Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

Καμπύλη ογκομέτρησης ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση και δείκτη Μπλε της Βρομοθυμόλης

1. Δείτε καμπύλες ογκομέτρησης εξουδετέρωσης για όλες (!) τις περιπτώσεις εδώ
   Επιλέξτε ανάμεσα στο συνδυασμό  strong(ισχυρό) ή weak (ασθενές) οξύ (acid) και strong ή weak  base (βάση) καθώς και έναν από τους δείκτες  Πορτοκαλί του μεθυλίου, Μπλε της βρομοθυμόλης ή Φαινολοφθαλείνη. Πατήστε Reset επιλέξτε το είδος ογκομέτρησης και μετά πατήστε Start

2.  Παλαιότερες αναρτήσεις για την ογκομέτρηση εδώ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Δείκτες


1.  Δείτε εδώ τα χρώματα για τους κυριότερους δείκτες.
2.  Παλαιότερη ανάρτηση για τους δείκτες εδώ
3.  O δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης ( pH<6: κίτρινο, pH>7,6 μπλε):

4. Ο δείκτης φαινολοφθαλείνη (άχρωμο: pH<8,2  ερυθριώδες: pH>10):


Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

Τύπος Ηenderson-Hasselbalch

1. Με την εφαρμογή εδώ παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).
Επίσης παρασκευές ρυθμιστικών διαλυμάτων εδώ

2. Στην εφαρμογή εδώ προσθέστε HCl-NaOH  
α) σε 100 mL νερό (με pH=7) 
 β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ   
γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74) και παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.
Για την προσθήκη ισχυρών οξέων ή ισχυρών βάσεων σε ρυθμιστικό διάλυμα πατήστε επίσης  εδώ κι εδώ.
Στην εφαρμογή εδώ έχετε αριστερά διάλυμα με pH=9,25 και δεξιά ρυθμιστικό (ΝΗ3/ΝΗ4+) διάλυμα με pH=9,25. Όταν εμφανιστεί το "add HCl" πατήστε και προσθέστε μία σταγόνα HCl και στα δύο διαλύματα. παρατηρήστε τις μεταβολές του pH κ.λ.π. Μετά ξαναπροσθέστε HCl και παρατηρήστε τις αλλαγές στις τιμές. Δείτε πόσο μικρή είναι η ελάττωση του pH στο Ρ.Δ. 

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, λογισμικό και εφαρμογές Χημείας

Μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα εδώ: sxoleio.eu  τα παρακάτω προγράμματα Χημείας:


ACD/ChemSketch
Ελεύθερο λογισμικό με πολλές δυνατότητες για προσωπική χρήση και εκπαιδευτική. Περιέχει εργαλεία που δεν διατίθενται σε κάποια άλλα εμπορικά πακέτα σχεδίασης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τον καθορισμό δομής, 2d και 3d βελτιστοποίηση και την προβολή του, σημείο βρασμού, παραγωγή και μετατροπή και άλλα.Virtual Lab Simulation
Ειναι ένα πολύ καλό περιβάλλον εικονικού εργαστηρίου για τη χημεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενώσεις και τις ουσίες που σας δίνονται. Στα αριστερά εμφανίζονται όλες οι ουσίες (βάσεις, οξέα κτλ.), στο κέντρο είναι ο χώρος πειραματισμού, στα δεξιά εμφανίζεται η θερμότητα, η ποσότητα του υγρού, τα άτομα των ενώσεων κ.α.Crocodile Chemistry
Ικανότατο πρόγραμμα εξομοίωσης πειραμάτων χημείας. Έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε τις αρχικές τιμές ή τις ιδιότητες των στοιχείων του πειράματος και μετά να παρατηρήσουμε πως αλλάζει η εξομοίωση του. Μπορούμε να εξοπλίσουμε το πείραμα με μια σειρά πλήκτρων ελέγχου, γραφημάτων, εικόνων και video.Jmol
Το Jmol προβάλλει τρισδιάστατα τη δομή χημικών ενώσεων με πολλούς τρόπους και εμφανίζει μόρια διαφόρων ενώσεων. Επιτρέπει την μετακίνηση και περιστροφή των μορίων ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητή η δομή τους. Τα άτομα που αποτελούν τα μόρια προβάλλονται με δικά τους ξεχωριστά χρώματα για να ξεχωρίζουν.ChemToolBox
Δωρεάν λογισμικό το οποίο περιέχει πολλά επιστημονικά δεδομένα που ειναι πολύ χρήσιμα σε ένα εργαστήριο. Χάρη στη δική του βάση δεδομένων θα υποκαταστήσει τη χρονοβόρα χρήση των επιστημονικών βιβλίων. Απευθύνεται σε ευρύ κοινό όπως μαθητές, φοιτητές και επιστήμονες. Είναι ο ιδανικός φίλος όλων των χημικών.Molo
Σκοπός του είναι η κατανόηση θεμελιωδών φαινομένων αναφορικά με την αλληλεπίδραση ατόμων και μορίων, μέσω διαδραστικών μοντέλων. Ο χρήστης παραμετροποιεί τα δεδομένα και παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα. Στη βάση δεδομένων της εφαρμογής υπάρχουν πολλά έτοιμα εκπαιδευτικά μοντέλα.Adun
Είναι μια δωρεάν εφαρμογή μοριακής προσομοίωσης που περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση των δεδομένων και δυνατότητες ανάλυσης. Η ανάπτυξη του προγράμματος έγινε στα εργαστήρια της υπολογιστικής βιοφυσικής και βιοχημείας και είναι μέρος της ερευνητικής μονάδας βιοϊατρικής πληροφορικής του UPF.

Chemitorium
Χρησιμοποιείται για την ανάλυση και τη σχεδίαση υψηλής ποιότητας 3d αναπαραστάσεων οργανικής χημείας. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο χημείας σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπει στους χρήστες να γράψουν χημικούς τύπους και μπορεί να υπολογίσει την τρισδιάστατη δομή του μορίου και τις ιδιότητες του.
ΛήψηVirtual Chemistry Laboratory
Είναι ένα εικονικό εργαστήριο χημείας που διαθέτει ένα εικονικό βήμα εργασίας και δύο χώρους για όργανα εργαστηρίου και για τις ουσίες αντίστοιχα. Για να εκτελέσετε μια αντίδραση πρέπει να βάλετε τα απαραίτητα δοχεία και τις απαραίτητες ουσίες σε αυτά. Τα πειράματα πραγματοποιούνται με πολύ απλό τρόπο.

Chemis3D
Είναι ένα ελεύθερο java applet για την online τρισδιάστατη απεικόνιση των μοριακών μοντέλων. Μπορείτε να παρέμβετε έχοντας στην διάθεση σας ποικιλία στυλ και χρωμάτων σε μικρά μόρια και σε μακρομοριακές δομές. Είναι ελαφριά εφαρμογή και η ενσωμάτωση της σε μια ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολη.

BKChem
Είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης χημικών ενώσεων με διαθέσιμες φόρμες, χρώματα, τρισδιάστατη απεικόνιση, δυνατότητα εξαγωγής στην εφαρμογή σχεδίου του openoffice και άλλα πολλά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ελεύθερο σχεδιαστή και συντάκτη οργανικών μορίων.

Virtual Chemistry Experiments
Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση πειραμάτων που απεικονίζουν τη μοριακή και την ατομική δομή με σκοπό τη λήψη πληροφοριών και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Διαθέτει διαδραστικό περιεχόμενο μέσω java. Τα πειράματα τρέχουν και σε τοπικό επίπεδο.

ViewMol3D
Είναι μια δωρεάν εφαρμογή σχεδίασης υψηλής ποιότητας 3d αναπαραστάσεων χημικών ενώσεων. Είναι ένας τρισδιάστατος θεατής για μοριακές δομές από τη κβαντική χημεία. Με το ViewMol3D μπορείτε να αντλήσετε μόρια μοντέλα από την παραγωγή των διαφόρων προγραμμάτων κβαντικής χημείας.
Λήψη

Periodic Table Classic
Ένα εξαίρετο εκπαιδευτικό εργαλείο. Από μία κυλιόμενη λίστα μπορούμε να επιλέξουμε απεικόνιση στοιχείων του πίνακα, ανάλογα με το σημείο τήξης ή βρασμού, την ατομική ακτίνα, το ατομικό βάρος. Μπορούμε να επιλέξουμε τη γραφική απεικόνιση της ιδιότητας στοιχείων πχ. θερμοχωρητικότητας, σημείου βρασμού κ.α.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

7 συστατικά που δεν πρέπει να βρίσκονται στις ετικέτες των τροφών …!Οι περισσότεροι από εμάς, θέλουμε να γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα στα τρόφιμά που καταναλώνουμε, για να μπορούμε και να αποφύγουμε τυχόν βλαβερές ουσίες. Στην Ευρώπη, σχεδόν όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με νόμο της ΕΕ. 
Εντούτοις, η ορολογία αναγραφής συστατικών στις ετικέτες μπορεί να μην είναι πάντα σαφής στον καταναλωτή …!

Η ετικέτες που βρίσκονται στις συσκευασίες των τροφών, μπορεί να… επηρεάζουν το μέγεθος των ρούχων σας, αλλά και την υγεία σας. Γιατί το λέμε αυτό; Δυστυχώς, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε όλα αυτά τα συστατικά που αναγράφονται στις διατροφικές ετικέτες. Θα είναι όμως μια καλή αρχή, να μάθετε μερικά που πρέπει να αποφεύγετε. Μην αγοράζετε λοιπόν προϊόντα με τα παρακάτω συστατικά …!

BHA (βουτυλική υδροξυανισόλη, Ε 320)

Αυτό το συντηρητικό χρησιμοποιείται για να αποτρέψει το τάγγισμα σε τρόφιμα που περιέχουν έλαια. Δυστυχώς όμως σχηματίζει ενδεχόμενες καρκινογόνες αντιδραστικές ενώσεις στο σώμα μας. Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Japanese Journal of Cancer Research, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΒΗΑ «ευλόγως πιθανώς να είναι μια καρκινογόνος ουσία», οπότε καλό είναι να την εξαλείψετε από τη διατροφή σας.
Θα την βρείτε: σε δημητριακά, τσίχλες, πατατάκια, διαιτητικά συμπληρώματα και φυτικά έλαια.

Parabens

Αυτά τα συνθετικά συντηρητικά, χρησιμοποιούνται για την αναστολή της μούχλας στα τρόφιμα, αλλά και στις βιομηχανίες κοσμετολογίας και φαρμάκων για τις βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητές τους. Το πρόβλημα είναι ότι τα parabens μπορεί επίσης να διαταράξουν την ορμονική ισορροπία του σώματός σας. Μια μελέτη έδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωσή τους μειώνει την παραγωγή σπέρματος και τεστοστερόνης σε αρουραίους και ότι έχουν βρεθεί parabens σε ιστούς του καρκίνου του μαστού.
Θα τα βρείτε: στα σαμπουάν και κυρίως σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος, καθώς και σε ενυδατικά προϊόντα, κρέμες προσώπου, αντηλιακά και ως συντηρητικά σε τρόφιμα.

Μερικώς υδρογονωμένα έλαια


Μη συγχέετε το «0 γρ. τρανς λιπαρά» με το «χωρίς trans λιπαρά». Επιτρέπεται στα προϊόντα να γράφουν μηδέν γραμμάρια τρανς λιπαρά, εφόσον έχουν λιγότερο από μισό γραμμάριο ανά μερίδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν 0,49 γραμμάρια ανά μερίδα και να εξακολουθούν να αναγράφουν χωρίς trans λιπαρά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο γραμμάρια είναι το μέγιστο που επιτρέπεται να καταναλώσουμε σε μια ημέρα, καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει αυτό. Η μερική υδρογόνωση αυξάνει την διάρκεια ζωής του προϊόντος και μειώνει τις απαιτήσεις ψύξης. Πολλές φορές εμφανίζεται στις ετικέτες με συγκαλυμμένες ονομασίες όπως υδρογονωμένα ή μερικώς υδρογονωμένα έλαια.
Θα τα βρείτε: σε κατεψυγμένες πίτσες, στέρεες μαργαρίνες, καθώς και άλλα λίπη και έλαια με σκληρή δομή.

Νιτρώδες νάτριο

Τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των βακτηριδίων στα τρόφιμα και για να διατηρήσουν τις ροζ αποχρώσεις στα επεξεργασμένα κρέατα. Δυστυχώς όμως όταν περνούν στον οργανισμό, μπορεί να συγχωνευθούν με αμινοξέα (των οποίων το κρέας είναι μια εξαιρετική πηγή) για να σχηματίσουν νιτροζαμίνες, ισχυρές καρκινογόνες ενώσεις. Το ασκορβικό και ερυθορβικό οξύ –κυρίως η βιταμίνη C- έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο, και οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν προσθέσει τώρα ένα ή και τα δύο αυτά προϊόντα. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο, είναι να περιορίσετε την πρόσληψή τους.
Θα το βρείτε: σε επεξεργασμένα κρέατα όπως μπέικον και λουκάνικα, αλλά και σε αρκετά λαχανικά.

Χρώμα καραμέλας


Αυτό το πρόσθετο δεν θα ήταν επικίνδυνο αν παρασκευαζόταν με τον… παλιομοδίτικο τρόπο -με νερό και ζάχαρη. Αλλά η βιομηχανία τροφίμων ακολουθεί μια διαφορετική συνταγή: επεξεργάζεται τη ζάχαρη με αμμωνία, η οποία μπορεί να παράγει βλαβερές καρκινογόνες ουσίες, μόνο και μόνο για να δώσει στα αναψυκτικά τύπου cola, το καραμελένιο χρώμα τους. Ένας ακόμη λόγος για να καταργήσετε τα αναψυκτικά;
Θα τα βρείτε: σε αναψυκτικά τύπου cola.

Χρωστικές ύλες τροφίμων

Πολλά γλυκά και καραμέλες με γεύση φρούτων και ζαχαρούχα δημητριακά, βασίζονται σε τεχνητές χρωστικές ουσίες και αρώματα που απλά θυμίζουν το άρωμα των φρούτων. Αυτές οι χρωστικές επιτρέπουν στους κατασκευαστές να καλύπτουν τα μονότονα χρώματα των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά ορισμένες αποχρώσεις έχουν συνδεθεί με σοβαρές ασθένειες. Μια μελέτη συνέδεσε το κίτρινο 5 με την υπερκινητικότητα σε παιδιά, ενώ Καναδοί ερευνητές βρήκαν ότι το κίτρινο 6 και το κόκκινο 40, έχουν μολυνθεί με γνωστά καρκινογόνα, ενώ το κόκκινο 3 είναι γνωστό ότι προκαλεί όγκους. Το συμπέρασμα; Αποφύγετε τις τεχνητές χρωστικές ουσίες όσο το δυνατόν περισσότερο.
Θα τις βρείτε: σε καραμέλες, ποτά και γλυκά.

Υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη

Η υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη, που χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης, είναι φυτική πρωτεΐνη που έχει διασπαστεί σε αμινοξέα μέσω μιας διαδικασίας όξινης ή ενζυματικής υδρόλυσης. Ένα από αυτά τα οξέα, το γλουταμινικό οξύ, όταν ενωθεί με νάτριο στο σώμα μας, δημιουργούν το όξινο γλουταμινικό νάτριο (MSG), μια πρόσθετη ύλη που είναι γνωστό ότι προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως – πονοκεφάλους, ναυτία, αδυναμία κ.ά..
Θα το βρείτε: σε μια ποικιλία τροφίμων, όπως τα κρεατικά, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και πολλά χορταρικά. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό της γεύσης σε μερικές σούπες, σε μαγειρευτά φαγητά και σάλτσες με συστατικά κρέατος

 Πηγή : iatrikanea.gr

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Επίδραση Κοινού Ιόντος

1. Δείτε την εφαρμογή εδώ (από τη θεωρία επιλέξτε επίδραση κοινού ιόντος και μετά για λυμένες ασκήσεις επιλέξτε από το ασκήσεις επίσης το επίδραση κοινού ιόντος)
2. Παλιότερες αναρτήσεις εδώ

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Α΄Λυκείου: Συμπλήρωση συντελεστών σε χημικές εξισώσεις


1. Για να ισοσταθμίσετε μόνοι σας χημικές εξισώσεις πατήστε  εδώ.  Μετά με το check ελέγξτε τις απαντήσεις σας.
2. Επίσης εδώ (γράψτε τα αντιδρώντα και προϊόντα της αντίδρασης που θέλετε στο πλαίσιο Equation και πατήστε Balance. Θα δείτε την αντίδραση συμπληρωμένη με συντελεστές!)

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Γ΄ Γυμνασίου: Πυρίτιο - Γυαλί

1. Παραγωγή γυαλιού


2. Διαμόρφωση γυαλιού

3. Ιδιότητες γυαλιού

4. Δημιουργία γυάλινων αντικειμένων από φυσητό γυαλί σε εργαστήριο στην Αίγυπτο

5. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το γυαλί εδώ

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Γάλλιο (Ga): Ένα χημικό στοιχείο που λιώνει στην ...παλάμη μας!

     Είναι μέταλλο, αλλά λιώνει μέσα στην χούφτα του χεριού ή αν το βυθίσουμε σε ένα ζεστό υγρό (Σ.Τ=30 οC). Σπάει όπως το γυαλί και διαβρώνει το αλουμίνιο, όταν έρχεται σε επαφή μαζί του, ενώ συμπεριφέρεται αλλόκοτα όταν συναντάται με το θειικό οξύ. Δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο, εκτός αν ενωθεί με άλλα χημικά στοιχεία, οπότε γίνεται επικίνδυνο για την υγεία. Το βρίσκουμε στις πλακέτες ηλεκτρονικών μικροσυσκευών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι ιδιόμορφες ιδιότητες και η απροσδόκητη συμπεριφορά του το κάνουν να είναι ένα παράξενο και εντυπωσιακό χημικό στοιχείο: Πρόκειται για το Γάλλιο (Ga).
   Το περίεργο μέταλλο έχει μερικές δημοφιλείς εφαρμογές: Χρησιμοποιείται από πολλούς επιστήμονες σε… φάρσες. Η πιο αγαπημένη τους είναι να προσφέρουν ζεστό τσάι στους επισκέπτες τους μαζί με ένα κουταλάκι από γάλλιο και στη συνέχεια να παρατηρούν πώς αντιδρούν τα ανυποψίαστα θύματα όταν βλέπουν με έκπληξη το κουτάλι να λιώνει στα χέρια τους ή μέσα στο ζεστό ρόφημα. Επίσης πολλοί σπεύδουν στα χημικά εργαστήρια για να παρακολουθήσουν πώς μια κουταλιά Γάλλιου πάλλεται σαν ζωντανή καρδιά μέσα σε ένα δοχείο με θειικό οξύ, ενώ άλλοι γίνονται θεατές στη μάχη «μέταλλο εναντίον μετάλλου» παρατηρώντας το γάλλιο να διαβρώνει ένα κουτάκι αλουμινίου.
    Το Γάλλιο είναι ένα σπάνιο αργυρόλευκο μέταλλο, μαλακό και εύτηκτο. Ο Γάλλος χημικός Paul Emile Francois Lecoq de Boisbaudran που το ανακάλυψε πρώτος το 1875 το βάφτισε gallium εμπνευσμένος από τη λέξη Gallia, το παλιό λατινικό όνομα της χώρας του. Δεν το συναντάμε σε ελεύθερη μορφή στη φύση αλλά κρυμμένο μέσα σε ορυκτά. Ο λόγος που λιώνει εύκολα στην παλάμη είναι το χαμηλό σημείο τήξης του στους 30 περίπου βαθμούς Κελσίου. Όταν όμως έρθει σε επαφή με ένα κομμάτι στερεοποιημένου μετάλλου, ξαναγίνεται στερεό. Πολύ χρήσιμο στην βιομηχανία οπτικοηλεκτρονικών εφαρμογών και στην κατασκευή ημιαγωγών, κοινών καθρεπτών, λέιζερ, LEDs και θερμομέτρων, συνεχίζει να ξαφνιάζει τους επιστήμονες που ανακαλύπτουν ολοένα και περισσότερες νέες χρήσεις του.


Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Β΄Λυκείου: Καμπύλη αντίδρασης

1. Με την εφαρμογή εδώ μπορείτε να κατασκευάσετε καμπύλες αντίδρασης
Επιλέξτε αντίδραση στο Reaction, συγκέντρωση στο αντιδρών από το Initial Concentration και κρατήστε πατημένο το React  να γίνει η καμπύλη (από το Simulation Speed επιλέγετε το πόσο αργά η γρήγορα θέλετα να γίνει η καμπύλη). Στη συνέχεια αλλάξτε την αρχική συγκέντρωση του αντιδρώντος και επαναλάβετε τη διαδικασία.
2. Για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας από την καμπύλη  (για καθηγητές μόνο) δείτε  εδώ.
3. Επίσης περισσότερα για τις καμπύλες εδώ 

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Ιοντισμός ιόντων σε διαλύματα αλάτων


1. Στην εφαρμογή εδώ επιλέξτε άλατα (θετικό και αρνητικό ιόν) και όποια συγκέντρωση θέλετε (στο Conncentration) και δείτε την τιμή του pH.
2. Παλιότερες αναρτήσεις εδώ

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Ακριβείς τιμές Κa και Κb

Οι σταθερές ιοντισμού των ασθενών οξέων και βάσεων σπάνια χρησιμοποιούνται με την πραγματική τους τιμή για τη λύση των ασκήσεων για λόγους ευκολίας των πράξεων π.χ. να βγαίνει το pH κ.λ.π   Δείτε εδώ τις πραγματικές τιμές των Κa και Κb.

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Β΄ Λυκείου: Θερμοχημεία


1. Δείτε εδώ κι εδώ το νόμο του Hess.
2. Μπορείτε να λύσετε εδώ κι εδώ online ασκήσεις στους νόμους της Θερμοχημείας.
3. Διαγράμματα ενθαλπίας εδώ
4. 'Αλλες προσομοιώσεις θερμοχημείας εδώ
5. Παλαιότερες αναρτήσεις θερμοχημείας  1 ,  2, , 3,  4

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Αυτοϊοντισμός του νερού - Κw -Κλίμακα pH1. Δείτε τη συγκέντρωση των ιόντων οξωνίου ανάλογα με την τιμή του pH εδώ κι εδώ (μετακινήστε το δείκτη στη κλίμακα του pH)
2. Προσθέστε εδώ ή αφαιρέστε ιόντα οξωνίου ή υδροξειδίου σ' ένα υδατικό διάλυμα και δείτε τη μεταβολή του pH.
3. Παλιότερες αναρτήσεις για το pH εδώ κι εδώ.


Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Nobel Χημείας 2012


Δύο αμερικανοί επιστήμονες κέρδισαν το Νόμπελ Χημείας 2012 για την πρωτοποριακή εργασία τους πάνω σε μια σημαντική οικογένεια υποδοχέων που επιτρέπουν στα κύτταρα να αισθάνονται το περιβάλλον τους, ανακοίνωσε η επιτροπή του βραβείου.
β-αδρενεργικός υποδοχέας κατά την ακριβή στιγμή
που ενεργοποιείται από μια ορμόνη και στέλνει ένα σήμα μέσα στο κύτταρο. 
Η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8 εκατ. κορωνών (930.000 ευρώ), κέρδισαν οι Ρόμπερτ Λέφκοβιτς και Μπράιαν Κομπίλκα επειδή ανακάλυψαν τις εσωτερικές λειτουργίες των υποδοχέων που συνδέονται με G – πρωτεΐνες, οι οποίες επιτρέπουν στα κύτταρα να απαντούν σε χημικά μηνύματα όπως η αύξηση της αδρεναλίνης. “Περίπου τα μισά απ’ όλα τα φάρμακα δρουν μέσω αυτών των υποδοχέων, μεταξύ των οποίων είναι και οι βήτα αναστολείς, τα αντιισταμινικά και διάφορα είδη ψυχιατρικών φαρμάκων”, ανέφερε η επιτροπή του βραβείου. Η εξεύρεση καλύτερων τρόπων για να στοχευθούν οι υποδοχείς, που είναι γνωστοί ως GPCR, είναι ένας τομέας στον οποίο επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι εταιρείες φαρμάκων και βιοτεχνολογίας.

Οι GPCR διαδραματίζουν έναν “ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων μας”, δήλωσε ένα μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, ο Σβεν Λίντιν, μετά την ανακοίνωση του βραβείου στη Στοκχόλμη. “Μερικοί λένε πως ως και το 50% όλων των φαρμακευτικών προϊόντων βασίζονται σε μια δράση που στοχεύει τους GPCR. Το να ξέρουμε με τι μοιάζουν και πώς λειτουργούν θα μας δώσει εργαλεία” για να επινοήσουμε “καλύτερα φάρμακα με λιγότερες παρενέργειες”, πρόσθεσε.

Ο Λέφκοβιτς δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη πως κοιμόταν όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από τη Σουηδία. “Δεν το άκουσα – πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι κοιμάμαι με ωτοασπίδες. Έτσι με σκούντηξε η γυναίκα μου. Εξεπλάγην τελείως”, δήλωσε. “Κατάφερα να επικοινωνήσω με τον Κομπίλκα μέσω Skype”, πρόσθεσε. “Θα πήγαινα να κουρευτώ σήμερα, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να το αναβάλω… Θα είναι μια τρελή μέρα στο γραφείο μου”.

Ο Κομπίλκα είπε πως αρχικά πίστεψε ότι το τηλεφώνημα που του έγινε για να ενημερωθεί ότι είχε κερδίσει το Νόμπελ Χημείας ήταν μια “πλάκα”. Τα τηλεφωνήματα νωρίς το πρωί στην εβδομάδα των Νόμπελ είναι κάτι “που πάντα το σκέφτεσαι”, δήλωσε στο σουηδικό ραδιόφωνο. Τη Δευτέρα είχε επίσης δεχθεί ένα τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα -το οποίο δεν κατάφερε να απαντήσει-, αλλά είχε πιστέψει πως “ήταν κάποιος φίλους που μου έκανε πλάκα”.

Είναι “πολύ ενθουσιασμένος, πολύ ευτυχής”, δήλωσε ο Κομπίλκα από την κατοικία του στο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας προσθέτοντας ότι “είναι ακόμη δύσκολο να το πιστέψω … είμαι ακόμη λίγο ανάμεσα στον ύπνο και την πραγματικότητα”.

Robert Lefkowitz-Brian Kobilka
Ο Ρόμπερτ Λέφκοβιτς, 69 ετών, καθηγητής ιατρικής και βιοχημείας, εργάζεται στο Ιατρικό Ινστιτούτο Χάουαρντ Χιουζ του Τσέβι Τσέις, σε προάστιο της Ουάσινγκτον, και στο πανεπιστήμιο Ντιούκ (Βόρεια Καρολίνα). Ο Κομπίλκα, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1955, είναι καθηγητής ιατρικής και μοριακής και κυτταρικής φυσιολογίας στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (Καλιφόρνια).

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis


  1.  Δείτε παραδείγματα δημιουργίας ηλεκτρονιακών τύπων κατά Lewis εδώ
(Επιλέξτε είσοδος και από το μενού ασκήσεις επιλέξτε ...με ηλεκτρονιακούς τύπους)

2. Σχεδιάστε τύπους κατά Lewis εδώ

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Γ΄ Γυμνασίου: Επίδραση μετάλλων σε αραιά διαλύματα οξέων1. Δείτε την επίδραση των οξέων στα μέταλλα στην εφαρμογή εδώ. Πατήστε "πείραμα" κάτω αριστερά για να ξεκινήσετε. Όποτε θέλετε βοήθεια πατήστε "οδηγίες" κάτω αριστερά επίσης.

2. Για τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων μπορείτε να δείτε εδώ , εδώ και εδώ

3. Για τις αντιδράσεις μετάλλων με το οξυγόνο και το νερό δείτε εδώ

4. Μη παραλείψετε να δείτε και τις παλαιότερες αναρτήσεις του blog εδώ

5. Δείτε και το βίντεο που ακολουθεί με την ανάφλεξη του αέριου Η2 που ελευθερώνεται κατά την επίδραση μετάλλων σε υδροχλωρικό οξύ.

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Β΄Λυκείου: Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις

1. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την ενδόθερμη αντίδραση:
                   2ΝΗ4Cl + Ba(OH)2.8H2O --> BaCl2 + 2NH3 + 10H2O  ΔΗ=63,9 kJ
Η παραπάνω αντίδραση είναι τόσο πολύ ενδόθερμη που η θερμοκρασία στην κωνική φιάλη πέφτει στους -10 οC. Έτσι αν την ακουμπήσουμε σε ένα βρεγμένο ξύλο αυτό παγώνει και κολλάει πάνω της.

2. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την εξώθερμη αντίδραση:
              14 KMnO4 + 4 C3H5(OH)3 --> 7 K2CO3 + 7 Mn2O3 + 5 CO2 + 16 H2O  ΔΗ=-97 kJ

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

Γ΄ Γυμνασίου: 3.1 Μέταλλα-αμέταλλα & 3.4 ΚράματαΠερισσότερα για τα μέταλλα και τα κράματα  εδώ.  Επιλέξτε τα μέταλλα.
Επίσης όταν ανοίξει το menu της εφαρμογής θα βρείτε κάτω δεξιά το υπομενού (σε στρόγγυλες μικρές φωτογραφίες). Περνώντας το ποντίκι πάνω από αυτές φαίνεται το τι περιέχουν.
Θα βρείτε:
1. Επιλέξτε "Βίντεο πειραμάτων" και στη συνέχεια στο μενού που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε: Τα μέταλλα, Σφυρηλάτηση μετάλλων, Προσδιορισμός σημείου τήξης, Σύγκριση θερμικής αγωγιμότητας στερεών, Η δομή των μετάλλων, Δοκιμή σκληρότητας των μετάλλων, Σκληρότητα χαλκού, κασσίτερου και μπρούντζου.
2. Στο " Δομές μορίων κ.λ.π" επιλέξτε: χαλκός
3. Στο "Χρήσιμες συνδέσεις" επιλέξτε: μέταλλα.
4. Στο "Περισσότερη χημεία" επιλέξτε: Η δομή των μετάλλων και τα αποτελέσματά της, Οι ιδιότητες των κραμάτων.

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Α΄Λυκείου: Κατανομή e σε στιβάδες - Μαζικός & Ατομικός αριθμός-Ισότοπα - ΙόνταΓράψτε ένα από τα στοιχεία:
Η     He    Li     Be    B     C     N     O    F   Ne   Na   Mg   Al   Si    P   S   Cl   Ar   K  Ca
και πατήστε Build

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΤΩΝ:
Αφαιρέστε e από ένα neutral atom (ουδέτερο άτομο) για να δημιουργήσετε positive ion (κατιόν +) ή προσθέστε e στο ουδέτερο άτομο για να δημιουργήστε negative ion (ανιόν -).
Παρατηρήστε ότι όσα e αφαιρείτε τόσο θετικό (+) φορτίο εμφανίζεται ή όσα e προσθέστε τόσο αρνητικό φορτίο (-) εμφανίζεται

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΟΤΟΠΩΝ:
Προσθέστε ή αφαιρέστε  νετρόνια στον πυρήνα και παρατηρήστε τη μεταβολή του μαζικού αριθμού (Α)

Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Ζ) ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
Κάθε άτομο στοιχείου έχει το δικό του μοναδικό Ζ.
Προσθέστε ή αφαιρέστε πρωτόνια στον πυρήνα και δείτε το σύμβολο του στοιχείου να αλλάζει διότι αλλάζει το Ζ.

Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας εδώ

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Περιοδικός Πίνακας - Τομείς s, p, d, f

1. Ο καλύτερος Περιοδικός Πίνακας στα Ελληνικά εδώ

2. Για φωτογραφίες και video των στοιχείων πατήστε εδώ (Αν πατήσετε πάνω στη φωτογραφία του στοιχείου τη βλέπετε σε μεγένθυση και αν ξαναπατήστε πάνω της μπορείτε να δείτε και video με το στοιχείο


3. Θέλετε να ακούσετε τα ονόματα των στοιχείων στα Αγγλικά; Πατήστε εδώ

4. Πολύ καλή εφαρμογή για τον Π.Π. εδώ Πατήστε s,p, d, f να δείτε τους τομείς, ενώ βάζοντας μία χρονολογία στο Elements known in year βλέπετε ποια στοιχεία είχαν ανακαλυφθεί μέχρι τότε. Στο Temperature ρυθμίστε ποια θερμοκρασία θέλετε και δείτε τη φυσική κατάσταση όλων των στοιχείων. Περνώντας το ποντίκι πάνω από κάθε στοιχείο βλέπετε κάποιες πληροφορίες ενώ για περισσότερες πατήστε πάνω του. Με το clear filters ξεκινάτε από την αρχή.

5.  Πολύ καλοί Π.Π. 1, 2, 3, 4 και το τραγούδι του Π.Π εδώ

6. Η τέχνη στην υπηρεσία του Περιοδικού Πίνακα. Αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε αυτήν  εδώ τη σελίδα. Πραγματικά καταπληκτικοί Περιοδικοί Πίνακες.

7. Τεστ για τον Π.Π. (για 12 min) εδώ

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: Ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων (aufbau principle)

1. Κατανομή ηλεκτρονίων σε τροχιακά. Ξεκινήστε την παραπάνω εφαρμογή  πατώντας εδώ

2. Δοκιμάστε εδώ ένα καταπληκτικό chemistry applet για να εμπεδώσετε τον κανόνα του Hund (π.χ. προσπαθήστε να βάλετε πρώτα 2e στο 2px αντί του σωστού 1 στο 2px και 1 στο 2py).
Δυστυχώς έχει μόνο μέχρι Z=18.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πρώτα play , μετά επιλέξτε και σύρετε το 1s τροχιακό κ.λ.π. και αφήστε το εκεί που λέει drag objects here. Μετά σύρετε τα e και βάλτε τα μέσα στο τροχιακό. Πατήστε done για δείτε αν είναι σωστό.Συνεχίστε με το επόμενο στοιχείο που εμφανίζεται. Αν θέλετε να το παραβλέψετε πατήστε skip και πάτε στο επόμενο. Με το undo αναιρείται κάτι που κάνατε. Με το reser ξεκινάτε από την αρχή.