσω μίας έκρηξης μίγματος υδρογόνου και αέρα με ηλεκτρικό σπινθήρα.
  • Francis Crick & James Watson, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin   (1953) . Ανακάλυψη της ελικοειδούς δομής του Δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος (DNA) μέσω της κρυσταλλογραφία των κρυστάλλων με ακτίνες-Χ
  • Sir Edward Frankland (1852). Παρασκευή των οργανομεταλλικών ενώσεων
  • Fritz Haber (1909) . Σύνθεση της αμμωνίας με τη χρήση μεταλλικού σιδήρου ως καταλύτη από  μίγμα υδρογόνου και με άζωτο του αέρα.
  • Stanley Miller & Harold Urey (1953). Προσομείωση των πρωτόγονων συνθηκών στην ατμόσφαιρα της Γης  και σύνθεση αμινοξέων από απλά αέρια, μεθάνιο, αμμωνία και υδρογόνο με την χρήση ηλεκτρικών εκκενώσεων
  • Edward Morley (1895). Προασδιορισμός του ατομικού βάρους του Οξυγόνου
  • Lord Raleigh & Sir William Ramsay (1894). Ανακάλυψη του ευγενούς αερίου Αργόν
  • Friendric Wỡhler (1828). Σύνθεση της ουρίας από κυανικό αμμώνιο. Με την αντίδραση αυτή κατέρριψε την αντίληψη του βιταλισμού (ζωική δύναμη, vis vitalis) για τις οργανικές ενώσεις.

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 9

                               
                                    
Ένα ισομοριακό μείγμα έχει μάζα  23,4 g και αποτελείται από τις ενώσεις:  CνH2ν+2O (A) και  CκΗ2κ+2Ο (Β)     όπου     v>κ
To μείγμα χωρίζεται σε δύο μέρη. 
Το πρώτο μέρος  ζυγίζει 15,6 g και αν οξειδωθεί πλήρως με όξινο διάλυμα KMnO4 προκύπτει αέριο CO2.  
Το δεύτερο μέρος αντιδρά με περίσσεια Na και ελευθερώνονται 1,12 L αέριου Η2 (σε STP).  
Να βρεθούν οι Σ.Τ. των Α και Β και οι μάζες τους στο αρχικό μείγμα. 
Ar: C=12, H=1, O=16
(Απ: 13,8 g A - 9,6 g B)Τα ωραιότερα χημικά πειράματα στην ιστορία της Χημείας (Μέρος 1ο).

Το 2002 το εβδομαδιαίο περιοδικό της American Chemical Society , Chemical and Engineering News (C&EN, Nov. 18, 2002, p. 5) κάλεσε τους αναγνωστές τoυ σε όλο τον κόσμο να στείλουν τις προτάσεις τους για τα 10 καλύτερα ή πιο ενδιαφέροντα πειράματα Χημείας που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 500 χρόνια. ΄Οταν συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις η κατάταξη ήταν ότι οι περισσότεροι πρότειναν το πείραμα Παστέρ ως το πιο ευφυές και σημαντικότερο για την ιστορία της χημείας.
Τα περισσότερα από αυτά τα πειράματα χημείας και με επιπλέον πληροφορίες περιγράφονται μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας της Χημείας στην «Σύντομη Ιστορία της Χημείας-Μερικοί από τους κυριότερους σταθμούς της εξέλιξης της επιστήμης της Χημείας»
(Κ. Ευσταθίου, Αθ. Βαλαβανίδης, www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_history.htm).
ΠΕΙΡΑΜΑ 1
Louis Pasteur (1868) διαχωρισμό των εναντιομερών του τρυγικού οξέος. Ο Παστέρ μετά την ανακρυστάλλωση ενός διαλύματος αλάτων τρυγικού οξέος (νατρίου και αμμωνίου) διέκρινε δύο διακριτά είδη κρυστάλλων. Εργαζόμενος επί πολλές ημέρες και νύκτες προσεκτικά, με τη βοήθεια ειδικών λαβίδων, κατάφερε να διαχωρίσει τις δύο μορφές κρυστάλλων («δεξιόχειρους» και «αριστερόχειρους») οι οποίοι ήταν οπτικώς ενεργοί και η ειδική στροφή του πολωμένου φωτός είχε αντίθετο πρόσημο..Ο Παστέρ ερμήνευσε τα αποτελέσματα με την έννοια της ασύμμετρης διάταξης των μορίων, που δεν συμπίπτει με το κατοπτρικό της είδωλο.
Louis-Paster-854
Η μεθοδολογία του Παστέρ για το πείραμα αυτό ήταν εξαιρετική. ΄Ενα εκπληκτικό φαινόμενο οξυδέρκειας για την εποχή του και επιστημονικού συλλογισμού για την ασυμμετρία στο άτομο του άνθρακα. Ανακάλυψε έτσι το φαινόμενο της εναντιομέρειας.
Louis-Pasteur-p1
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του νεαρού τότε Pasteur παραξένεψαν τον σεβαστό στους επιστημονικούς κύκλους Biot (48 χρόνια μεγαλύτερος του Pasteur), ο οποίος του ζήτησε να επαναλάβει το πείραμα παρουσία του, πράγμα που ο Pasteur κατάφερε με επιτυχία. Τότε ο Biot ενθουσιασμένος τότε είπε «Mon cher enfant, j’ai tant aime les sciences dans ma vie que cela me fait battre le coeur!» (Αγαπημένο μου παιδί, αγαπώ τόσο την επιστήμη, που σε όλη μου τη ζωή με έκανε να καρδιοχτυπώ). Από τότε, και παρά τη μεγάλη διαφορά στην ηλικία τους, οι δύο επιστήμονες έμειναν θερμοί φίλοι (www.chem.uoa.gr/chemicals_history.htm)).
ΠΕΙΡΑΜΑ 2
Antoine Lavoisier (1775) Οξείδωση των μετάλλων, με την οποία οδηγήθηκε στη γενική θεωρία της καύσης και της οξείδωσης .Τα πειράματα του Λαβουαζιέ έγιναν σε πρωτόγονες εργαστηριακές συνθήκες με συσκευές που χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες οι αλχημιστές
Antoine-Lavoisier-901
Ο Αντουάν Λωράν Λαβουαζιέ (Antoine Laurent Lavoisier)(1743-1794) με τις σημαντικές του ανακαλύψεις θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης χημείας, καθώς θεμελίωσε με τις έρευνές του μια νέα αντίληψη στη μελέτη της φύσης.
Antoine-Lavoisier-Devices
Συσκευές που χρησιμοποίησε ο Λαβουαζιέ για τα πειράματά του
ΠΕΙΡΑΜΑ 3
Hermann-Emil-FischerHerman Emil Fischer (`~1890). Προσδιορισμός της χωροδιάταξης του συντακτικού τύπου της γλυκόζης
Ο Fischer ξεκίνησε τα πειράματα με τη δομή των σακχάρων (υδατάνθρακες) το 1884 και με την έρευνά του μετασχημάτισε ριζοσπαστικά τη γνώση των χημικών για τις ενώσεις αυτές, ιδιαίτερα για τη δομή τους, η οποία ήταν αλδεϋδικής μορφής. Αν και η δεν είχε στη διάθεσή του σύγχρονες μεθόδους απομόνωσης και φασματοσκοπικές τεχνικές, ο Fischer δημοσίευσε το 1891 μια εργασία, η οποία ακόμη και σήμερα αποτελεί υπόδειγμα ορθολογικής τεκμηρίωσης στον τομέα της χημείας.
Η (+)- Γλυκόζη διαθέτει 4 στερεογονικά κέντρα και θα μπορούσε να έχει 16 πιθανά στερεοϊσομερή. Αλλά την εποχή εκείνη επειδή δεν υπήρχε μέθοδος προσδιορισμού της απόλυτης τριδιάστατης στερεοχημείας ενός μορίου, ο Fischer απλούστευσε τα πράγματα λαμβάνοντας υπόψη μόνο 8 εναντιομερή. Οι προβολές κατά Fischer των σακχάρ5ων που έχουν το υδροξύλιο του C5 προς τα δεξιά (που ονομάζονται D σάκχαρα) . Αν και η επιλογή των D ισομερών ήταν αυθαίρετη και μόνο κατά 50% να είναι ορθή, 60 χρόνια αργότερα αποδείχθηκε (μελέτες με ακτίνες Χ) ότι η τυχαία επιλογή του Fischer ήταν σωστή. Για το σημαντικό αυτό επίτευγμα ο Hermann Emil Fischer τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1902
ΠΕΙΡΑΜΑ 4
Sir Humphry Davy (1807 & 1808). Διαχωρισμός, μέσω ηλεκτρόλυσης, του νατρίου και καλίου (από τηγμένο καυστικό νάτριο και κάλιο , και αργότερα του μαγνησίου, ασβεστίου (από υδροξείδιο ασβεστίου και οξείδιο υδραργύρου), βόριο και βάριο
Sir-Humphry-Davy
Davys-electrolysis Κοίλο σκαφίδιο της συσκευής ηλεκτρόλυσης του Davy
(Davy’s electrolysis trough, 1810).

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Πανελλήνιες: 20% μείωση θέσεων στις Ιατρικές και όχι μόνο

Ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τις θέσεις εισακτέων στις Ανώτατες Σχολές που θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι στις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις. Και ενώ το άθροισμα από 69.985 γίνεται 69.450, δηλαδή μείωση κατά 535 θέσεις, έχουμε επιμέρους μειώσεις, αρκετά σημαντικές, σε τμήματα υψηλής ζήτησης, που θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό και το άγχος των υποψηφίων.
       Στις Ιατρικές Σχολές οι θέσεις από 1055 πέρυσι γίνονται 835 φέτος, δηλαδή είναι 220 λιγότερες. Ο ανταγωνισμός για μια θέση στην Ιατρική είναι πολύ σκληρός, αφού  οι υποψήφιοι αντιμετωπίζουν το πτυχίο ως ένα πολύ καλό διαβατήριο για μια καλή εργασία σε κάποια άλλη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τους περισσότερους γιατρούς στον κόσμο, 6,3 ανά 1000 κατοίκους με τη δεύτερη χώρα να έχει 4,7 γιατρούς. Συνεπώς δεν χρειαζόμαστε κι άλλους γιατρούς. Επιπλέον οι σπουδές Ιατρικής είναι οι πιο ακριβές, συνεπώς η μείωση κατά 20% των θέσεων πιθανόν να δημιουργήσει σημαντική εξοικονόμηση κονδυλίων. Και στις Οδοντιατρικές και τις Φαρμακευτικές σχολές έχουμε μείωση των θέσεων περίπου 20%.
                         
Δεν είναι, όμως, μόνο η Ιατρική. Έχουμε και 100 θέσεις λιγότερες στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών σε όλα τα τμήματα της χώρας, τμήματα που είναι από τα δημοφιλέστερα μεταξύ των υποψηφίων, και πτυχιούχους που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αφού οι τομείς των σπουδών τους (ενέργεια, υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες) βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Και στα τμήματα Πληροφορικής έχουμε μείωση 50 θέσεων. Στα τμήματα Αρχιτεκτονικής έχουμε 120 θέσεις λιγότερες.
Στα πέντε τμήματα Φυσικής έχουμε μείωση 85 θέσεων και στα τμήματα Χημείας 100 θέσεις λιγότερες.
                              
Στον αντίποδα έχουμε 85 επιπλέον θέσεις στα πέντε (πλέον) τμήματα Θεολογίας, 100 επιπλέον θέσεις στο τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά, τη στιγμή που η κλωστοϋφαντουργία έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουμε 265 επιπλέον θέσεις, που φτάνουν τις περυσινές 195 θέσεις στις 460 (αύξηση 135%). Στα Παιδαγωγικά τμήματα δασκάλων έχουμε 30 επιπλέον θέσεις.
Είναι λογικό να μειώνονται οι θέσεις στις Ιατρικές Σχολές, ίσως έπρεπε η μείωση να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, αλλά αυτή η μείωση δεν αφορά μόνο αυτές και δεν γίνεται στα πλαίσια σχεδιασμού του μέλλοντός μας. Οι μειώσεις στον αριθμό των εισακτέων γίνονται με μοναδικό γνώμονα τη μείωση του κόστους για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.
                         
 Η  μεγάλη μείωση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ δημιούργησε δυσλειτουργίες, ιδίως στις σχολές με εργαστήρια. Μη έχοντας το Υπουργείο Παιδείας τη δυνατότητα να αυξήσει τη χρηματοδότηση αναγκαστικά προχωρά στη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Μέχρι εδώ κατανοητό. Η αύξηση, όμως, του αριθμού των εισακτέων σε τμήματα που το πτυχίο τους δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, δεν είναι κατανοητή. Δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια το άθροισμα να μη διαφέρει πολύ από το περυσινό, ώστε να μη δημιουργηθεί θόρυβος. Με τέτοια κατανομή των εισακτέων φτάνουμε να έχουμε τους περισσότερους εισακτέους στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τους λιγότερους που σπουδάζουν αυτό που θέλουν και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους υποψηφίους. Ίσως τώρα καταλαβαίνετε γιατί το άγχος των υποψηφίων είναι τόσο μεγάλο. Οι θέσεις στις σχολές υψηλής ζήτησης είναι πολύ λίγες.

Στράτος Στρατηγάκης
Mαθηματικός - ερευνητής                           

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 8

                                   
Δίνεται το υδροξυοξύ C3H6(OH)COOH (Α).

Να βρεθεί ο Σ.Τ. της  (Α) αν:


α) Μπορεί να παρασκευασθεί με κυανυδρινική σύνθεση και δεν αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα KMnO4.


β) Δεν μπορεί να παρασκευασθεί με  κυανυδρινική σύνθεση, έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα και ποσότητα της Α ίση με 0,25 mol αποχρωματίζει το πολύ 200 mL όξινου διαλύματος ΚΜnO4 1M.

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

11η Μαρτίου: Πανελλήνια ημέρα Χημείας

Η 11Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1995 ως Πανελλήνια Ημέρα Χημείας, με στόχο να υπενθυμίζει στον πολίτη ότι η Χημεία είναι η βασική επιστήμη, η οποία μπορεί να διατυπώσει τα ερωτήματα και να παράσχει τις απαντήσεις για τα θεμελιώδη, αλλά και τα καθημερινά ερωτήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η Χημεία μελετά την ζωή και τις μεταβολές της από το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο και δουλεύει σκληρά για να έχει αυτή η ζωή μία καλύτερη ποιότητα, για μια ζωή με περιεχόμενο.

Είναι η Χημεία η επιστήμη που μελετά και συνθέτει τα νέα υλικά καθημερινής χρήσης, που ανακαλύπτει νέες ενώσεις για τη βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου μέσα από την βελτίωση της υγιεινής, αλλά και των φαρμάκων, που μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στην εξάλειψη της πείνας με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, που διασφαλίζει την προστασία της υγείας ατομικής και δημόσιας και με εξειδικευμένους ελέγχους προστατεύει τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα των αγαθών.

Η μελέτη της Χημείας εφοδιάζει τον πολίτη, αλλά και τον μελλοντικό επιστήμονα όχι μόνο με γνώσεις, αλλά κυρίως με ένα οργανωμένο, ορθολογικό και τεκμηριωμένο σύστημα σκέψης, αυτό που θα του δώσει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει να ταξινομεί, να συγκρίνει, να κρίνει και να αποφασίζει, να οικοδομεί νέα γνώση πάνω στην θεμελιώδη, δηλαδή να είναι ένας ενεργός, συνειδητοποιημένος, δημιουργικός και δημοκρατικός πολίτης.

Σήμερα σε συνθήκες βαθιάς και πολύχρονης οικονομικής κρίσης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να επενδύσουμε ως κοινωνία στη γνώση που δημιουργεί προϋποθέσεις βιώσιμης, με στέρεα θεμέλια οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης η οποία συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της επιστήμης της Χημείας και των εφαρμογών τηςστη χώρα μας.

Η Πανελλήνια ημέρα Χημείας δεν έχει μόνο ως στόχο την υπενθύμιση της συμβολής της στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου, αλλά κυρίως την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από ευημερία στηριγμένη στην σκληρή εργασία και επιμονή, στο σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη την στηριγμένη στην επιστήμη και στην παραγωγή.
(Από το δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Χημικών)

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 7

                                          
Μία δύσκολη  άσκηση η οποία  δεν αντιπροσωπεύει το βαθμό δυσκολίας των Πανελλαδικών.
Οπότε μόνο γι' αυτούς που βαρέθηκαν τα ίδια και τα ίδια...
Aπάντηση: ΕΔΩ

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 6

                                    
1.  Με καταλυτική αφυδρογόνωση της μεθανόλης παράγεται η ένωση Α. Με επίδραση HCN στην Α παράγεται η οργανική ένωση Β η οποία υδρολύεται και δίνει την  Γ. Η Γ οξειδώνεται πλήρως με όξινο διάλυμα KMnO4. Να γράψετε όλες  τις παραπάνω αντιδράσεις και να δείξετε ποιες είναι οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ.   (Απ: Γ=>CO2)

2.  Mε επίδραση ΗCl στο  ακετυλένιο παράγεται η ένωση Α η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος πολυμερίζεται και δίνει τη Β. Το δεύτερο μέρος αντιδρά με ΚCN και η οργανική ένωση Γ που προκύπτει με περίσσεια Η2  δίνει την ένωση Δ που αντιδρά με ΗCl  και δίνει την Ε.
α) Να γράψετε όλες  τις παραπάνω αντιδράσεις και να δείξετε ποιες είναι οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ, Δ και Ε.
β) Τι είδους υβριδικά τροχιακά έχουν τα άτομα C στην ένωση Γ;
γ) Πόσους σ και πόσους π δεσμούς έχει 1 μόριο της ένωσης Γ;
(Aπ: α) Ε: χλωριούχο προπυλαμμώνιο)

3.   21,8 g CH3CH2Br  αντιδρούν με διάλυμα NaOH και παράγονται οι οργανικές ενώσεις Α και Β. Με επίδραση SOCl2 στην ένωση Β παράγονται 19,899 g μείγματος ανόργανων αερίων.
α) Να βρεθούν οι Σ.Τ των Α και Β.
β) Να  βρεθεί το ποσοστό μετατροπής του CH3CH2Br στην ένωση Β.
γ) Να εξετάσετε αν το διάλυμα NaOH είναι υδατικό ή αλκοολικό.
Αr: C=12, H=1, Br=80, S=32, O=16, Cl=35,5
(Απ: α) Α: αιθένιο,  Β: αιθανόλη, β) 99% , γ) υδατικό)

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Περιοδικός Πίνακας


Ένας ακόμη Περιοδικός Πίνακας με αρκετά εντυπωσιακές φωτογραφίες για τη χρήση των στοιχείων.
Περισσότερα ΕΔΩ όπου θα επιλέξετε "visual elements images"