Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Θέματα 37ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας

                                     ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

                                               (Πατήστε πάνω δεξιά για download)

                                    ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Άσκηση Νο 15 (2023-2024)

 Ομογενές μίγμα φαινόλης (C6H5OH) και ένωσης C3H8O (A) έχει μάζα 4,88 g.

Το μίγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.

Στο πρώτο μέρος προσθέτουμε  Na. Το οργανικό προϊόν απομονώνεται κατάλληλα και διαλύεται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 2,5 L με pH=12.

To δεύτερο μέρος ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO4 1M παρουσία H2SO4. 

Ο αποχρωματισμός του διαλύματος KMnO4 σταματάει όταν έχουν προστεθεί         20 mL διαλύματος.

Να βρεθεί η σύσταση του μίγματος σε mol και ο Σ.Τ. της ένωσης Α.

Ar: C=12, H=1, O=16   Για το Η2Ο:  Kw=10-14.  Για τη φαινόλη: Κa=2 10-11

(Aπ: 0,02 mol C6H5OH και 0,05 mol CH3CH2CH2OH)