Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Τα μελλοντικά χημικά στοιχεία Ουνουνέννιο και Ουνμπινίλιο


Τα (υποθετικά προς το παρόν) στοιχεία του περιοδικού πίνακα με ατομικούς αριθμούς Ζ=119 και Ζ=120, ονομάζονται αντίστοιχα: Ουνουνέννιο (119Uue) ή Eκα-φρανκιο και Ουνμπινίλιο (120Ubn) ή Εκα-ράδιο.
Τα προθέματα eka- , μαζί με τα dvi- και tri- , χρησιμοποιούνταν από τον Mendeleev (από τα σανσκριτικά ονόματα των ψηφίων 1, 2 και 3), για την προσωρινή ονομασία στοιχείων που δεν είχαν ανακαλυφθεί. Για παράδειγμα στην σημερινή ομάδα του Βορίου (Ζ=5),  ο Mendeleev προέβλεψε ότι υπήρχε ένα έως τότε άγνωστο στοιχείο, αμέσως μετά το Αλουμίνιο (Ζ=13), που το ονόμασε Εκα-αλουμίνιο, προβλέποντας ότι το ατομικό του βάρος θα είναι 68. Το στοιχείο αυτό ανακαλύφθηκε αργότερα και ονομάστηκε Γάλλιο (Ζ=31).

Στο Ινστιτούτο Πυρηνικών Ερευνών της Ντούμπνα στην Ρωσία προγραμματίζονται νέα πειράματα δημιουργίας του Ουνουνένιου και του Ουνμπινίλιου, διαμέσου των πυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης όπως  249Bk+50Ti     και      249Cf+50Ti       ή      96Cm  + 24Cr, αντίστοιχα.
Στο βίντεο που ακολουθεί ο καθηγητής Martyn Poliakoff μας παρουσιάζει τις προσπάθειες δημιουργίας αυτών των υπερ-βαρέων στοιχείων:

        

Μπορείτε επίσης να δείτε σχετική αναφορά και ΕΔΩ

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Γ΄Λυκείου : Ενέργεια ενεργοποίησης (Εα) σε εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις

1. Δείτε για την εξώθερμη αντίδραση:  ΝΟ2 + CO => NO + CO2   ΔΗ= -226 kJ   ( Ea= 132 kJ)
(περιγραφή στα αγγλικά) τη χρονική εξέλιξή της  που περιλαμβάνει και την ενδιάμεση δημιουργία του ενεργοποιημένου συμπλόκου ΝΟ2CO
Επιλέξτε τα A, B, C, D κάθε φορά που εμφανίζονται.

2. Δείτε για την ενδόθερμη αντίδραση:  ΝO + Cl2 => NOCl + Cl   ΔΗ= 83 kJ   ( Ea= 85 kJ)
(περιγραφή στα αγγλικά) τη χρονική εξέλιξή της  που περιλαμβάνει και την ενδιάμεση δημιουργία του ενεργοποιημένου συμπλόκου ΝΟCl2
Επιλέξτε τα A, B, C, D κάθε φορά που εμφανίζονται. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ3. Ενέργεια ενεργοποίησης για την εξώθερμη αντίδραση: CH+ 2O2 => 2CO2 + 2H2O

       


4. Από τις καλύτερες παρουσιάσεις για την ενέργεια ενεργοποίησης. Απαντά σε διάφορες ερωτήσεις του τύπου:  Αν μία αντίδραση έχει ΔΗ=30kJ και η αντίστροφή της έχει Εa΄=40 kJ να βρεθεί η Εa. Λίγο μεγάλο το video (12:35) στα αγγλικά (τι άλλο;) αλλά αξίζει τον κόπο. Οι ασκήσεις είναι μετά το 4:00.

         


5. Η Εa είναι ένα φράγμα ενέργειας που πρέπει να "ξεπεράσουν" τα αντιδρώντα. Γι' αυτό μεγάλη Εa συνεπάγεται μικρή ταχύτητα:

        

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις (Νο2)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης +2 και +3. 
Άχρωμο υδατικό διάλυμα Υ1 έχει όγκο 200 mL και περιέχει τα άλατα MCl2 0,4M και MCl3 0,1M. 
α) Στο διάλυμα Υ1 προσθέτουμε 160 mL δ/τος ΚΜnO4 0,1M παρουσία ΗCl και προκύπτει το διάλυμα Υ2. 
Να βρεθεί το χρώμα του διαλύματος Υ2. 
β) Στο διάλυμα Υ2 προσθέτουμε στερεό SnCl2 ώστε να αντιδράσει όλη η ποσότητα του ΜCl3 σύμφωνα με την αντίδραση: 
             …SnCl2 + ...MCl3 → ...SnCl4 + …MCl2 
i) Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στην παραπάνω αντίδραση. 
ii) Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα; 
iii) Πόσα g SnCl2 απαιτούνται για να αντιδράσει όλη η ποσότητα του MCl3 στο διάλυμα Υ2; 
 Δίνονται τα Αr: Sn=119, Cl=35,5 
(Απ: α) άχρωμο, β) iii) 9,5 g SnCl2)

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

Γ΄Λυκείου: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης & Καταλύτες


Όπως είναι γνωστό στις Πανελλαδικές 2018 προστέθηκε στην ύλη της Χημείας η παράγραφος  "Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης & Καταλύτες"
Από τους συναδέλφους Πολυνίκη Λατζώνη και Κονδύλη Παναγιώτη  ένα αρχείο pdf 14 σελίδων με Θεωρία και Ασκήσεις για την συγκεκριμένη ενότητα.
Κατεβάστε από ΕΔΩ
 Περισσότερα για Χημεία Α, Β, Γ Λυκείου επισκεφθείτε  το site  ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ των παραπάνω συναδέλφων : http://chemistrytopics.xyz/

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Γ΄Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις (Νο1)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δίνονται οι χημικές ενώσεις:      χλωροφόρμιο  (CHCl3 )  και   φωσγένιο  (COCl2 ).
α) Χρησιμοποιώντας τη σειρά ηλεκτραρνητικότητας : Ο> Cl > C > H  και τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης στις ομοιοπολικές ενώσεις,  να βρεθούν οι αριθμοί οξείδωσης των ατόμων C, H ,Cl και Ο   στις παραπάνω  ενώσεις.
β) Το χλωροφόρμιο παίρνει μέρος στις παρακάτω αντιδράσεις:
2CHCl3 + 3/2 O2   →  2COCl2 +Cl2 +H2O (i)
CHCl3 +4NaOH   → HCOONa+3NaCl+2H2O (ii)
Ποια από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγική και ποια μεταθετική.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τη μεταβολή των αριθμών οξείδωσης.

(Απ:  στην (i)  στο CHCl3  έχουμε οξείδωση C   (+2→+4 )   και Cl  ( -1 → 0 )  και 
αναγωγή Ο (0→ -2)   )