Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Δωρεάν Βοήθημα Χημείας Β΄ Λυκείου

Από τους συναδέλφους  Πολυνίκη Λατζώνη και Παναγιώτη Κονδύλη ένα βοήθημα Χημείας Β΄ Λυκείου  εντελώς δωρεάν!!!
Μπορείτε να το κατεβάσετε το αρχείο pdf  από ΕΔΩ
Πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους για την εξαιρετική τους προσφορά.
Π. Κονδύλης
Π.Λατζώνης
  Η ιστοσελίδα των συγγραφέων που αξίζει να επισκεφθείτε chemistrytopics.xyz

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Β΄ Λυκείου: Χαρακτηριστικές ομάδες-Χημικές Τάξεις-Ομόλογες σειρές

               

1. Ταξινόμηση Οργανικών Ενώσεων εδώ
2. Ομόλογες σειρές εδώ κι εδώ
3. Υδρογονάνθρακες εδώ κι εδώ
4. Διαδραστικοί πίνακες Οργανικής Χημείας εδώ

Οι παρουσιάσεις για τη νέα ύλη Χημείας στις ημερίδες για τους Σχολικούς Συμβούλους

Δείτε τις εισηγήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στην διδακτέα ύλη:


Χημεία Γυμνασίου (2016-2017)


Χημεία Λυκείου (2016-2017)

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ύλη Χημείας Β΄ Λυκείου 2016-2017

Ύλη Χημείας Β΄Λυκείου (ΓΕΛ) 2016-2017
Το ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΚΕΦ.1)  απουσιάζει εντελώς!!!
Για download πατήστε πάνω δεξιά
           

Ύλη Χημείας Α΄Λυκείου 2016-2017

Η ύλη χημείας για την Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ) 2016-2017
Nα προσέξουμε ότι οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί (κεφ. 4.4) ΔΕΝ θα διδαχθούν φέτος στην Α΄ Λυκείου αλλά την επόμενη χρονιά στη Β΄Λυκείου!!!
Διαλύματα μόνο στο ΚΕΦ.4 (και όχι στο 1ο και 4ο όπως πέρσι)
Πατήστε πάνω δεξιά για download

        

Για την ύλη Α΄ &  Β΄ Τάξη (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) 2016-2017 πατήστε  ΕΔΩ

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ύλη Χημείας Γ΄ Λυκείου 2016-2017

 ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΥΛΗ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Κεφάλαιο «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
• Παρ. «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση - Αναγωγή»
• Παρ. «Κυριότερα οξειδωτικά -αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
- την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» η οποία είναι εντός ύλης και
- την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα:
1) Οξείδωση ΝΗ3 απόCuO,
4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και
5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl τα οποία είναι εντός ύλης.

Κεφάλαιο «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»
• Παρ. «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία»
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ υποενοτήτων: «Ενθαλπία αντίδρασης -ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0», «Πρότυπηενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0f»,
«Πρότυπη ενθαλπία καύ-σης, ΔΗ0c»,
«Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0n»,
«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και «Ενθαλπίαδεσμού, ΔΗ0B».

Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»
• Παρ. «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του.

Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
• Εισαγωγή
• Παρ. «Έννοια χημικής ισορροπίας - Απόδοση αντίδρασης»
• Παρ. «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier»
• Από την παρ. «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc - Kp» μόνο η υποενότητα «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc»χωρίς την Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας.
Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και
οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πί-
εση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.

Κεφάλαιο «ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• υποενότητα «Ισχύς οξέων - βάσεων και μοριακή
δομή» της παρ. «Ιοντισμός οξέων - βάσεων» και
• παρ. «Γινόμενο διαλυτότητας».

Κεφάλαιο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• υποενότητα «Ηλεκτροσυγγένεια» της παρ. «Μεταβο-
λή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και
• παρ. «Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων»

Κεφάλαιο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της παρ. «Δομή
οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο»,
• παρ. «Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)»,
• υποενότητες «Η αρωματική υποκατάσταση» και
«Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ.
«Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχα-
νισμοί οργανικών αντιδράσεων»,
• υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» της παρ. «Οργανικές συνθέσεις - Διακρίσεις» με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση.

Το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ  
(για σύγκριση δείτε και το περσινό ΦΕΚ ΕΔΩ )

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Καλή σχολική χρονιά!


Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ: Δομικά σωματίδια της ύλης-Μαζικός αριθμός (Α)-Ατομικός αριθμός (Ζ)

                                                          1. Κατασκευή ατόμου

                         


ΟΔΗΓΙΕΣ:

  • Χρησιμοποιήστε τον αριθμό των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων για να σχεδιάσετε ένα μοντέλο ενός ατόμου, να αναγνωρίσετε το αντίστοιχο χημικό στοιχείο και να προσδιορίσετε την μάζα και το φορτίο του.
  • Προβλέψτε πώς η προσθήκη ή απομάκρυνση ενός πρωτονίου, νετρονίου ή ηλεκτρονίου, θα μεταβάλλει το χημικό στοιχείο, το φορτίο και τη μάζα του.
  • Χρησιμοποιείστε το όνομα ενός στοιχείου, τη μάζα και το φορτίο του, για να προσδιορίσετε τον αριθμό των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων.
  • Δώστε τον ορισμό του πρωτονίου, του νετρονίου, του ηλεκτρονίου, του ατόμου και του ιόντος.

Πρέπει να επιλέξετε δεξιά (όπου υπάρχει) το +  στις επιλογές:  Στοιχείο, Σύμβολο, Μαζικός αριθμός, Ολικό φορτίο ώστε να βλέπετε τις όποιες αλλαγές κάνετε.
Στη συνέχεια μετακινήστε (drag and drop) (προσθέστε ή αφαιρέστε) πρωτόνια και νετρόνια στον πυρήνα (ώστε να βγαίνει η ένδειξη σταθερό) και ηλεκτρόνια στις τροχιές γύρω από τον πυρήνα.(για να φαίνονται οι τροχιές πρέπει να έχετε επιλέξει στο μοντέλο την ένδειξη τροχιακό).
Κάθε φορά παρατηρήστε δεξιά το σύμβολο το φορτίο και το μαζικό αριθμό του σωματιδίου που φτιάξατε (άτομο ή ιόν).
Στις επιλογές υπάρχει και ένα σχετικό game!
Για να ξεκινήσει η εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ


2. Κατασκευή μορίου

                                     
ΟΔΗΓΙΕΣ:
α) Επιλέξτε πάνω την καρτέλα "δημιουργία μορίου".  Κάτω εμφανίζονται δοχεία που περιέχουν διάφορα άτομα. Επιλέγοντας το κίτρινο τριγωνάκι στη λέξη κιβώτιο εμφανίζονται κι άλλα δοχεία με άτομα. Στόχος σας είναι να κατασκευάσετε τα μόρια που σας προτείνει η εφαρμογή: Τα δικά σας μόρια: Συλλογή 1   Αφού κατασκευάστε τα προτεινόμενα μόρια κάνοντας drag and drop (επιλέξτε μετακινήστε και αφήστε)  στα άτομα μη παραλείψετε να δείτε το πιο εντυπωσιακό: πατώντας στο 3D θα δείτε μία 3διάστατη κινούμενη εικόνα του μορίου που φτιάξατε! Μπορείτε τα μόρια να τα μετακινήσετε και να τα τοποθετήσετε δεξιά στο χώρο που αναβοσβήνει.
Μόλις τελειώσετε μπορείτε να κάνετε την επόμενη συλλογή που θα σας προταθεί.
β) Επιλέξτε πάνω στην καρτέλα "συλλογή πολλών". Φτιάξτε περισσότερα του ενός μόρια με την ίδια διαδικασία. Π.χ. στόχος  2 Η2 σημαίνει κατασκευή 2 μορίων Η2   Με το επαναφορά κιβωτίου ξεκινάτε από την αρχή.
γ) Επιλέξτε πάνω στην καρτέλα "μεγαλύτερα μόρια".  Φτιάξτε μόρια που αποτελούνται από πολλά άτομα (αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη). Αν το μόριο που προσπαθείτε να φτιάξετε δεν υπάρχει δε σας αφήνει η εφαρμογή να συνεχίσετε...
Κατεβάστε την εφαρμογή από ΕΔΩ

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα Χημείας-Πανελλαδικές εξετάσεις Ομογενών 2016

Κατεβάστε τα θέματα από ΕΔΩ

Α΄ Λυκείου: Μόρια-ΆτομαΓια να δείτε το παραπάνω μόριο της καφείνης (περιέχεται στον καφέ) κάντε κλικ εδώ
Πατήστε πάνω στο μόριο και περιστρέψτε το για να δείτε τα άτομά του:
ΓΚΡΙ: Άνθρακας(C)      
ΛΕΥΚΟ: Υδρογόνο (Η)     
 ΜΠΛΕ:  Άζωτο (Ν)       
ΚΟΚΚΙΝΟ: Οξυγόνο (Ο)

Άλλα μόρια (τα χρώματα το ίδιο όπως παραπάνω):
Οινόπνευμα (Αιθανόλη)

Επίσης εδώ μπορείτε με άτομα να κατασκευάσετε απλά μόρια (ακόμη και 3D). Πατήστε Run now / Άνοιγμα (ανοίγει με Java 6 )
ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΜΟΡΙΑ
Αφού εμφανιστεί το μόριο πατήστε πάνω και περιστρέψτε το.
ΓΚΡΙ: Άνθρακας(C)     
ΛΕΥΚΟ: Υδρογόνο (Η)     
 ΜΠΛΕ:  Άζωτο (Ν)     
 ΚΟΚΚΙΝΟ: Οξυγόνο (Ο)
KΙΤΡΙΝΟ:  Θείο (S)  

Εκτός από απλά μόρια βλπ.νερόξύδι (αιθανικό οξύ)
υπάρχουν και άλλα πιο πολύπλοκα μόρια π.χ.
Acepromazine (C19H22N2OS)
Abietic acid (C20H30O2)
Περισσότερα μόρια εδώ

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2016-2017


Ο σύλλογος εκπαιδευτικών φροντιστών Καρδίτσας ανακοίνωσε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων Γ΄Λυκείου 2016-2017.
Μπορείτε να το κατεβάστε από ΕΔΩ

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

Προβλήματα στις ηλεκτρονικές εγγραφές για τις σχολές

                                             Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργειο παιδειας
  • Υπάρχει περίπτωση το σύστημα (αν έχετε παλαιά windows ή οι browsers chrome, firefox κ.λ.π δεν είναι αναβαθμισμένοι) να στείλει το mail με το pin αλλά τελικά να το λάβετε με 1-2 ώρες (!) καθυστέρηση (τουλάχιστον τις πρώτες μέρες). Πρέπει να περιμένετε χωρίς να κάνετε αποσύνδεση από τη φόρμα εγγραφής. Aν κάνετε αποσύνδεση θα χρειαστεί να περιμένετε άλλο mail με νέο pin.  
          Προτείνετε να χρησιμοποιήσετε PC με windows 7 και πάνω.
  • Προσοχή στον αριθμό δελτίου ταυτότητας. Σε πολλούς που δεν είχαν ταυτότητα όταν έβγαλαν το ΑΜΚΑ το σύστημα δίνει ως αριθμό ταυτότητας τον αριθμό οικογενειακής μερίδας. Αυτό καλό είναι το αλλάξετε (με την ταυτότητά σας σε κάποιο ΚΕΠ) και μετά να κάνετε την οριστικοποίηση της εγγραφής.
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάστε το εγχειρίδιο (manual) για τις εγγραφές.
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων ΑΕΙ

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016

Δωρεάν Βοήθημα Χημείας Γ΄ Λυκείου

Από τους συναδέλφους  Πολυνίκη Λατζώνη και Παναγιώτη Κονδύλη ένα βοήθημα Χημείας Γ΄ Λυκείου (Τεύχος1 : ΚΕΦ.1-6) εντελώς δωρεάν!!!

Μπορείτε να το κατεβάσετε το αρχείο pdf  από ΕΔΩ

Κονδύλης Π.
Πολλά συγχαρητήρια για τους συναδέλφους για την εξαιρετική τους προσφορά
Λατζώνης Π.

Η ιστοσελίδα των συγγραφέων που αξίζει να επισκεφθείτε ΕΔΩ

Ο 2ος τόμος θα είναι διαθέσιμος σύντομα και θα περιέχει Οργανική Χημεία και Γενικά Επαναληπτικά Θέματα.

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: Οn line test στην οξειδοαναγωγή (ΚΕΦ.1)


5-12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των επιτυχόντων στα ΑΕΙ

Η  εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr
εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Πως οι ορμόνες επηρεάζουν τα συναισθήματά μας


  • Η ντοπαμίνη (DOPAMINE) είναι μια απλή οργανική ουσία που ανήκει στην οικογένεια των κατεχολαμινών. Στον εγκέφαλο δρα ως νευροδιαβιβαστής, μια ουσία που χρησιμοποιείται από τα νευρικά κύτταρα για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στον άνθρωπο έχουν αναγνωριστεί πέντε υποδοχείς ντοπαμίνης, οι D1, D2, D3, D4 και D5. Παράγεται σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου, κυρίως στη μέλαινα ουσία και στην κοιλιακή καλύπτρα.

Dopamine
                                             
Η ντοπαμίνη συμμετέχει ενεργά στα συστήματα του εγκέφαλου που σχετίζονται στις πράξεις με ένα σκοπό, αφού μελέτες τέτοιων δράσεων έχουν δείξει ότι αυξάνουν τη μεταφορά ντοπαμίνης μέσα στον εγκέφαλο. Αρκετές δραστικές ουσίες όπως η κοκαΐνη και η μεθαμφεταμίνη δρουν στους ίδιους υποδοχείς με τη ντοπαμίνη. Αρκετές ασθένειες έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με βλάβες στο σύστημα της ντοπαμίνης. Η νόσος του Πάρκινσον, μια κατάσταση που σχετίζεται με τρόμο και δυσκαμψία, οφείλεται στην εκφύλιση των νευρώνων που εκκρίνουν ντοπαμίνη στη μέλαινα ουσία. Άλλες ασθένειες περιλαμβάνουν τη σχιζοφρένεια και το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Επίσης έχει δειχθεί ότι το σύστημα της ντοπαμίνης ενεργοποιείται σε στιγμές απόλαυσης και καλής διάθεσης. Η βασική δομή της είναι η σεροτονίνη η οποία, ανάλογα σε τι επίπεδα βρίσκεται (χαμηλά ή υψηλά) επηρεάζει την ψυχική διάθεση. Σε μια από τις σχετικές έρευνες βρέθηκε ότι όταν εθελοντές άκουγαν μουσική που τους άρεσε, τα επίπεδα ντοπαμίνης στον οργανισμό τους αυξάνονταν. Για να μετρήσουν οι ερευνητές πότε απελευθερωνόταν ντοπαμίνη, κατέγραψαν πότε οι εθελοντές ανατρίχιαζαν. Στην ίδια μελέτη έγινε χρήση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, η οποία έδειξε ότι η έκκριση ντοπαμίνης αυξανόταν κατά 9% όταν οι εθελοντές άκουγαν μουσική που τους άρεσε.

  • Η σεροτονίνη είναι η αρωματική οργανική ένωση 5-υδροξυ-αμινοαιθυλο-ινδόλιο. Αποτελεί τη βιογενή αμίνη του αμινοξέος 5-υδροξυ-τρυπτοφάνη και είναι ένα απο τα πιο σημαντικά ινδολικά παράγωγα που απαντούν στη φύση. 

Σεροτονίνη
                                                          
Είναι ένας νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου. Ακόμη, εντοπίζεται στο έντερο αλλά και στα αιμοπετάλια των οργανισμών, και εμφανίζει ορμονική δράση. Στον ανθρώπινο οργανισμό δρα ως ισχυρός αγγειοδιασταλτικός παράγοντας και ενισχύει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν αυτή συσσωρευθεί σε μεγάλες ποσότητες στον οργανισμό, προκαλεί έντονη νευρικότητα και τελικα σχιζοφρένεια. Χαμηλά επίπεδα της σεροτονίνης εμπλέκονται στην εμφάνιση κατάθλιψης. Τα φάρμακα που επιλεκτικά αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης αυξάνουν τα επίπεδα της ελεύθερης σεροτονίνης, θεραπεύοντας έτσι την κατάθλιψη. Η σεροτονίνη είναι η χημική ουσία που ηρεμεί το σώμα μας. Σημαντικές ποσότητες σεροτονίνης ανευρίσκονται στο ανώτερο εγκεφαλικό στέλεχος και ιδιαίτερα στη γέφυρα και τον προμήκη μυελό.

Η σεροτονίνη ανήκει στην οικογένεια των μονοαμινών, και συγκεκριμένα των ινδολαμινών. Φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα σεροτονίνης είναι το LSD, το οποίο προκαλεί παραισθήσεις, τα SSRIs, που είναι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, και το Ecstacy, που καταστρέφει τις λεπτές απολήξεις της σεροτονίνης, ενώ ακόμη αύξησή της στον οργανισμό μπορεί να προκληθεί μετά από λήψη βουφοτενίνης (απο μανιτάρια), ενώσεις οι οποίες αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων που αποικοδομούν τη σεροτονίνη.