Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 24 (2022-2023)

54,5 g αιθυλοβρωμίδιου αντιδρούν με διάλυμα  ΝaOH και παράγονται οι οργανικές ενώσεις Α και Β.

Η ποσότητα της ένωσης Β μπορεί να αποχρωματίσει μέχρι και 2 L διαλύματος Br2/CCl4 συγκέντρωσης  0,23Μ ενώ από την επίδραση SOCl2 στην ένωση Α σχηματίζεται μίγμα ανόργανων αερίων που διαλύεται στο νερό και ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KOH. Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτήθηκαν  100 mL υδατικού διαλύματος ΚΟΗ 0,6Μ.

α) Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του αιθυλοβρωμίδιου που μετατράπηκε σε ένωση Α και το ποσοστό που μετατράπηκε σε ένωση Β.

β) Το διάλυμα NaOH ήταν αλκοολικό ή υδατικό;

γ) Να γραφεί η συνολική χημική εξίσωση που περιγράφει τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα.

δ) Πόσα g αιθυλοβρωμίδιου περίσσεψαν;

Ar: C=12, H=1, Br=80.

(Απ: α) 92 % σε Β  και 4 % σε Α,  

β) αλκοολικό,

γ) 24CH3CH2Br + 24NaOH 23 Β + Α + 24NaBr + 23H2O  

δ) 2,18 g )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου