Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

1.  Μεταβολή του pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος ανάλογα με τις συγκεντρώσεις του συζυγούς ζεύγος
                          


Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε  ΕΔΩ ) μπορείτε  να επιλέξετε το συζυγές ζεύγος από το "Acid/Base Pair"  και μετά από το "Ιnitial Concentrations" να αυξομειώνετε την τιμή της συγκέντρωσης των 2 συζυγών μορφών παρατηρώντας την τιμή pH του ρυθμιστικού διαλύματος.

2.  Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος και μέτρηση του pH

                         
Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε ΕΔΩ) παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).

                                    
Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε ΕΔΩ ) Πατώντας New Target εμφανίζεται με κόκκινο βέλος το pH του ρυθμιστικού διαλύματος που θέλουμε να παρασκευάσουμε. Επιλέγουμε εκείνο το ρυθμιστικό διάλυμα που έχει pKa όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τιμή pH που θέλουμε. Π.χ. αν με το κόκκινο βέλος μας υποδείξει να παρασκευάσουμε Ρ.Δ με pH=6,51 επιλέγουμε το Ρ.Δ.  Η2CO3/NaHCO3  με pKa=6,38. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε τις [Η2CO3] και [NaHCO3] ώστε στο μπλε βέλος πετύχουμε την τιμή 6,51. Αυτό συμβαίνει π.χ. αν βάλουμε τις τιμές [Η2CO3]=0,11M  και [ΝαΗCO3]=0,15M

3. Προσθήκη οξέος ή βάσης σε ρυθμιστικό διάλυμα
                               
Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε ΕΔΩ ) προσθέστε HCl ή NaOH
α) σε 100 mL νερό (με pH=7)
β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ  
γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74)
Παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.

                                  
Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε ΕΔΩ ) προσθέστε HCl ή NaOH στο ρυθμιστικό διάλυμαCH3COOH/CH3COO- και παρατηρήστε τη μεταβολή των συγκεντρώσεων των [CH3COOH] και [CH3COO-].

                                     
Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε ΕΔΩ ) προσθέστε ταυτόχρονα την ίδια ποσότητα HCl σε διάλυμα NaOH 1,78.10-5 M και σε Ρ.Δ. ΝΗ3 0,01Μ- ΝΗ4Cl 0,01M και παρατηρήστε τις μεταβολές του pH.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Εικονικό χημικό εργαστήριο

Το    IrYdium Chemistry Lab  είναι ένα εικονικό εργαστήριο χημείας κατάλληλο για απλά εικονικά πειράματα.

Κατεβάστε την εφαρμογή από ΕΔΩ και κάντε δεξί κλικ και αποσυμπίεση  σ' ένα φάκελο
Οδηγίες χρήσης για το πρόγραμμα ΕΔΩ

Άσκηση
Παρασκευή διαλύματος άλατος και μέτρηση του pH του.
- Οδηγίες για τον καθηγητή ΕΔΩ
- Το φύλλο αξιολόγησης ΕΔΩ και το φύλλο εργασίας ΕΔΩ 

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Η έκθεση της Κομισιόν για την παιδεία στην Ελλάδα το 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για european commission
Η έκθεση της Κομισιόν για την παιδεία στην Ελλάδα το 2016 αποκαλύπτει τα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης στη χώρα, ενώ παράλληλα κρίνει τις αλλαγές του πρώην υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ως αποτυχημένες, καθώς οδήγησαν στην υποβάθμιση του ρόλου του σχολείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι κακώς έχει διακοπεί η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, ενώ κάνει λόγο για απογοητευτικές επιδόσεις μαθητών στην ανάγνωση και στα μαθητικά και για «ψηφιακό αναλφαβητισμό». 

Όσον αφορά στο σχέδιο «Αθηνά», που ξεκίνησε το 2012 με στόχο την αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα είναι και εκεί αποκαρδιωτικά. 
                         
Όπως αναφέρει η έκθεση, «το σχέδιο ''Αθηνά'' της περιόδου 2012 - 2014 δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο. Το σχέδιο συνέβαλε θεωρητικά στη συγχώνευση περισσότερων από 120 πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην πράξη όμως, το σχέδιο αυτό δεν οδήγησε στον αναμενόμενο οικονομικό εξορθολογισμό, καθώς πολλά από τα τμήματα που συνενώθηκαν δεν διέθεταν στην πραγματικότητα πανεπιστημιακό προσωπικό και/ή σπουδαστές. Τα τέσσερα πανεπιστήμια που καταργήθηκαν συγχωνεύθηκαν στην πράξη με άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ».

Κωδικοποιημένες οι παρατηρήσεις των συντακτών της έκθεσης, όπως γράφει η «Καθημερινή», είναι: 

-Κακώς έχει σταματήσει η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. «Δεδομένης της θετικής επίδρασης που μπορούν να έχουν η αυτονομία και η λογοδοσία στις εκπαιδευτικές επιδόσεις, θεωρείται ανησυχητικό ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμη και στην ιδιωτική εκπαίδευση».

-Ο νέος τύπος ολοήμερων σχολείων, που εφαρμόστηκε πρώτη φορά εφέτος, αποτελεί υποβάθμιση: «Εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο αριθμό σχολείων, στην πραγματικότητα ωστόσο πρόκειται για λιγότερο φιλόδοξη εκδοχή του νέου ολοήμερου σχολείου που προβλεπόταν παλαιότερα. Ο νόμος δεν προβλέπει την οργάνωση ολοκληρωμένων απογευματινών δραστηριοτήτων μετά τη λήξη της πρωινής ζώνης, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά».

-Οι νέοι πάσχουν σε δεξιότητες όπως ανάγνωση και μαθηματικά. «Οι επιδόσεις τους είναι απογοητευτικές, όπως αποτυπώνονται στους διεθνείς διαγωνισμούς PISA». Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για το 2016 και η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση ανήλθε σε 5,7% το 2015, απέχοντας πολύ από τον μέσο όρο 10,7% της Ε.Ε.

-Οι εκπαιδευτικοί είναι γερασμένοι και κακοπληρωμένοι. «Οι μισοί (49%) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι άνω των 50 ετών, ενώ λιγότεροι από το 1% είναι κάτω των 30. Στη δευτεροβάθμια, το 39% έχει ηλικία από 40 έως 49 ετών. Οι μισθοί είναι χαμηλότεροι σε πραγματικούς όρους από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και μέχρι το τέλος του 2017 θα παραμείνουν αμετάβλητοι με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών».

-Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απέτυχε, αφού στην πράξη δεν οδήγησε στον αναμενόμενο οικονομικό εξορθολογισμό.

-Περιορίστηκε σημαντικά η αυτονομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ υποβαθμίστηκε ο ρόλος των Συμβουλίων.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση ανήλθαν στο 4,4% του ΑΕΠ το 2014, έναντι 4,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το μόνο θετικό που καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν είναι ότι το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μειώθηκε από 9% το 2014 σε 7,9% το 2015, πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 11% της Ε.Ε. των «28» το 2015, για να υπάρχει μία θετική νότα.

Σήμανση επικινδυνότητας χημικών ουσίων

Εφαρμογή στην οποία από το χημικό τύπο μιας ένωσης και τη συγκέντρωσή της βλέπετε με σήματα την επικινδυνότητα που εμφανίζει, το χρώμα της φλόγας κ.λ.π
Για την επεξήγηση των συμβόλων δείτε:  http://www.periodni.com/ghs-hazard_pictograms.html

Περισσότερα στην εφαρμογή  ΕΔΩ

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Α΄ Λυκείου: On line υπολογισμός αριθμού οξείδωσης

1. Πληκτρολογήστε τον χημικό τύπο της ένωσης που θέλετε και βρείτε τον αριθμό οξείδωσης (Α.Ο) όλων των στοιχείων από τα οποία αποτελείται η ένωση.
                     
Ξεκινήστε την εφαρμογή ΕΔΩ

2.  Για απλές ενώσεις πληκτρολογήστε παρακάτω μέσα στο πλαίσιο το χημικό τύπο της ένωσης

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Η "αξία" των μονάδων κάθε μαθήματος στις Πανελλαδικές


Ως γνωστόν στο τρέχον σύστημα πρόσβασης δεν μετράει η σχολική επίδοση στα μαθήματα της Γ' Λυκείου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Στα πλαίσια αυτά οι μονάδες θα προκύπτουν από τις επιδόσεις στα τέσσερα (ή πέντε, κατ΄ επιλογήν) εξεταζόμενα μαθήματα.
Και στο τρέχον σύστημα πρόσβασης ο υπολογισμός της βαθμολογίας και των μορίων ανά μάθημα, ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο είναι ένας γρίφος για δυνατούς λύτες.
Στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές 1,3 και 0,7 η αξία των μονάδων των μαθημάτων είναι:

• 330 μόρια για κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 1,3)
• 270 μόρια για κάθε μονάδα του δεύτερου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,7)
• 200 μόρια για κάθε μονάδα των υπολοίπων μαθημάτων
Συνολικά το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας «μετράει» μέχρι 6.600 μόρια, το δεύτερο μέχρι 5.400 μόρια και τα υπόλοιπα μέχρι 4.000 μόρια το καθένα. Μέγιστος αριθμός μορίων 20.000.
Με το νέο σύστημα υπολογισμού κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας «αξίζει» 65% περισσότερο από κάθε μονάδα των μαθημάτων άνευ συντελεστή βαρύτητας και κάθε μονάδα του δευτέρου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας «αξίζει» 35% παραπάνω από κάθε μονάδα των μαθημάτων άνευ συντελεστή βαρύτητας.
Στην περίπτωση εξέτασης σε μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές 0,9 και 0,4 η αξία των μονάδων των μαθημάτων είναι:
• 290 μόρια για κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,9)
• 240 μόρια για κάθε μονάδα του δεύτερου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,4)
• 200 μόρια για κάθε μονάδα των υπολοίπων μαθημάτων
Σε αυτή την περίπτωση, συνολικά το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας «μετράει» μέχρι 5.800 μόρια, το δεύτερο μέχρι 4.800 μόρια και τα υπόλοιπα μέχρι 4.000 μόρια το καθένα. Μέγιστος αριθμός μορίων 18.600.
Με το νέο τρόπο υπολογισμού έχει αποδυναμωθεί η βαρύτητα των δύο Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας όπως δείχνει ο πίνακας 1. (ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
Συντάκτης: Χρήστος Κάτσικας

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Γ΄Λυκείου: Ασκήσεις & προσομοίωση στην ΕΚΙ

1. Θεωρία και ασκήσεις στην ελληνική εφαρμογή (του Χ. Νούλα) ΕΔΩ (πατήστε είσοδος και θεωρία ή ασκήσεις για να επιλέξτε επίδραση κοινού ιόντος).
2. Στην εφαρμογή ΕΔΩ επιλέξτε HF, equilibrate και παρατηρήστε τις τιμές των [ΗF], [H3O+], pH, [F-] Mετά, με το mol/L [F-] to add προσθέστε στο διάλυμα ιόντα F- (π.χ. 0,02 mol/L). Ξαναπατήστε equilibrate και παρατηρήστε τις νέες τιμές στο pH, [H3O+], [F-], [HF]. Επειδή η ισορροπία μετατοπίστηκε αριστερά μειώθηκε η [Η3Ο+] (άρα το pH αυξ). αυξήθηκε η [ΗF] ενώ η [F-] παρέμεινε αυξημένη (βλπ. τείνει να αναιρεθεί η μεταβολή). Με  το reset κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: Η θεωρία της Ε.Κ.Ι σε μία άσκησηΗ παραπάνω άσκηση αναφέρεται στο φαινόμενο της επίδρασης κοινού ιόντος (Ε.Κ.Ι.) ανάμεσα σε ασθενή ηλεκτρολύτη και ισχυρό ηλεκτρολύτη (με  συγκεντρώσεις που επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις). Μετά τη λύση της άσκησης ακολουθεί η θεωρία της ΕΚΙ προσαρμοσμένη στην άσκηση που προηγήθηκε. (Για download του pdf κάντε κλικ κάτω αριστερά. Για να το δείτε σε πλήρη οθόνη πατήστε κάτω δεξιά)

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: Ιοντισμός σε υδατικά διαλύματα αλάτων


                             
                   
1. Δείτε στην εφαρμογή εδώ την επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης C ενός άλατος στο pH του διαλύματος.

2. IrYdium Chemistry Lab. Μία  εφαρμογή (στα ελληνικά) για χημικούς αλλά και για τους μαθητές που τους αρέσει η Χημεία.
Αφού ξεκινήσει η εφαρμογή ΕΔΩ για να βρείτε pH σε διαλύματα αλάτων ακολουθήστε τις οδηγίες:
α) Αρχείο
β) Φόρτωση πειράματος
γ) Διπλό κλικ στο "οξέα-βάσεις-άλατα"
δ) Επιλέξτε "το pH των αλάτων" και πατήστε ΟΚ
ε) Διπλό κλικ αριστερά π.χ. στο  1Μ HCl και  διπλό κλικ στο 1Μ ΝΗ3 ώστε τα διαλύματα αυτά να μεταφερθούν στο "πάγκο εργασίας".
στ) Σύρετε τη κωνική φιάλη με το διάλυμα ΝΗ3 πάνω στο διάλυμα ΗCl ,  γράψτε κάτω στο "μεταφορά ποσότητας mL"   100 mL ,ώστε να έχουμε πλήρη εξουδετέρωση και να περιέχεται στο τελικό διάλυμα μόνο το άλας ΝΗ4Cl . Μετά πατήστε προσθήκη.
ζ) Παρατηρήστε δεξιά την θερμοκρασία (αυξάνεται επειδή η εξουδετέρωση είναι εξώθερμη αντίδραση). Περιμένετε ώστε η θερμοκρασία να πέσει στους 25οC.  Τότε έχουμε pH <7.
η) Από το επεξεργασία επιλέξτε cut τόσες φορές ώστε να καθαρίσει ο "πάγκος εργασίας"
θ) Πειραματιστείτε με 1Μ HCl + 1M ΝaOH και παρατηρήστε pH=7 (25oC).
     Πειραματιστείτε με 1Μ CH3COOH + 1M NH3  κ.λ.π.
ι) Αν κάνετε διπλό κλικ στο "περιγραφή εργαστηρίου" βλέπετε κάποιες οδηγίες.
ΣΗΜ: Με την εφαρμογή IrYdium Chemistry Lab  (αρχείο>φόρτωση πειράματος) μπορείτε να πειραματιστείτε και με πάρα πολλά άλλα αντικείμενα της Χημείας

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Α΄Λυκείου: Άσκηση στο κεφ. 2


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o  
(έως και ομοιοπολικός δεσμός)           


Δίνονται τα στοιχεία:     19Κ,      20Ca,      15P και   17Cl.

1.    Να βρεθεί η θέση των παραπάνω στοιχείων στον Π.Π.

2.  Να γραφεί ο Μ.Τ , Η.Τ  και Σ.Τ (όπου είναι δυνατόν) της ένωσης που σχηματίζει: 
το 19Κ με το 15P (ένωση Χ) και
της ένωσης που σχηματίζει το 17Cl με το 15P (ένωση Ψ).

3.  Τι δείχνει ο Μ.Τ. της ένωσης Χ και τι της ένωσης Ψ;

4.  Ποια είναι η φύση του δεσμού στην ένωση Χ και ποια στην ένωση Ψ;

5.  Να γράψετε 2 διαφορές που εμφανίζουν οι ενώσεις Χ και Ψ.

6.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
i) Δεν υπάρχουν μόρια της ένωσης Ψ.
ii) Η ένωση Χ είναι στερεή με υψηλό σημείο τήξης.
iii) Η ένωση Χ σε καθαρή μορφή ή σε τήγμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού.
iv) Στο μόριο του Cl2 υπάρχει 1 απλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός.
v) Στο Ca τα e σθένους έχουν τη μεγαλύτερη ενέργεια από όλα τα άλλα e του.
vi) To ιόν P3- είναι ισοηλεκτρονιακό με το 2ο ευγενές αέριο.

7.   Ποιο είναι περισσότερο ηλεκτροθετικό το Ca ή το Κ;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                         

8.   Ποιο είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό το Cl ή το Σ (1ο αλογόνο);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

9.  Tο Ca σχηματίζει με το στοιχείο Α την ιοντική ένωση CaA
Αν το Α ανήκει στη 2η περίοδο να βρεθεί ο ατομικός του αριθμός.

10.   Να συγκρίνετε το μέγεθος του 19Κ και 19Κ+.

11. Το στοιχείο Γ έχει 2 μονήρη e σθένους. Να εξηγήσετε τι είδους δεσμό σχηματίζει το Γ με Η (Ζ=1) και να γράψετε το Μ.Τ. της ένωσης που σχηματίζεται.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Το πτυχίο Ιατρικής ως διαβατήριο

    Μεγάλη αύξηση σημείωσε ο αριθμός των υποψηφίων που δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση κάποιο από τα επτά τμήματα Ιατρικής της χώρας μας. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πίνακα, 845 υποψήφιοι περισσότεροι από πέρυσι είχαν στόχο τις σπουδές Ιατρικής και δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση κάποιο από τα τμήματα, διεκδικώντας μία από τις 949 θέσεις εισακτέων που προορίζονταν για όσους διαγωνίζονταν το 2016 στις πανελλήνιες εξετάσεις, από τις συνολικά 1055 θέσεις, για τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών.
     Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην παραγωγή ιατρών, διαθέτοντας τους περισσότερους γιατρούς από όλες τις χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η αναλογία ιατρών ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα είναι 6,04 το 2010 και τώρα πρέπει να ξεπερνά το 6,3, με δεύτερη την Ιταλία, με 30% λιγότερους γιατρούς. Ο υπερπληθυσμός των ιατρών δεν προκύπτει μόνο από τις 1055 θέσεις που δίνονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές ιατρικής στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που έρχονται να προστεθούν στους 1.000 το χρόνο που αποφοιτούν από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν βρίσκουν θέση για να ξεκινήσουν την ειδικότητα. Οι περισσότερες ειδικότητες, όχι όλες, έχουν αρκετά χρόνια αναμονής.
     Η ημιαπασχόληση είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στους νέους ιατρούς, που βλέπουν μετά από τόσα χρόνια σπουδών να μη μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Φεύγουν, λοιπόν, μαζικά για να εργαστούν στο εξωτερικό είτε ως ειδικευόμενοι είτε ως ειδικευμένοι. Αν επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα δείτε δεκάδες αγγελίες πρόσληψης ιατρών στο ΕΣΥ της… Αγγλίας, αλλά και της Γερμανίας. Αυτό σημαίνει ότι τελικά υπάρχει επαγγελματική διέξοδος για κάποιους γιατρούς, σε άλλες χώρες, αλλά και ότι οι Έλληνες ιατροί θεωρούνται ικανοποιητικού επιπέδου για να εργαστούν σε άλλες χώρες.
    Με αυτά τα δεδομένα ανεργίας, δυσκολίας εύρεσης θέσης ειδικότητας και μαζικής μετανάστευσης, φαίνεται κάπως περίεργο ότι η ζήτηση για σπουδές Ιατρικής συνεχώς αυξάνει μεταξύ των υποψηφίων. Σίγουρα μία παράμετρος είναι το όνειρο της προηγούμενης γενιάς να βγάλει τα παιδιά της γιατρούς με ότι αυτό σήμαινε για την προηγούμενη γενιά από πλευράς κοινωνικής καταξίωσης και εισοδημάτων. Αυτή η παράμετρος, όμως, δεν είναι αρκετή να εξηγήσει το φαινόμενο, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί οι γονείς που «σπρώχνουν» τα παιδιά τους προς την Ιατρική δεν γνωρίζουν το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι νέοι ιατροί. Πιστεύω ότι μετράει πολύ, κυρίως στους υποψηφίους, ακριβώς αυτή η επαγγελματική πορεία. Σπουδές Ιατρικής στην Ελλάδα, που είναι δωρεάν, και αμέσως μετά ειδικότητα και εργασία στο εξωτερικό. Το πτυχίο της Ιατρικής χρησιμοποιείται, δηλαδή, ως διαβατήριο που μπορεί να εξασφαλίσει τη διαμονή, την αξιοπρεπή εργασία και ένα καλό μισθό σε μια άλλη χώρα, σχετικά εύκολα.

        Το Ελληνικό κράτος, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι συνολικά,  αλλά και οι οικογένειες των φοιτητών επιπλέον πληρώνουμε τις σπουδές των παιδιών μας για να απολαμβάνουν τους καρπούς της μόρφωσής τους άλλοι που δεν ξόδεψαν τίποτα γι’ αυτό και παίρνουν έτοιμους εργαζόμενους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γιατί οι σπουδές Ιατρικής διαρκούν 6 χρόνια και είναι οι πιο ακριβές από όλες τις σπουδές στα πανεπιστήμια. Για να καταλάβουμε το υψηλότατο κόστος των σπουδών να αναφέρουμε ότι η Ιατρική Αθήνας έχει 629 μέλη ΔΕΠ.              
 Στράτος Στρατηγάκης
 Μαθηματικός-Ερευνητής

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

chemoDoku


Αν βαρεθήκατε τα συνηθισμένα sodoku με αριθμούς πρέπει να περάσετε στο επόμενο στάδιο:  chemoDoku.  Τελικά μέχρι να το συνηθίσεις δεν είναι και τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Λύστε online chemodoku ΕΔΩ  (με το Losen βλέπετε την απάντηση)

Κατεβάστε εναλλακτικά την εφαρμογή:
και λύστε   chemoDoku με καλύτερα γραφικά (επιλέξτε Νew και κάνοντας δεξί κλικ στο κενά κουτάκια επιλέγετε το στοιχείο)
Κατεβάστε και εγκαταστήστε το αρχείο chemdoku.msi (4,25 MB) από ΕΔΩ

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: 2 ασκήσεις στο pH

1.  Πόσα mol ισχυρής βάσης Σ(ΟΗ)x πρέπει να προσθέσουμε σε 2 L υδατικού διαλύματος ισχυρής βάσης Μ(ΟΗ)x 0,05Μ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, ώστε να μεταβληθεί το pH του διαλύματος κατά 1 μονάδα; 
(Απ: 0,9 mol)
                                                      Αποτέλεσμα εικόνας για άσκηση στο pH
2. Σε 500 mL υδατικού διαλύματος ΗCOOH 0,1M (Δ1) με pH=2,5 προσθέτουμε ταυτόχρονα  1,84 g  HCOOH  και  V L νερό οπότε το pH του Δ1 μεταβάλλεται κατά μισή μονάδα. Να βρεθεί η τιμή του  V. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: 
Η=1, C=12, O=16    (Aπ: 8,5 L)

Γ΄ Λυκείου: pH-Kw

1. ooooooooooooooooooooooooοοοoooooooooooooooοοοοooooooooooooooo
Δείτε τον παραπάνω αυτοϊοντισμό του νερού ΕΔΩ

2. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Δείτε την κλίμακα του pH και την αντίστοιχη [Η3Ο+ ] ΕΔΩ.
Πατήστε το εικονίδιο play δύο φορές.
Μπορείτε να μετακινήσετε το slider στο pH.
Παρατηρήστε την τιμή της συγκέντρωσης οξωνίων με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων!!!

3. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Επίδραση της θερμοκρασίας στην Κw ΕΔΩ
Μετακινήστε το κένσορα θερμοκρασίας και πατήστε Calculate να δείτε την τιμή της Κw και την τιμή pH του ουδέτερου διαλύματος στη θερμοκρασία που επιλέξατε. 
Με το Clear μπορείτε να συνεχίσετε με επιλογή άλλης θερμοκρασίας.

4. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Μετρήστε ΕΔΩ με πεχάμετρο το pH διαφόρων διαλυμάτων. 
Αφού επιλέξτε στο Solution οξύ, βάση κ.λ.π. ρυθμίστε τη συγκέντρωση στο Molarity και τον όγκο στο Volume του διαλύματος και βυθίστε το ηλεκτρόδιο (insert probes) για να γίνει η μέτρηση. 
Με το remove probeς αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια για να κάνετε άλλη μέτρηση. 

5. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Δείτε ΕΔΩ τη μεταβολή του pH όταν προσθέτουμε οξύ ή βάση.

6. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ελέγξτε το pH διαφόρων διαλυμάτων όπως ο καφές, το σάλιο το αίμα κ.λ.π. για να προσδιορίσετε αν είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο. 
Δείτε τον σχετικό αριθμό των ιόντων υδροξειδίου και οξωνίου. 
Κάντε εναλλαγές μεταξύ λογαριθμικής και γραμμικής κλίμακας. 
Εξερευνήστε πως η αλλαγή της μάζας της διαλυμένης ουσίας ή η  αραίωση επηρεάζει το pH. 
Ακόμη, μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας υγρό!
ΣΗΜ: Πολύ καλή προσομοίωση από το Πανεπιστήμιο του  Colarado (για μαθητές αλλά ΚΑΙ για καθηγητές!)  Με τις επιλογές Macro, Micro, Custom καθορίζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας ΕΔΩ

7. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ποια η διαφορά μεταξύ ισχυρών (strong)  και ασθενών (weak) οξέων; Χρησιμοποιήστε τις εργαστηριακές συσκευές για να το βρείτε!
Βουτήξτε το χαρτί ή το πεχάμετρο μέσα στο διάλυμα για να μετρήσετε το pH ή τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια για να μετρήσετε την αγωγιμότητα. Στη συνέχεια δείτε πως η συγκέντρωση και η ισχύς του οξέος επηρεάζουν το pH. 
Μπορεί το διάλυμα ενός ισχυρού και το διάλυμα ενός ασθενούς οξέος να έχουν το ίδιο pH;
ΣΗΜ: Πολύ καλή προσομοίωση από το Πανεπιστήμιο του  Colarado (για μαθητές αλλά ΚΑΙ για καθηγητές!)  Με τις επιλογές Introduction, My solution καθορίζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας ΕΔΩ