Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Άσκηση Νο 16 (2021-2022)

 Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται αρχικά ποσότητα της ουσίας Α με συγκέντρωση 0,2Μ οπότε σε σταθερή θερμοκρασία πραγματοποιούνται ταυτόχρονα οι απλές αντιδράσεις:

                                    Α(g) => B(g)  k1=0,2 s-1

                                    A(g) => Γ(g)  k2=0,3 s-1

Να γίνουν τα διαγράμματα CA=f(t),  CΒ=f(t) και CΓ=f(t).

Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Επιλογή 50 ασκήσεων από το ΘΕΜΑ Δ (Τράπεζα Α ΓΕΛ)

Επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να γίνουν τα περισσότερα από τα 200 θέματα Δ της τράπεζας θεμάτων της Α Λυκείου (ΓΕΛ) προτείνω μία επιλογή 50 ασκήσεων

Κατεβάστε  τα 50 θέματα σε 1 αρχείο pdf

Η αρίθμηση των αρχείων είναι όπως στην τράπεζα θεμάτων

Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Ασκηση Νο 15 (2021-2022)

5 mol προπίνιου αντιδρούν πλήρως με Η2Ο  παρουσία Η2SO4, Hg και ΗgSOκαι παράγεται μείγμα των οργανικών ενώσεων Α και Β με αναλογία mol 99:1 αντίστοιχα.

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ. των Α και Β.

β) Στο μείγμα των Α και Β προσθέτουμε 996 g CH3MgI και στη συνέχεια περίσσεια νερού οπότε παράγεται μείγμα οργανικών ενώσεων (Μ).

Να βρεθούν οι Σ.Τ. των οργανικών ενώσεων που αποτελούν το μείγμα Μ και οι ποσότητές τους σε mol.

(Απ: β) 4,95 mol μεθυλο-2-προπανόλη, 

0,05 mol 2-βουτανόλη, 1 mol μεθάνιο)