Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Γ΄ Λυκείου: Γενική άσκηση στους υδρογονάνθρακες


                        

0,4 mol ενός υδρογονάνθρακα (A) που περιέχει 90 % w/w C,  μπορoύν να αποχρωματίσουν το πολύ  4L διαλύματος Βr2/CCl4  συγκέντρωσης  0,2Μ.
α) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Α αν είναι γνωστό ότι με αμμωνιακό διάλυμα CuCl σχηματίζει ίζημα. Πόσους δεσμούς σ(s-sp3) περιέχει το μόριο του Α;
β) Σ’ ένα δοχείο θερμαίνονται 6,72 L (σε STP) του Α με 0,2 g H2  παρουσία  Ni  και  το περιεχόμενο του δοχείου  διαβιβάζεται  σε 500 mL  διαλύματος Βr2/CCl4  περιεκτικότητας 16 % w/v. Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα Βr2.
γ) Ισομοριακό μείγμα του Α και αέριου προπανίου διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Βr2/CCl4  οπότε το διάλυμα Βr2 παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 4 g. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που εξέρχεται από το διάλυμα Br2  σε STP.
δ) Μείγμα  όγκου 130 mL, που αποτελείται από Α και Η2, θερμαίνεται παρουσία Νi, οπότε προκύπτει μείγμα όγκου 50 mL που αποτελείται μόνο από κορεσμένο (Β) και ακόρεστο υδρογονάνθρακα (Γ). Να βρεθεί η κατ’ όγκον σύσταση του προϊόντος της υδρογόνωσης. Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
ε) Κατά την επίδραση νερού παρουσία Ηg-HgSO4-H2SO4 στον A παράγονται 0,4 mol μείγματος  οργανικών ενώσεων  Χ και  Ψ.  Aν η ποσότητα της Ψ είναι 20,88 g να βρεθούν οι Σ.Τ. των Χ και Ψ.  Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  C=12, H=1, Br=80, O=16.

Για να κατεβάσετε τις απαντήσεις εδώ (ylikonet.gr)
Για να τις διαβάσετε παρακάτω:

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Β΄ Λυκείου: Χημική Ισορροπία- Αμφίδρομες αντιδράσεις- Απόδοση

1. Στις αμφίδρομες αντιδράσεις αποκαθίσταται δυναμκή ισορροπία ανάμεσα στα μόρια των αντιδρώντων και προϊόντων. Παράδειγμα δυναμικής ισορροπίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Όση ποσότητα νερού προστίθεται στο δοχείο η ίδια ακριβώς απομακρύνεται. Έτσι η ποσότητα του νερού στο δοχείο παραμένει ίδια.
Αν κλείσουμε τις βρύσες πάλι η ποσότητα του νερού παραμένει σταθερή. Αυτή τη φορά όμως έχουμε στατική ισορροπία.
2. Μία πολύ καλή εφαρμογή για την αμφίδρομη αντίδραση: Ν2(g) + 3H2(g) <=> 2NH3(g)  εδώ
Μπορείτε να αυξομειώσετε τον αριθμό των μορίων, τη θερμοκρασία και τον όγκο του δοχείου.      Πατήστε on για να δείτε τις καμπύλες αντίδρασης.
3.  Η αμφίδρομη αντίδραση: ΝΗ4Cl(s) <=> NH3(g) + HCl (g) εδώ
και η CuSO4+5H2O <=>CuSO4.5H2εδώ
4. Διαγράμματα συγκέντρωσης-χρόνου στις αμφίδρομες αντιδράσεις: 1 και 2 (πατήστε run).
5. Επίσης εδώ  δείτε πως αποκαθίσταται χημική ισορροπία. Παρατηρήστε των αριθμό των μορίων των αντιδρώντων  Reactant A, Reactant B πως αρχικά μειώνονται και των αριθμό των μορίων του προϊόντος Product που αυξάνονται. Στην κατάσταση ισορροπίας αυτοί οι αριθμοί παραμένουν ίδιοι.
6. Καμπύλες αντίδρασης (C-t) για την αμφίδρομη αντίδραση: <=> Β  Πατήστε εδώ και επιλέξτε αν θα ξεκινήστε με το Α (80 of A and 0 of B)  ή με το B ( 0 of A and 40 of B). Επιλέξτε start και on για να δείτε το διάγραμμα. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θερμοκρασίες. 
7. Επίσης εδώ επιλέξτε chemical equilibrium και δείτε τις καμπύλες αντίδρασης σε διάφορες αμφίδρομες αντιδράσεις. Πατήστε οn για να ξεκινήσετε.
8. Αν στο ίδιο δοχείο και στην ίδια θερμοκρασία ξεκινήσουμε με 10 mol H2 + 10 mol I2  ή με 20 mol HI καταλήγουμε στην ίδια σύσταση στην κατάσταση ισορροπίας: 2 mol H2 - 2 mol I2  - 16 mol HI:
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Β΄Λυκείου: Οξείδωση αλκοολών με όξινο διάλυμα K2Cr2O7 ή ΚΜnO4

1. Οξείδωση αιθανόλης με όξινο (παρουσία Η2SO4) διάλυμα ΚΜnO4.
 Όταν προσθέσουμε σταγόνες από το ερυθροιώδες διάλυμα KMnO4 σε αιθανόλη, αυτό αποχρωματίζεται. Όταν όμως το προσθέσουμε σε προπανόνη που δεν οξειδώνεται δεν αποχρωματίζεται. Δείτε το video που ακολουθεί:
                   

2. Οξείδωση αιθανόλης με όξινο (παρουσία Η2SO4) διάλυμα Κ2Cr2O7.
 Όταν προσθέσουμε σταγόνες από το πορτοκαλί διάλυμα Κ2Cr2O7  σε αιθανόλη, αυτό μετατρέπεται σε κυανοπράσινο.  Δείτε το video που ακολουθεί:

                      

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Α΄Λυκείου: Η έννοια του mol

                                                                               
                                

                               

O αριθμό Αvogadro NA=6,02×1023  είναι ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται σε 12 g του ισοτόπου 12C. Υπολογίστηκε για πρώτη φορά από τον Loschmidt και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 6,02×1023 στοιχειώδεις οντότητες(σωματίδια), ανεξάρτητα αν αυτές είναι άτομα, μόρια, ιόντα , ηλεκτρόνια κ.λ.π.
Το mole (ελληνικά: γραμμομόριο) συμβολίζεται mol και είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
 Έτσι 1 mol e σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 e.
1 mol μήλα σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 μήλα (!)
Ο όρος mol προέρχεται από τη λατινική λέξη moles που σημαίνει "σωρό από πέτρες". Η λέξη έχει πληθυντικό αριθμό (π.χ.3 moles), ενώ το σύμβολο δεν έχει (π.χ. 3 mol).
Η ακριβής του τιμή όπως έχει μετρηθεί σήμερα είναι: 6,02214199×1023
Δείτε εδώ μία πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση για την έννοια του mole.
Επίσης εδώ πολύ καλή παρουσίαση καθώς και το λόγο χρήσης του mol στη Χημεία.
                    
                        

                             H 23η Οκτωβρίου έχει ορισθεί ως ημέρα του mol
                                         

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Α΄Λυκείου: Σε δύο μήνες «ανοίγει» η Τράπεζα Θεμάτων

Σάββατο, 11 Iανoυαρίου 2014

Το 50% των θεμάτων σε προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις του Λυκείου θα επιλέγεται από αυτήν
Του Αποστολου Λακασα

Τέλη Φεβρουαρίου θα ανοίξει... το κουτί της Πανδώρας για τους μαθητές της φετινής Α΄ Λυκείου. Τότε, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων, η οποία θα οργανωθεί για τις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα Γενικού Λυκείου, στο οποίο περιλαμβάνεται και νέο σύστημα προαγωγής και απόλυσης των μαθητών.

Ο αρμόδιος οργανισμός

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο σύστημα, το 50% των θεμάτων σε προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις του Λυκείου για όλα τα μαθήματα -εκτός των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Λυκείου και της ερευνητικής εργασίας (project)- θα προέρχονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και το υπόλοιπο 50% θα επιλέγεται από τον διδάσκοντα. Οπως εξήγησε, μιλώντας στην «Κ», ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αντικατέστησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) Σωτήρης Γκλαβάς, εντός του Ιανουαρίου θα οργανωθεί ο αρμόδιος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, ενώ ήδη εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων προετοιμάζουν τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, τα περισσότερα των οποίων θα ζητούν ανάπτυξη απάντησης. Λιγότερα θα είναι πολλαπλής επιλογής (multiple choise). Επίσης, τα θέματα θα είναι ομαδοποιημένα με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας τους. Στην πλήρη ανάπτυξή της (πάντως όχι από φέτος) η τράπεζα θα περιέχει περί τα 1.000 θέματα ανά μάθημα.

Από την άλλη, καθώς οι μαθητές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα θέματα, για την επιλογή των θεμάτων στις εξετάσεις ο εκπαιδευτικός (ή η ομάδα των εκπαιδευτικών) που διδάσκει κάθε μάθημα σε κάθε σχολείο θα μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά θέματα. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου πρέπει να προσέξουν διότι αλλάζουν και οι όροι προαγωγής τους στη Β΄ Λυκείου, ενώ ο βαθμός της Α΄ Λυκείου θα μετράει στον υπολογισμό των τελικών μορίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, οι φετινοί μαθητές της Α΄ Λυκείου για να προαχθούν πρέπει να έχουν γενικό βαθμό τουλάχιστον 10, επίσης μέσο όρο τουλάχιστον 10 στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Για τα τελικά μόρια για το ΑΕΙ ο προαγωγικός βαθμός της Α΄ Λυκείου θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4.

Βέβαια, παρότι η οργάνωση Τράπεζας Θεμάτων θεωρείται θετικό βήμα, διατυπώνονται ενστάσεις για την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία του υπουργείου Παιδείας φέτος, πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος.

«Η χρήση της τράπεζας στις εξετάσεις αποτελεί διεθνή πρακτική που φτάνει με καθυστέρηση στη χώρα μας. Υπάρχει ποιοτική διαφορά ανάμεσα σε εξετάσεις που διενεργούνται με υπόβαθρο μια Τράπεζα Θεμάτων και αυτές που γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Στον παραδοσιακό τρόπο η διαδικασία των εξετάσεων επαναλαμβάνεται εκ του μηδενός κάθε χρονιά, χωρίς αποτίμηση των προηγούμενων εξετάσεων. Αντίθετα, η λογική που απορρέει από την Τράπεζα Θεμάτων είναι διαφορετική.

Δεν περιορίζεται μόνο στην εκπόνηση μερικών θεμάτων πριν από την εξέταση και στη βαθμολόγησή τους. Αντίθετα, το σύστημα της τράπεζας λειτουργεί αδιάκοπα καθώς, με το τέλος των εξετάσεων, οι βαθμολογίες συγκεντρώνονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με στατιστικά μοντέλα για να αποτιμηθεί η εξέταση και για να ανατροφοδοτηθεί το σύστημα, ώστε η επόμενη εξέταση να είναι πιο σταθμισμένη και άρα πιο δίκαιη.

Επιπλέον, η τράπεζα έχει εκπαιδευτικό ρόλο καθώς τα χρησιμοποιημένα θέματα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε μορφή αποθετηρίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ο υποψήφιος για να προετοιμαστεί σε περιβάλλον προσομοίωσης αντί να παρακολουθεί φροντιστηριακά μαθήματα», ανέφερε μιλώντας στην «Κ» η γλωσσολόγος, διευθύντρια ερευνών στο ερευνητικών κέντρο «Αθηνά», Μαρία Τζεβελέκου. «Αρκεί βέβαια η τράπεζα να λειτουργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτό χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία αρκετούς μήνες πριν από τις εξετάσεις, για τη συγκρότηση της τράπεζας αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχό της σε δοκιμαστική μορφή.

Ενδεικτικά, για το αδιάβλητο της διαδικασίας, απαιτείται ο συνδυασμός των θεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε μια εξέταση να είναι το προϊόν αλγόριθμου που θα λειτουργεί μερικά λεπτά πριν από την εξέταση. Επίσης, απαιτείται ικανός αριθμός θεμάτων από κάθε γνωστικό πεδίο για να καλύπτουν το αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργεί σε μεγάλο εύρος και με πολλές παραμέτρους», πρόσθεσε η ίδια. Θα τα καταφέρει, λοιπόν, το υπουργείο Παιδείας φέτος;

Ρεπορτάζ από το www.likio.gr:
Τρεις οδηγίες έδωσε ο υπουργός Παιδείας  Κ. Αρβανιτόπουλος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με την εφαρμογή του νέου θεσμού της Τράπεζας θεμάτων , που για πρώτη φορά, εάν δεν αναβληθεί , θα τον εγκαινιάσουν οι μαθητές που φοιτούν στην Α Λυκείου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του likio.gr, ο υπουργός Παιδείας ζήτησε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να εξετάσει τρία σενάρια:
1ο ΣΕΝΑΡΙΟ: Να εφαρμοστεί προσωρινά μόνο για φέτος το Γαλλικό Μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο, όλοι οι εκπαιδευτικοί στέλνουν θέματα σε μια Επιτροπή , η οποία αναλαμβάνει το έργο να τα ταοποθετεί στην Τράπεζα Θεμάτων . Στους εκπαιδευτικούς που θα στέλνουν θέματα θα τους χορηγείται σχετική βεβαίωση συμμετοχής.
2ο ΣΕΝΑΡΙΟ: Να συγκροτηθεί Επιτροπή η οποία θα δουλέψει για την κατάρτιση της Τράπεζας Θεμάτων
3ο ΣΕΝΑΡΙΟ: Να αναβληθεί για φέτος ο νέος  θεσμόες, εφόσον ένα από τα δύο παραπάνω σενάρια είναι αδύνατο χρονικά να τεθεί σε εφαρμογή.
Εντολή του υπουργού Παιδείας είναι και στα δύο πρώτα σενάρια στη Τράπεζα τα θέματα να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.
ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Τράπεζα Θεμάτων:
Α.Θα καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη
Β. Τα θέματα θα «ανέβουν» σε ηλεκτρονική πλατφόρμα  και θα είναι σε κοινή θέα.
Γ.  Θα γίνεται συνεχή ανανέωση με την πρόσθεση και άλλων θεμάτων.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου θεσμού κατάρτισης Τράπεζας Θεμάτων είναι η χρηματοδότηση οποία θα προέλθει από το ΕΣΠΑ. Το ΙΕΠ αφού πρώτα καταλήξει κατόπιν έγκρισης από τον υπουργό Παιδείας σε ένα από τα παραπάνω σενάρια θα εκδώσει και το σχετικό Τεχνικό Δελτίο για τη χρηματοδότηση.
Διαβάστε  εδώ τις τελευταίες εξελίξεις για την τράπεζα θεμάτων.

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Γ ΄ Λυκείου: Υβριδισμός

1. Εδώ  θα βρείτε τις 3 βασικές περιπτώσεις υβριδισμού (sp3, sp2, sp). Πατήστε Hybridization scheme και επιλέξτε τον τύπο υβριδισμού που θέλετε. Μετά επιλέξτε hybridization για να δείτε ποια τροχιακά υβριδοποιούνται και δείτε το αποτέλεσμα πατώντας Resulting orbitals.
2. 
Δείτε ΕΔΩ κι εδώ πως δημιουργεί υβριδικά τροχιακά (sp3, sp2, sp) το άτομο του άνθρακα.
3. Υβριδικά τροχιακά στο C2 H6 (αιθάνιο), C2H4 (αιθένιο), C2H2 (αιθίνιο) εδώ
4.  Στο video που ακολουθεί φαίνονται τα sp υβριδικά τροχιακά που χρησιμοποιεί το Be (Βηρύλλιο) στην ένωση BeCl2                                        

 

5.  Στο video που ακολουθεί φαίνονται τα sp2 υβριδικά τροχιακά που χρησιμοποιεί το B (Βόριο) στην ένωση BF


6.  Ερωτήσεις στον υβριδισμό: 123

7.  Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε όλα τα είδη υβριδισμού (sp3, sp2, sp)

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Εφαρμογή Χημείας για κινητά και tablets android

Η καλύτερη εφαρμογή Χημείας (Chemik PRO) για κινητά και tablets που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα στο Play Store. Έχει από συμπλήρωση προϊόντων και συντελεστών στις αντιδράσεις μέχρι αριθμούς οξείδωσης, συντακτικούς τύπους, εύρεση Μr και πολλά άλλα.
Σχηματίστε τις ενώσεις που θέλετε επιλέγοντας στοιχεία από τον Περιοδικό Πίνακα.

  Πληροφορίες εδώ (για δωρεάν download του σχετικού αρχείου apk μεγέθους 12,5ΜΒ επιλέξτε το Download Here)

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Γ΄Λυκείου: Θεωρία δεσμού σθένους - σ, π δεσμοί

Η ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η
1.  Για την  ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η πατήστε  εδώ  (πατήστε στο μπλε τριγωνάκι με το ποντίκι,  μετακινήστε το ώστε τα άτομα Η να πλησιάσουν και παρατηρήστε την τιμή της ενέργειας).
Επίσης μπορείτε να δείτε κι εδώ
σ δεσμοί


2.  Η θεωρία δεσμού σθένους για τα μόρια Η2, ΗCl, Br2, H2S και PH3.  Πατήστε  εδώ
Αν θέλετε να δείτε μόνο τα μόρια που έχει το σχολικό βιβλίο πατήστε για το Ο2 εδώ    και για το Ν2 εδώ                                    
                               Δείτε  και το video που ακολουθεί  για το F2, N2 και O2 :


  3.  Επίσης για τη θεωρία δεσμού σθένους (επιλέξτε: valence bond theory)  και για σ,π δεσμούς (επιλέξτε: pi bonding) πατήστε εδώ  Επίσης μπορείτε από στο molecular orbital theory μπορείτε να δείτε για τη θεωρία των μοριακών τροχιακών.
π δεσμός