Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Δελτίο Τύπου - Πανελλαδικές Εξετάσεις Χημείας 8 Ιουνίου 2023

  Από την  Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)

Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού» 2023 του νέου συστήματος και με την διδαχθείσα ύλη 2022-2023

Θέματα για…«γρήγορους» ….

Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουνίου 2023 εξετάστηκε πανελλαδικά το μάθημα Χημεία Προσανατολισμού. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) όπως προβλέπει ο θεσμικός της ρόλος ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, προβαίνει στον ακόλουθο σχολιασμό:

Στη σημερινή εξέταση του μαθήματος της Χημείας, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, τα οποία κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης.

Τα θέματα απαιτούσαν καλή διαχείριση του χρόνου εξέτασης και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Επίσης ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διάκριση των μαθητών που έχουν κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της Χημείας.

Γενικά τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα και λογικά και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν αν μελετούσαν τα θέματα με ψυχραιμία. Πιο συγκεκριμένα:

Σαφήνεια Θεμάτων

Τα θέματα σε γενικές γραμμές ήταν σαφή και επιστημονικώς ορθά και σχεδόν στο σύνολο προσέγγιζαν τη φιλοσοφία των θεμάτων που αναφέρονται στα σχολικά βιβλία.

Βαθμός Δυσκολίας – Διακριτική Ικανότητα

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και σε πολλές περιπτώσεις ήταν απαραίτητο οι υποψήφιοι να έχουν άριστη γνώση της θεωρίας και των εφαρμογών του σχολικού βιβλίου και ταχύτητα στη σκέψη τους. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν απαιτήθηκαν δύσκολοι μαθηματικοί υπολογισμοί ήταν θετικό για τους μαθητές!

Έκταση Θεμάτων

Η έκταση των θεμάτων ήταν το μειονέκτημα των φετινών θεμάτων καθώς απαιτούσε οι μαθητές να είναι γρήγοροι στις απαντήσεις τους για να μην βγουν εκτός χρόνου.

Εν κατακλείδι η Ένωση Ελλήνων Χημικών θεωρεί τα φετινά θέματα σχετικά εύκολα αλλά αρκετά, με αποτέλεσμα να απαιτούν περισσότερο χρόνο από τους μαθητές για την επίλυσή τους.

Επιπλέον, η ΕΕΧ πιστεύει πως μέσος όρος των γραπτών θα είναι αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των τελευταίων δύο ετών, όμως και πάλι το άριστα δεν θα το δούμε σε μεγάλο ποσοστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου