Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 25 (2022-2023)

α) Κατά τον πολυμερισμό του 1,3-βουταδιένιου παράγεται πολυμερές με Μr=135.000.  Να ονομαστεί το πολυμερές που παράχθηκε και να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.

β) Κατά τον πολυμερισμό του 1,3-πενταδιένιου παράγονται 0,001 mol πολυμερούς τα οποία για την πλήρη υδρογόνωσή τους απαιτούν 4 g Η2. Να βρεθεί ο Σ.Τ. του πολυμερούς και ο αριθμός των μορίων του μονομερούς από το οποίο αποτελείται το μόριο του πολυμερούς.

γ) 104 tn  στυρολίου (CH2=CH-C6H5) πολυμερίζονται με απόδοση 80% και παράγονται 200 mol πολυστυρόλιου. Να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.

δ) 5,6 kg 2-βουτένιου πολυμερίζονται πλήρως. Να βρεθεί η μάζα και ο Σ.Τ. του πολυμερούς που παράγεται.

ε) 1,3-βουταδιένιου αντιδρά με ακρυλονιτρίλιο με αναλογία μορίων ν:μ οπότε προκύπτει το συμπολυμερές:

με Mr=26.600. Για την πλήρη υδρογόνωση 0,01 mol του συμπολυμερούς απαιτούνται 18 g H2Nα βρεθούν οι τιμές των ν και μ.  

στ) Ένα διάλυμα ακεταλδεύδης έχει ωσμωτική πίεση 12,3 atm στους 27οC. Σε κατάλληλες συνθήκες η ακεταλδεύδη πολυμερίζεται πλήρως και προκύπτει το πολυμερές:

Αν το διάλυμα του πολυμερούς έχει ωσμωτική πίεση 3,075 atm στους 27οC να βρεθεί ο Μ.Τ. του πολυμερούς. Ο όγκος του διαλύματος παραμένει σταθερός.

(Απ:  α) ν=2.500,  β) ν=2.000,  γ) ν=4.000, δ) 5,6 kg,  ε) ν=100  μ=400              στ) C8H16O4 )


2 σχόλια:

  1. Κώστα καλησπέρα στο α είναι 135000 και στο ε τα mol H2 δεν πρέπει να είναι 10-2 αλλά μικρότερα 10-4

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ναι Γιώργο όντως Τα διόρθωσα ο δαίμων του τυπογραφείου α) Μr=135000 και ε)18 g H2

      Διαγραφή