Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Επιλογή 20 θεμάτων (Β/Δ) από την τράπεζα της Γ Λυκείου

22977   22980   24107   24150   24207  24309   25196       25197  25236     2525225253  25254  25311 25457  25519 25649 26290 28278  28447 29558 

ΘΕΜΑ Β

Για download πατήστε πάνω δεξιά

 ΘΕΜΑ Δ

                                                          Για downlaod πάνω δεξιά

Κυριακή 7 Μαΐου 2023

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022-2023

                    Γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ΄ Λυκείου 

                              (Εκφωνήσεις & Απαντήσεις)

                        Εύχομαι καλή επιτυχία στους υποψηφίους

Για download πατήστε πάνω δεξιά

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα σπουδών Χημείας Α, Β, Γ Λυκείου

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών (B΄ 5382/19-11- 2021 βλπ, ΕΔΩπου εφαρμόζεται, πλην της Χημείας Γ’ Λυκείου, πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                 Για download πατήστε πάνω δεξιά

Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές

Από άρθρο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Ποια μαθήματα δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με αποτέλεσμα να γράφουν χαμηλή βαθμολογία; Τις επιδόσεις των υποψηφίων του 2022 σε κάθε μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων μπορείτε να δείτε στους πίνακες.

Το μόνο κοινό μάθημα και στα 4 Πεδία είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Το ποσοστό των γραπτών με βαθμολογία μικρότερη του 10 είναι το μικρότερο από όλα τα μαθήματα˙ από 8,7% έως 16,85%. Πρόκειται για πολύ μικρά ποσοστά. Στα άλλα μαθήματα το ποσοστό των υποψηφίων με βαθμό κάτω από τη βάση κυμαίνεται από 35% έως 73%. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αριστούχους˙ έχουμε το μικρότερο ποσοστό αριστούχων που κυμαίνεται από 0,19% έως 2,19%. Τον υψηλότερο μέσο όρο έγραψαν οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου 13,78. Οι βαθμοί των υποψηφίων στο μάθημα συσσωρεύονται μεταξύ 10 και 18. Στα υπόλοιπα μαθήματα.

1ο ΠΕΔΙΟ

Τα Αρχαία Ελληνικά θεωρούνται το δυσκολότερο μάθημα του Πεδίου. Πράγματι ο αριθμός των αριστούχων είναι πολύ μικρός, μόλις 2,27%. Όμως το ποσοστό των υποψηφίων με βαθμό μικρότερο του 10 είναι πολύ μικρότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά της Ιστορίας και των Λατινικών. 37,2% έναντι 47,96% και 45,13%. Κάθε μάθημα, λοιπόν, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, που εξαρτώνται από τη δομή των θεμάτων και τις προαπαιτούμενες γνώσεις από προηγούμενες τάξεις. Ο τρόπος εξέτασης των Λατινικών άλλαξε, με αποτέλεσμα τα Λατινικά να σταματήσουν να είναι το εύκολο μάθημα, όπως ήταν παλαιότερα. Οι αριστούχοι στα Λατινικά ήταν 17,96% ενώ στην Ιστορία ήταν 15,56%. Συνεπώς θέλουν προσοχή τα Λατινικά γιατί το άριστα το φτάνουν λίγοι υποψήφιοι.


2ο και 3ο ΠΕΔΙΟ

Η Φυσική αποδείχθηκε το μάθημα με τη μεγαλύτερη αποτυχία, μεταξύ των μαθημάτων του 2ου και του 3ου Πεδίου. 45,04% των υποψηφίων του 2ου Πεδίου έγραψαν κάτω από τη βάση και το 49,84% των υποψηφίων του 3ου Πεδίου. Αντίστοιχα ο μέσος όρος των γραπτών ήταν 10,91 για τους υποψηφίου του 2ου Πεδίου και 10,3 για τους υποψηφίους του 3ου Πεδίου. Στους αριστούχους η εικόνα είναι διαφορετική. 13,44% οι αριστούχοι του 2ου Πεδίου και 14,13% του 3ου Πεδίου. Η διαφορά οφείλεται, πιστεύω, στα Μαθηματικά. Φυσική χωρίς Μαθηματικά δεν γίνεται. Οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου δεν εξετάζονται στα Μαθηματικά και δεν τους δίνουν προσοχή ούτε στη Β Λυκείου και γι’ αυτό οι επιδόσεις τους είναι χειρότερες των υποψηφίων του 2ου Πεδίου, με εξαίρεση τους υποψηφίους για τις Ιατρικές που είναι πολύ καλά διαβασμένοι και γι’ αυτό έχουμε λίγο περισσότερους αριστούχους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δυσκολέψει τα θέματα της Βιολογίας και οι επιδόσεις των υποψηφίων έχουν έρθει πιο κοντά στις επιδόσεις των Μαθηματικών του 2ου Πεδίου. Αυτό είναι πολύ καλό διότι υπάρχουν 45 τμήματα που είναι κοινά στα δύο Πεδία. Όταν οι επιδόσεις στη Βιολογία είναι πολύ καλύτερες από των Μαθηματικών αδικούνται οι υποψήφιοι του 2ου Πεδίου στις κοινές σχολές των δύο Πεδίων. Ο μέσος όρος των Μαθηματικών είναι 11,75% ενώ της Βιολογίας είναι 12,38%. Η αντίστοιχη διαφορά στο μέσο όρο της Γλώσσας που είναι 13,26% για το 2ο Πεδίο και 13,78% για το 3ο Πεδίο, μας δείχνει ότι γενικά είναι λίγο υψηλότερου επιπέδου, στο μέσο όρο, οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου, οπότε είναι εντάξει. Δυστυχώς θα πρέπει οι θεματοδότες να προσέχουν και να κρατούν και αυτές τις ισορροπίες, που οφείλονται στο προβληματικό σύστημα εισαγωγής. Δεν τηρείται μία βασική αρχή στην εισαγωγή: Όλοι οι υποψήφιοι που διεκδικούν θέση σε μία σχολή πρέπει να έχουν εξεταστεί στα ίδια μαθήματα. Επειδή δεν τηρείται αυτή η προφανής αρχή πρέπει οι θεματοδότες να πετύχουν τη δύσκολη ισορροπία. Το ζήτημα είναι πολύ δυσκολότερο στις κοινές σχολές και στα 4 Πεδία όπου δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η ισορροπία.


4ο ΠΕΔΙΟ
Το αγκάθι εδώ είναι τα Μαθηματικά. Πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα. Είναι το μοναδικό μάθημα των Πανελλαδικών με μέσο όρο κάτω από 10, συγκεκριμένα 6,81. Λογικό αφού το 73,56% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10 και το 46,72% έγραψε κάτω από 5. Η διαφορά με τα Μαθηματικά του 2ου Πεδίου είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μας δείχνει ότι οι υποψήφιοι του 4ου Πεδίου είναι πιο αδύνατοι μαθητές, με διαφορά από τους υποψηφίους του 2ου Πεδίου που έγραψαν μέσο όρο 11,75, σχεδόν διπλάσιο.

Η Οικονομία είναι ευκολότερο μάθημα από την Πληροφορική και φαίνεται και στο ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση που είναι 35,31% έναντι 39,84% και στον αριθμό των αριστούχων που είναι 23,13% έναντι 15,96%.


Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι τον τελευταίο μήνα πριν τις Πανελλαδικές; Εξαρτάται από τις γνώσεις τους και τις φιλοδοξίες τους. Οι αδύνατοι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρατήσουν την προσπάθεια, ποτέ δεν τα παρατάμε. Για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους πρέπει να επιτύχουν τον υψηλότερο δυνατό μέσο όρο, ώστε να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΕΒΕ. Γι’ αυτό ας ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στο μάθημα που μπορούν με τη λιγότερη προσπάθεια να ανεβάσουν το βαθμό τους, ώστε να αυξήσουν το μέσο όρο τους.

Οι υποψήφιοι με υψηλές προσδοκίες πρέπει, πιστεύω, να επικεντρωθούν στα μαθήματα που δεν είναι τόσο καλοί, για να ανεβάσουν τη βαθμολογία τους, ώστε να αυξήσουν τα μόριά τους, ειδικά αν πρόκειται για μαθήματα που έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας, που θα τους δώσουν περισσότερα μόρια. Να ευχηθούμε σε όλους να πετύχουν τους στόχους τους.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
Μαθηματικός-Ερευνητής
www.stadiodromia.gr