Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Χρόνια πολλά!!! Ευτυχισμένο το 2012

Χημικές ...ευχές

                                  
                                                           Ευτυχισμένο το:


Γ΄ Λυκείου: Ογκομέτρηση


1. Applet εδώ για την κατασκευή της καμπύλης ογκομέτρησης διαλύματος HCl με πρότυπο διάλυμα NaOH
2. Επίσης πολύ καλή εφαρμογή εδώ
3. Επιλογή δείκτη για ογκομέτρηση εδώ 
4. Άλλες εφαρμογές εδώ κι εδώ
5. Μία πιο επιστημονική προσέγγιση της ογκομέτρησης εδώ

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄Λυκείου: Δείκτες


1. Δείτε εδώ την κλίμακα pH και τα χρώματα που παίρνουν οι διάφορες δείκτες.
2. Παρακάτω τα ονόματα (κατά IUPAC) και οι χημικοί τύποι μερικών δεικτών:


3.  Εδώ  applet για τους δείκτες
4. Μηχανισμός δράσης των δεικτών:

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Γρίφος Χημείας (2)

Tangram  ( 7 γεωμετρικά σχήματα)
                     Μπορείτε να κατασκευάστε το βενζόλιο με το παραπάνω τάνγκραμ;
C6H6 (Βενζόλιο)
 Προσπαθήστε εδώ να κατασκευάσετε το tangram. Βρείτε με το next τον τύπο του βενζολίου (εξάγωνο) και προσπαθήστε να τα κατασκευάσετε. Αν δεν το κατεφέρετε πατήστε give up να δείτε τη λύση.

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Γρίφος Χημείας (1)

          Τι σχέση έχει με τα Χριστούγεννα το στοιχείο Ηο ( Όλμιο - Holmium ) Z=67;

                                     Βοήθεια: Έχει σχέση με το σύμβολο του στοιχείου...
                                                             Η απάντηση εδώ

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

Τύπος Ηenderson-Hasselbalch
1.  Με το applet  αυτό μπορείτε να δείτε τι τιμές πρέπει να παίρνει ο λόγος Cβ:Co ανάλογα με την τιμή της Κa και ανάλογα με το pH. Μετακινείστε στην κλίμακα του pH πόσο θέλετε να είναι η τιμή του pH και πόσο του pKa και η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το λόγο Cβ:Co. Κάτω δεξιά έχει δύο επιλογές: μία για ρυθμιστικά διαλύματα ΗΑ/Α-  και μία για ρυθμιστικά διαλύματα Β/ΒΗ+ (αυτά τα αναφέρει ως ΑΗ+/Α).
2. Με την εφαρμογή εδώ παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).
Επίσης παρασκευές ρυθμιστικών διαλυμάτων εδώ

3. Στην εφαρμογή εδώ προσθέστε HCl-NaOH  α) σε 100 mL νερό (με pH=7)  β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ  γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74) και παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.
Για την προσθήκη ισχυρών οξέων ή ισχυρών βάσεων σε ρυθμιστικό διάλυμα πατήστε επίσης  εδώ κι εδώ.
Στην εφαρμογή εδώ έχετε αριστερά διάλυμα με pH=9,25 και δεξιά ρυθμιστικό (ΝΗ3/ΝΗ4+) διάλυμα με pH=9,25. Όταν εμφανιστεί το "add HCl" πατήστε και προσθέστε μία σταγόνα HCl και στα δύο διαλύματα. παρατηρήστε τις μεταβολές του pH κ.λ.π. Μετά ξαναπροσθέστε HCl και παρατηρήστε τις αλλαγές στις τιμές. Δείτε πόσο μικρή είναι η ελάττωση του pH στο Ρ.Δ. 


Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Ενέργεια ενεργοπoίησης (Εa)

1. Ενέργεια ενεργοποίησης για την εξώθερμη αντίδραση: CH4 +  2O2 =   CO2 + 2H2O

2. Από τις καλύτερες παρουσιάσεις για την ενέργεια ενεργοποίησης. Απαντά σε διάφορες ερωτήσεις του τύπου:  Αν μία αντίδραση έχει ΔΗ=30kJ και η αντίστροφή της έχει Εa΄=40 kJ να βρεθεί η Εa. Λίγο μεγάλο το video (12:35) στα αγγλικά (τι άλλο;) αλλά αξίζει τον κόπο. Οι ασκήσεις είναι μετά το 4:00.

3. Η Εa είναι ένα φράγμα ενέργειας που πρέπει να "ξεπεράσουν" τα αντιδρώντα. Γι' αυτό μεγάλη Εa συνεπάγεται μικρή ταχύτητα:

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Γυμνασίου: Διαχωρισμός μίγματος στα συστατικά του

1. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση

2. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση

3. Διαχωρισμός μίγματος με χρωματογραφία

4. Διαχωρισμός μίγματος με απόσταξη εδώ

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Θεωρία των συγκρούσεων


α. αποτελεσματική β. μη αποτελεσματική σύγκρουση για την αντίδραση ΝΟ+Cl2=NOCl + Cl 
1. Δείτε εδώ    μία εφαρμογή για τις συγκρούσεις.
Για παράδειγμα επιλέξτε:   20 μόρια Α, 15 μόρια Β, θερμοκρασία ( temperature ) 25,  όγκος δοχείου (volume) 400, μέγεθος μορίων Α (size Α)  15, μέγεθος μορίων B (size B)  25,  μέγεθος προιόντος (product  size) 30, πατήστε setup και start. 
Παρατηρήστε κάτω το ρυθμό με τον οποίο μειώνονται τα μόρια Α και Β ενώ παράγονται τα μόρια Ρ. Με το stop σταματάτε. Πειραματιστείτε αλλάζοντας το μέγεθος, τον αριθμό των μορίων, τη θερμοκρασία κ.λ.π. και παρατηρήστε την επίδραση των μεταβολών στις συγκρούσεις.

2.  Εδώ μπορείτε να δείτε συγκρούσεις για την αντίδραση Η2 2 = 2ΗΙ με βάση την ενέργεια ενεργοπoίησης Εa. Από το Sellect collision cοnditions επιλέξτε τι είδους σύγκρουση θέλετε να δείτε και πατήστε run. Παρατηρήστε ότι η αντίδραση δεν γίνεται για  Ε<Εa ακόμα και αν η σύγκρουση γίνεται με κατάλληλο προσανατολισμό.

3. Αποτελεσματικές και μη αποτελεσματικές συγκρούσεις για την αντίδραση: 
                                       Κ + CH3I = KI + .CH3      Πατήστε εδώ 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Μερκοζί: Ομογενές ή ετερογενές μείγμα;

Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. Η ανάµειξη των χηµικών ουσιών γίνεται σε τυχαίες αναλογίες και κάθε ουσία διατηρεί αµετάβλητες τις αρχικές του ιδιότητες.
Στη φύση τα πιο πολλά υλικά είναι µείγµατα διαφόρων ειδών.
Για παράδειγµα ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι µείγµα από µόρια οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα , υδρατµών κ.ά. Το πόσιµο νερό είναι ένα οµογενές µείγµα που αποτελείται από µόρια νερού, µόρια διαλυµένων αερίων π.χ οξυγόνου, µόρια και ιόντα διαφόρων αλάτων π.χ ανθρακικό και χλωριούχο άλας. Τα καύσιµα είναι µείγµατα διαφόρων υδρογονανθράκων π.χ βενζίνη.
Τα µείγµατα διακρίνονται σε ετερογενή και σε οµογενή. 
Γενικά τα µείγµατα διακρίνονται σε οµογενή και ετερογενή ανάλογα µε το αν αποτελούν µία ενιαία φάση ή όχι (δηλαδή αν µπορούν να διακριθούν τα συστατικά τους µακροσκοπικά).
Ειδικότερα, ετερογενή ονοµάζονται τα µείγµατα που δεν έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τη µάζα τους π.χ µείγµα από λάδι και νερό. Στα ετερογενή µείγµατα στερεών (π.χ φακές, άµµος) µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε τα συστατικά τους µε τη µέθοδο της διαλογής (δηλαδή µε το χέρι). Στα ετερογενή µείγµατα στερεών και υγρών (π.χ. νερό και άµµος) και σε κατάστασης ηρεµίας, τα βαρύτερα συστατικά (άµµος) καθιζάνουν ενώ κατά την ανακίνηση το µείγµα θολώνει. Τα συστατικά τους µπορούµε να τα διακρίνουµε µε διήθηση, διαλογή µε µαγνήτη κ.ά.
Οµογενή ονοµάζονται τα µείγµατα που έχουν την ίδια σύσταση, ποιοτική και ποσοτική, και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη τη µάζα τους. Τα οµογενή µείγµατα ονοµάζονται και διαλύµατα. Π.χ αλατόνερο, ζαχαρόνερο.
Αφού διαβάσατε τα παραπάνω πείτε τι μείγμα προκύπτει από την αναμειξη:
Μέρκελ + Σαρκοζί = Μερκοζί.     Ομογενές ή ετερογενές;
Μέρκελ + Σαρκοζί
                                                                   =
Μερκοζί
Τι λέτε τώρα; Αυτοί οι δύο που αποφασίζουν για τις τύχες μας και τα έχουν βρει μεταξύ τους σχημάτισαν ομογενές ή ετερογενές μείγμα;
Όσοι γνωρίζουν Χημεία (και ασχολούνται και με την πολιτική) θέλω να το σκεφτούν καλά...

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Ανέκδοτο

                                       Πως ανοίγουν τις κονσέρβες οι Μαθηματικοί;

Μάζεψαν αντιπροσώπους από τους Μαθηματικούς, τους Φυσικούς και τους Χημικούς και τους έδωσαν το εξής πρόβλημα. Πως θα μπορέσουν να ανοίξουν μια σφραγισμένη κονσέρβα;
Πρώτοι είπαν θα ξεκινήσουν οι φυσικοί. Κλείστηκαν μέσα σ" ένα μεγάλο αμφιθέατρο και άρχισαν να ψάχνουν τη λύση. Ύστερα από ένα μισάωρο, βγήκαν όλοι χαρούμενοι και φώναζαν: Βρήκαμε τη λύση, βρήκαμε τη λύση! Τους ρώτησε τότε η επιτροπή ποια ήταν η λύση που έλεγαν, και οι φυσικοί απάντησαν:
Θα θέσουμε την κονσέρβα σε περιστροφική κίνηση γωνιακής ταχύτητας 20m/sec. Καθώς θα στριφογυρίζει, θα τη βομβαρδίσουμε με σωματίδια ζήτα, με αποτέλεσμα να λιώσει το μέταλλο και να μην πάθει τίποτα απολύτως το περιεχόμενο της κονσέρβας. Πολύ ωραία , είπαν οι κριτές, ας δοκιμάσουν οι χημικοί τώρα . Πράγματι μπήκαν οι χημικοί στο αμφιθέατρο και προσπαθούσαν να λύσουν με τη σειρά τους κι αυτοί, αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Όπως
και οι φυσικοί, έτσι και οι χημικοί μετά από κάνα μισάωρο βγήκαν κι αυτοί με χαρές και πανηγύρια και φώναζαν:
Το βρήκαμε! Το βρήκαμε! Τους ρώτησε κι αυτούς η επιτροπή για τη λύση. Και οι χημικοί έδωσαν την εξής απάντηση:
Θα βάλουμε την κονσέρβα μέσα σ" ένα κουβά με νερό. Θα προσθέσουμε μια χημική ένωση του σιδήρου και θα βάλουμε και ηλεκτρόδια από βανάδιο. Θα εφαρμόσουμε τάση 200 μVolt ανάμεσα στα ηλεκτρόδια με αποτέλεσμα να διαλυθεί το μέταλλο. Στο μεταξύ θα έχει εξατμιστεί και το νερό, οπότε μας μένει μόνο το περιεχόμενο της κονσέρβας καθαρό και έτοιμο για φάγωμα. Πάρα πολύ ωραία , είπαν οι κριτές, για να δούμε όμως και τους μαθηματικούς . Μπήκαν και οι μαθηματικοί στο αμφιθέατρο και άρχισαν να συζητούν το πρόβλημα. Έμειναν μέσα στον αμφιθέατρο τρεις και μισή ώρες και οι κριτές είχαν αρχίσει να ανησυχούν. Ύστερα από τρεις και μισή ώρες συνεχόμενης σύσκεψης, βγήκαν επιτέλους οι μαθηματικοί καταϊδρωμένοι,
κουρασμένοι, ξεθεωμένοι, φωνάζοντας:
Επιτέλους το βρήκαμε! Επιτέλους! Και πριν προλάβει να τους ρωτήσει η επιτροπή, αυτοί άρχισαν να μιλάνε:
Είχαμε τη λύση μπροστά μας και δεν τη βλέπαμε! Η λύση που βρήκαμε ήταν τόσο απλή στη χρήση αλλά και τόσο δύσκολη στη σύλληψη! , Λοιπόν; τους ρώτησαν οι κριτές, ποια είναι αυτή η λύση; Και οι μαθηματικοί είπαν:
Έστω μια ανοιχτή κονσέρβα...

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄Γυμνασίου: Υδρογονάνθρακες

Αιθάνιο (κορεσμένος υδρογονάνθρακας ή αλκάνιο)
Αιθίνιο (ακόρεστος υδρ/κας με 1 τ.δ ή αλκίνιο)

Μεθάνιο (κορεσμένος υδρ/κας ή αλκάνιο)
Αιθένιο (ακόρεστος υδρ/κας με 1 δ.δ.  ή αλκένιο)

Μία παρουσίαση των υδρογονανθράκων (κατηγορίες - καύση) εδώ 
Για εξάσκηση πατήστε  εδώ 

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Πως να κατασκευάσετε ένα lava lamb (λαμπτήρα λάβας)


Δείτε τι μπορεί κανείς να κατασκευάσει με απλά υλικά:
λάδι, νερό, χρώμα (χρωστική τροφίμων) και αναβράζοντα δισκία.
Οι οδηγίες για το πείραμα εδώ

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Ανέκδοτο


Ένας πτυχιούχος χημικός ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά αλλά δε βρίσκει.
Κουρασμένος και απογοητευμένος αποφασίζει να δοκιμάσει και  κάτι άλλο πέρα από αυτό που σπούδασε.
Ψάχνοντας στις σχετικές εφημερίδες του προξενεί το ενδιαφέρον η αγγελία:
"Κάντε τον ταρζάν και κερδίστε 50 ευρώ την  ημέρα"
Σκέφθηκε ότι ίσως χρειάζεται να δανείσει τη φωνή του σε κινούμενα σχέδια και επειδή μιμούνταν πολύ ωραία τον ταρζάν έκλεισε ραντεβού για να πάρει τη δουλειά. Έκπληκτος όταν έφθασε στο σημείο του ραντεβού βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο τσίρκο.
"Δε βαριέσαι" σκέφτεται "για να δούμε τι θέλουν".
"Να" του λέει ο υπεύθυνος και του δείχνει ένα τεράστιο λάκκο. "Θα ντυθείς ταρζάν, θα παίρνεις φόρα θα πιάνεσαι από αυτό το σχοινί και θα βγάζεις τη φωνή του ταρζάν περνώντας πάνω από το λάκκο. Στο λάκκο όμως υπάρχει ένα αγριεμένο λιοντάρι πρόσεξε μην πέσεις μέσα"
Αυτό το τελευταίο ανησύχησε το χημικό και τον έκανε διστακτικό. Τα χρήματα όμως ήταν πολλά για να αρνηθεί! Έτσι πλησίασε στο λάκκο να διαπιστώσει πόσο αγριεμένο και επικίνδυνο είναι το  λιοντάρι που ήταν μέσα. Πλησιάζει και κοιτάει διστακτικά οπότε ακούγεται  το λιοντάρι μέσα από το λάκκο:
"Έλα ρε φίλε τι το σκέφτεσαι ακόμα; Κι εγώ χημικός είμαι"!!!!

ΥΓ: Πραγματικά δε ξέρω γιατί ο εμπνευστής του ανέκδοτου αυτού 
διάλεξε την ειδικότητα του χημικού ...
Τυχαίο; Δε νομίζω...