Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση Νο 21 (2022-2023)

 Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ ίδιας συγκέντρωσης ίδιου όγκου και ίδιας θερμοκρασίας. Κατά την ογκομέτρηση των διαλυμάτων αυτών με το ίδιο πρότυπο διάλυμα ΝaOH προέκυψαν οι παρακάτω καμπύλες ογκομέτρησης:

Η καμπύλη Α αναφέρεται στο οξύ ΗΑ και η καμπύλη Β στο οξύ ΗΒ.

α) Να συγκρίνετε το pH των δύο διαλυμάτων στα ισοδύναμα σημεία των ογκομετρήσεων αν η θερμοκρασία και των δύο διαλυμάτων στα ισοδύναμα σημείο είναι η ίδια.

β) Ποιο από τα οξέα HA και HB θα μπορούσε να είναι το HCOOH και ποιο το CH3COOH;

γ) Σε ποια από τις δύο ογκομετρήσεις θα ελευθερωθεί μεγαλύτερο ποσό θερμότητας μέχρι το ισοδύναμο σημείο; Ισχύουν οι προσεγγίσεις.

Δίνεται

+Ι :Η-<CH3- 

(Aπ: α) pHNaB > pHNaA

β)ΗΒ:CH3COOHκαιΗΑ:ΗCOOH  γ)HA Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου