Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Ζήτημα 1ο-2ο στις Πανελλαδικές εξετάσεις ( ΚΕΦ. 3) 2000-2011

Κατεβάστε από εδώ όλα τα θέματα θεωρίας (1ο -2ο Ζήτημα) στις Πανελλαδικές εξετάσεις από το ΚΕΦ. 3 (βλπ. pH)
Το αρχείο περιλαμβάνει τις κανονικές εξετάσεις τις επαναληπτικές, τις εξετάσεις των ομογενών (Σεπτεμβρίου), καθώς και τις εξετάσεις στην Τεχνολογική κατεύθυνση και του Εσπερινού από το 2000 έως το 2011.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία:
1. Πατήστε στο μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται  και γράφει Download Now.
2. Αρχίζει μία αντίστροφη μέτρηση 20 δευτερολέπτων (βλπ. στον πορτοκαλί κύκλο).
3. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση πατήστε στο Download file now και αποθηκεύστε το αρχείο στο PC σας.
4. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο που κατεβάσατε και επιλέξτε "Αποσυμπίεση εδώ" 

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

β΄ γυμνασίου: 2.9 Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

Μέσα στην ύλη: Μόριο, άτομο, πυρήνας, πρωτόνια/νετρόνια, κουάρκ
1. Δείτε μία παρουσίαση εδώ για τις έννοιες: ηλεκτρόνια-πυρήνας-πρωτόνια-νετρόνια-ατομικός αριθμός (Ζ)-μαζικός αριθμός(Α)-ιόντα (κατιόντα-ανιόντα).Πατήστε enter για να εισάγετε κάθε φορά τις νέες πληροφορίες.
2. Εφαρμογή όλων των παραπάνω στις  ασκήσεις εδώ  κι εδώ  


Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Μία γλυκιά ... άσκηση Χημείας στο ΚΕΦ. 1


Δίνονται τα χημικά στοιχεία:
Α: Έχει δομή εξωτερικής στιβάδας  ... 5s2 5p4.
B: Ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης, έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια και διαθέτει 3d τροχιακά που είναι συμπληρωμένα πλήρως.
Γ: Έχει τη μεγαλύτερη πρώτη ενέργεια ιοντισμού από όλα τα στοιχεία της ομάδας IVA του περιοδικού πίνακα.
Δ: Από το στοιχείο αυτό πήραν το όνομά τους οι Λανθανίδες.
Ε: Έχει ηλεκτρονιακή δομή:  [Χe] 4f11  6s2.
Αφού χρησιμοποιήσετε τον περιοδικό πίνακα και βρείτε ποια είναι τα στοιχεία να εξηγήσετε ποιο πασίγνωστο γλύκισμα μπορείτε να φτιάξετε μ' αυτά.
Όσοι δε μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία πατήστε εδώ (μπορούν τώρα και οι μαθητές της Α, Β Λυκείου να ψάξουν να βρούν ποιο είναι το γλύκισμα)
Δείτε την απάντηση εδώ 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

B' και Γ΄ Λυκείου: Αντιδραστήριο Fehling - Αντιδραστήριο Tollens

1. Το video που ακολουθεί δείχνει το σχηματισμό του κεραμέρυθρου ιζήματος Cu2O κατά την επίδραση φελίγγειου υγρού (Fehling A: υδατικό διάλυμα  CuSO4 + Fehling B: υδατικό διάλυμα ΝaOH και τρυγικού καλιονατρίου) σε ενώσεις που περιέχουν αλδεϋδομάδα (-CH=O).2. Στο επόμενο video βλέπουμε το σχηματισμό κατόπτρου (καθρέφτη) Ag κατά την επίδραση αμμωνιακού διαλύματος νιτρικού αργύρου (αντιδραστήριο Tollens) σε ενώσεις με αλδεϋδομάδα (-CH=O) π.χ. γλυκόζη.
 

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

B΄ Λυκείου: Αρχή Le Chatelier (παράγοντας συγκέντρωση)

Στην αμφίδρομη αντίδραση:   
τα χρώματα είναι:
                                        
 ΣΗΜ:   Το SCN-  είναι άχρωμο.

Επιλέξτε Change in Concentration στην εφαρμογή εδώ και δείτε πως αλλάζει το χρώμα του διαλύματος αν αφαιρέσουμε Fe3+  (πατήστε Remove Fe3+) διότι η ισορροπία μετατοπίζεται δεξιά και πώς αν προσθέσουμε NaSCN (πατήστε add NaSCN) οπότε  η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

Δείτε και στο video που ακολουθεί την επίδραση KSCN σε FeCl3 (όχι FeCl2 που έχει ο τίτλος του video):Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

γ΄ γυμνασίου- Α΄ Λυκείου: Επίδραση οξέων σε μέταλλα

1. Παρακολουθήστε την επίδραση Zn (ψευδάργυρος) και μετά Cu (χαλκός) σε διάλυμα  Η2SO4,  HCl και H3PO4.  O Zn αντιδρά και ελευθερώνει αέριο Η2.
Για να αντιδράσει και ο Cu μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3. Παρατηρήστε το καφέ αέριο ΝΟ2 που ελευθερώνεται. Αν μετά το τέλος της αντίδρασης προσθέσουμε Η2Ο τα ιόντα  Cu 2+ που υπάρχουν δημιουργούν ένα γαλάζιο διάλυμα.
Σε αντίθεση με το Cu ο Au (χρυσός) δεν αντιδρά ούτε με ΗΝΟ3. Για να αντιδράσει ο Αu χρησιμοποιούμε βασιλικό ύδωρ(HCl-ΗΝΟ3): Η αναλογία HCl και ΗΝΟ3 στο βασιλικό ύδωρ είναι 3 μέρη HCl (συγκέντρωσης περίπου 12 Μ) και 1 μέρος HNO3 (συγκέντρωσης περίπου 16Μ).

2. Δείτε πως διαπιστώνουμε ότι το αέριο που ελευθερώνεται από την επίδραση μετάλλου π.χ. αλουμινίου (Αl) σε υδροχλωρικό οξύ είναι το Η2: γεμίζουμε ένα μπαλόνι με το αέριο που σχηματίζεται από την αντίδραση (είναι ελαφρύτερο από τον αέρα γι' αυτό αν το αφήσουμε ανεβαίνει προς τα πάνω) και διαπιστώνουμε την ανάφλεξη του με το χαρακτηριστικό κρότο που τη συνοδεύει:

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Απαντήσεις στα διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου ΚΕΝΤΡΟΝ (12-2-12)

Τα παρακάτω αφορούν μόνο τους μαθητές του Φροντιστηρίου "ΚΕΝΤΡΟΝ"
Απαντήσεις Γ΄Λυκείου εδώ. Δείτε οδηγίες κάτω.


Απαντήσεις Β΄Λυκείου εδώ. Δείτε οδηγίες κάτω.

 Απαντήσεις Α΄Λυκείου εδώ. Δείτε οδηγίες κάτω.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία:
1. Πατήστε στο μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται  και γράφει Download Now.
2. Αρχίζει μία αντίστροφη μέτρηση 20 δευτερολέπτων (βλπ. στον πορτοκαλί κύκλο).
3. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση πατήστε στο Download file now και αποθηκεύστε το αρχείο στο PC σας.

Γ΄Λυκείου: Πολυμερισμός

1. Δείτε εδώ κι εδώ το πολυμερισμό προσθήκης του αιθυλενίου, βινυλοχλωριδίου και στυρολίου (ενώσεις με τη ρίζα βινύλιο CH2=CH-)

2. Ο πολυμερισμός του αιθυλενίου (CH2=CH2) και πολλών υποκατεστημένων παραγώγων του (π.χ. CH2=CHCl , CH2=CH-C6H5) ακολουθεί ένα αλυσιδωτό μηχανισμό μέσω ριζών ο οποίος περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: την έναρξη (initiation), τη διάδοση (propagation) και τον τερματισμό (termaination) του πολυμερισμού.Πολλές φορές για να κλείσει η αλυσίδα ομπολυμερισμός γίνεται παρουσία υπεροξειδικής ένωσης π.χ. ROOR΄. Δείτε εδώ

3. Παρακάτω ακολουθούν εικόνες από τον πολυμερισμό 1,4
Κατά τον πολυμερισμό του ισοπρενίου που φαίνεται παραπάνω προκύπτει πολυισοπρένιο.
Η εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τη cis-δομή του πολυισοπρενίου(φυσικό και συνθετικό καουτσούκ) και την trans-δομή (γουταπέρκα)
cis-Polyisoprene
trans – Polyisoprene, Gutta-percha
4.  Κατά τον συμπολυμερισμό γίνεται πολυμερισμός με δύο ή περισσότερα μόρια μονομερούς. Παρακάτω βλέπουμε το Buna S (συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιένιου+στυρόλιου) και το Buna N (συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιένιου+ακρυλονιτρίλιου):
Buna S
Buna N
5. Τέλος δείτε εδώ μία άλλη περίπτωση πολυμερισμού (πολυμερισμός συμπύκνωσης) που δεν αναφέρεται στο βιβλίο της Γ΄Λυκείου.

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτότυπα ημερολόγια ... Χημείας για το 2012

1. Πατήστε εδώ να δείτε το παραπάνω ημερολόγιο με τα γενέθλια των διαφόρων ... χημικών.

2. Παρακάτω ένα προτότυπο επίσης ημερολόγιο χημείας. Πατήστε εδώ και επιλέξτε το μήνα που θέλετε.Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

B' Λυκείου: Όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου και διχρωμικού καλίου

1. Δείτε την οξείδωση της CH3CH2OH (αιθανόλη) με όξινο διάλυμα Κ2Cr2O7 (διχρωμικό κάλιο) (μεταβολή χρώματος από πορτοκαλί σε κυανοπράσινο):


2. Επίσης δείτε εδώ ένα εντυπωσιακό αποχρωματισμό όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου (KMnO4) με θειώδες νάτριο (Νa2SO3).

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

10 απαντήσεις για το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

1.Πότε θα ισχύσει πλήρως το νέο σύστημα εισαγωγής στα AEI και πώς ακριβώς θα είναι; Tο νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, με την ευθύνη του Aνεξάρτητου Eθνικού Oργανισμού Eξετάσεων, θα ισχύσει για πρώτη φορά πλήρως για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου, δηλαδή από το σχολικό έτος 2014-2015.Tο νέο σύστημα στην πλήρη ανάπτυξή του προβλέπει τα εξής:

Στο τέλος της Γ΄ Λυκείου οι μαθητές δίνουν Πανελλήνιες Eξετάσεις για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. H τελική γραπτή εξέταση ανά μάθημα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων. H επίδοση των μαθητών στην πρώτη ομάδα θεμάτων καθορίζει το βαθμό που λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Oι Πανελλήνιες αυτές εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου. Πρόκειται για 8 μαθήματα, εκ των οποίων θα εξετάζονται τα 6 (δεν περιλαμβάνεται η Φυσική Aγωγή, ούτε η ερευνητική εργασία, που αξιολογούνται μόνο ενδοσχολικά).
10 απαντήσεις για το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης ομάδας θεμάτων για να λάβουν το απολυτήριο. Στην εξέταση της δεύτερης ομάδας θεμάτων συνεχίζουν μόνο όσοι μαθητές στοχεύουν στην εισαγωγή τους στα AEI. Oι μαθητές επιλέγουν σε ποια μαθήματα θα δώσουν εξετάσεις στη δεύτερη ομάδα θεμάτων με βάση την επιθυμία τους για εισαγωγή σε συγκεκριμένα Tμήματα.

2.Ποια είναι τα μαθήματα «κλειδιά» για την εισαγωγή στα AEI και από ποιον θα προσδιοριστούν;
Tα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητά τους θα καθορίζονται από τα ίδια τα AEI. O αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι από 3 έως 5. H Eλληνική Γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά. Oι μαθητές μπορούν να δώσουν όσα μαθήματα επιθυμούν από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν, ώστε να διευρύνουν το φάσμα των επιλογών τους σε Tμήματα.
3.Πώς θα προσδιορίζεται η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων;
H ύλη των εξετάσεων ανά μάθημα θα προσδιορίζεται με θεματικό τρόπο και όχι με βάση τον αριθμό των σελίδων του βιβλίου, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, στην Iστορία μπορεί να ζητηθεί από τους υποψήφιους να απαντήσουν στις θεματικές ενότητες: Πελοποννησιακός Πόλεμος, Eκστρατείες του Mεγάλου Aλεξάνδρου κ.ά.
4.Θα συνυπολογίζονται το απολυτήριο Λυκείου και οι επιδόσεις των μαθητών στην α΄ και β΄ τάξη για την εισαγωγή στα AEI;
O βαθμός του απολυτηρίου δύναται να προσμετράται για την εισαγωγή των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση. Aκόμη, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί σε ποιο ποσοστό θα προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου, ούτε εάν για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμολογίες της α΄ και β΄ Λυκείου. Oι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Aνεξάρτητο Eθνικό Oργανισμό Eξετάσεων και θα ανακοινωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο.
5.Θα έχουν μία «δεύτερη ευκαιρία» όσοι μαθητές δεν επιτύχουν την εισαγωγή τους στα AEI;
Eίναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εισαγωγικές εξετάσεις να επαναλαμβάνονται, υπό προϋποθέσεις, εντός του έτους. Tο ζήτημα αυτό θα εξεταστεί από τον Aνεξάρτητο Eθνικό Oργανισμό Eξετάσεων.
6.Σε ποια Tμήματα AEI θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση;
Oι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τμήματα χαμηλής ζήτησης. Tα εν λόγω τμήματα μπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται μόνο με την επίδοση των μαθητών στο Λύκειο. Tο Φεβρουάριο οι μαθητές θα υποβάλλουν ένα πρώτο μηχανογραφικό δελτίο και θα προσδιορίζονται τα τμήματα χαμηλής ζήτησης στα οποία θα γίνεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις. Mετά τις εισαγωγικές εξετάσεις του Iουνίου, οι μαθητές υποβάλλουν νέο οριστικό μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους.
7.Tι θα ισχύσει για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην A' Λυκείου;
Θα ισχύσει μεταβατικό σύστημα με εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του απολυτηρίου τους. Eιδικότερα, οι μαθητές αυτοί στο τέλος της Γ΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2013-14) θα δώσουν Πανελλήνιες Eξετάσεις που θα οργανωθούν όπως και σήμερα από το υπουργείο Παιδείας. Oι εξετάσεις τους θα είναι «διπλές». H επίδοσή τους στην πρώτη ομάδα θεμάτων θα λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου τους, ενώ η επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων θα καθορίζει την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Oι μαθητές θα δώσουν τη δεύτερη ομάδα θεμάτων για την εισαγωγή τους σε τέσσερα μόνο μαθήματα, τα οποία θα καθοριστούν από τα τμήματα των πανεπιστημίων και TEI μέχρι το τέλος Mαΐου. Eπίσης, οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, τα οποία μπορούν να θέσουν ως ελάχιστη προϋπόθεση την επίδοση των μαθητών στο Λύκειο.
8.Tι θα ισχύσει για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη B΄ και Γ΄ Λυκείου;
Δεν θα υπάρξει καμιά μεταβολή. Oι μαθητές αυτοί εισάγονται με βάση το σημερινό σύστημα.
9.Πώς θα διεξάγονται οι τελικές (προαγωγικές και απολυτήριες) εξετάσεις σε A΄, B΄ και Γ΄ Λυκείου με το νέο σύστημα;
Oι τελικές εξετάσεις στην A΄, B΄ και Γ΄ Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά με θέματα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. Στα γραπτά καλύπτονται τα ονόματα των μαθητών. O βαθμός της κάθε τάξης αντίστοιχα προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
10.Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του Aνεξάρτητου Eθνικού Oργανισμού Eξετάσεων και πώς θα διασφαλίζεται η διαφάνεια στη λειτουργία του;
O Aνεξάρτητος Eθνικός Oργανισμός Eξετάσεων θα αναλάβει συνολικά τη ρύθμιση όλων των σχετικών με τις εξετάσεις θεμάτων. Aνάμεσα στις αρμοδιότητές του είναι οι εξής:
  • H διοργάνωση των εξετάσεων (θέματα, επιτηρήσεις, διάρκεια, διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης κ.λπ.).
  • O προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης.
  • H ανάπτυξη τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  • H ανάδειξη επιλεγμένων βαθμολογητών που θα αξιολογούνται και θα επιμορφώνονται διαρκώς.
  • H συχνότητα με την οποία θα λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις (πέραν πιθανώς της πάγιας ετήσιας διεξαγωγής τους).
H διοίκηση του Oργανισμού θα επιλέγεται από τη Bουλή, ενώ θα στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό κύρους και υψηλής εξειδίκευσης. το οποίο θα λογοδοτεί για τη λειτουργία του.

Παράδειγμα εισαγωγής με το νέο σύστημα
Tρόπος εισαγωγής π.χ. στο Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών
Έστω ένας μαθητής που στοχεύει να εισαχθεί στο Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Έστω, επίσης, ότι το Tμήμα έχει καθορίσει ως απαραίτητα για την εισαγωγή σε αυτό τα εξής μαθήματα: Mαθηματικά, Φυσική, Xημεία και Eλληνική Γλώσσα. 
Tέλος, έστω ότι θέτει συντελεστές βαρύτητας 1,5 για τα Mαθηματικά, 1,5 για τη Φυσική, 0,8 για τη Xημεία και 1 για την Eλληνική Γλώσσα. 
Tότε ο αλγόριθμος με τον οποίο υπολογίζονται τα μόρια του υποψήφιου γι' αυτή τη σχολή είναι: Σύνολο μορίων= 1,5 * Eπίδοση στα Mαθηματικά +1,5 * Eπίδοση στη Φυσική +0,8 Eπίδοση στη Xημεία +1* Eπίδοση στην Eλληνική Γλώσσα
*Oι συντελεστές βαρύτητας είναι υποθετικοί καθώς αυτοί θα προσδιοριστούν από τα ίδια τα AEI

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (Χαρά Καλημέρη)

ΣΗΜ: Δείτε τα μαθήματα της Β΄και Γ Λυκείου εδώ. Στη Β΄Λυκείου έχουμε την κατεύθυνση Α (πρακτικά μαθήματα) και την κατεύθυνση Β (θεωρητικά μαθήματα). Στη Γ' Λυκείου μπαίνει και η κατεύθυνση ΑΒ (οικονομικά)

Δείτε εδώ τι δήλωσε ο κύριος Γ. Μπαμπινιώτης στα ΝΕΑ 6-2-2011

Μπορείτε να βρείτε το λάθος;

 Μια έξυπνη φωτογραφία για τη σύνθεση της ΝΗ3 που σας ζητάει να βρείτε που είναι το λάθος:


Για προσπαθήστε να το βρείτε.

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί το χιόνι είναι λευκό;

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-Παυσίλυποsnowflake
Υπό προϋποθέσεις, ακόμη και το χιόνι μπορεί να πάρει άλλα χρώματα. Για παράδειγμα όταν το χιόνι συμπυκνωθεί αρκετά μπορεί να πάρει μια μπλε απόχρωση όπως συμβαίνει με το μπλε πάγο των παγετώνων.
Το χιόνι είναι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι πάγου κολλημένοι μεταξύ τους. Εάν παρατηρήσουμε ένα κομμάτι πάγου (παγάκι) θα δούμε ότι και αυτό είναι  ημιδιαφανές.  Ωστόσο, το χιόνι είναι κάτι διαφορετικό.  Το χιόνι σχηματίζεται όταν εκατοντάδες  μικροσκοπικοί κρύσταλλοι πάγου συσσωρεύονται μαζί σε πολύπλοκες διατάξεις για να σχηματίσουν τις χιονονιφάδες που γνωρίζουμε.

Οι ιδιότητες του φωτός στο χιόνι
Ο λόγος που βλέπουμε το χιόνι οφείλεται στο φως. Καθώς το χιόνι πέφτει μέσω της ατμόσφαιρας και προσγειώνεται στο έδαφος, το φως αντανακλάται από την επιφάνεια των μικροκρυστάλλων του πάγου. Δεδομένου ότι το χιόνι έχει πολλαπλές μικρές επιφάνειες, μέρος το φωτός διασκορπίζεται.
Το ορατό φως από τον ήλιο αποτελείται από μια σειρά μήκη κύματος στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα που τα μάτια μας ερμηνεύουν ως διαφορετικά χρώματα. Όταν το φως χτυπά ένα αντικείμενο, τότε διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός απορροφώνται από αυτό ενώ άλλα αντανακλώνται πίσω στα μάτια μας.  Επίσης το φώς που διέρχεται μέσα από το πάγο διαπερνά τον παγοκρύσταλλο αφού πρώτα αλλάξει κατευθύνσεις  στις εσωτερικές γωνίες του.

Κανείς δεν παρατηρεί μια μεμονωμένη νιφάδα σε μια χρονική στιγμή . Τις περισσότερες φορές, βλέπουμε τεράστιες συλλογές από εκατομμύρια νιφάδες χιονιού στο έδαφος. Καθώς το φως χτυπά το χιόνι στο έδαφος, υπάρχουν τόσες πολλές επιφάνειες για το φως να αντανακλαστεί, ώστε κανένα συγκεκριμένο μήκος κύματος φωτός δεν απορροφάται ή αντανακλάται  σε τέτοιο βαθμό που να επιφέρει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή. Το μεγαλύτερο μέρος του λευκού φωτός από τον ήλιο που χτυπά το χιόνι αντανακλάται πίσω  και εξακολουθεί να είναι λευκό φως. Ως εκ τούτου,  το χιόνι στο έδαφος φαίνεται άσπρο.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να θυμάται κανείς, είναι ότι το χιόνι αποτελείται από μικροσκοπικούς παγοκρυστάλλους που δεν είναι διαφανείς όπως το γυαλί σε ένα παράθυρο, αλλά ημιδιαφανείς.  Το φως δεν περνά μέσα από το πάγο εύκολα.  Αντ ' αυτού,  αναπηδά γύρω,  εμπρός και πίσω στο εσωτερικό των κρυστάλλων πάγου. Καθώς το φως μέσα σε ένα κρύσταλλο πάγου αναπηδά γύρω από τις εσωτερικές επιφάνειες,  μέρος του φωτός αντανακλάται ενώ ένα άλλο μέρος απορροφάται.  Με τα εκατομμύρια των κρυστάλλων πάγου σε ένα στρώμα χιονιού,  όλος αυτός ο αριθμός των βημάτων οδηγούν σε μία ισορροπία  ουδέτερης κατάστασης.  Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία προτίμηση στη μια πλευρά του ορατού φάσματος (κόκκινο) ή της άλλης πλευράς (βιολετί) που απορροφάται ή αντανακλάται. Το συνολικό ποσό όλων των που βημάτων οδηγούν στο λευκό χρώμα.

Το χρώμα των παγετώνων
glaciers
Το χρώμα των παγετώνων εμφανίζει μία μπλε απόχρωση.  Θυμηθείτε, ότι στο σχηματισμό του χιονιού υπάρχει  αρκετός αέρας που διαχωρίζει τις νιφάδες . Στους παγετώνες είναι διαφορετικά.  Στο πάγο  των παγετώνων οι νιφάδες του χιονιού συσσωρεύονται μαζί ώστε να σχηματίσουν ένα σταθερό και κινητό στρώμα του πάγου. Μεγάλο μέρος του αέρα που χωρίζει τις νιφάδες αποβάλλεται από αυτό το στρώμα.
Καθώς το φως εισέρχεται σε ένα βαθύ στρώμα πάγου, το φως κάμπτεται προκαλώντας βαθμιαία όλο και περισσότερο από το κόκκινο άκρο του φάσματος της ακτινοβολίας  να απορροφηθεί. Καθώς απορροφούνται πιο κόκκινα μήκη κύματος,  τα πιο μπλε μήκη κύματος είναι διαθέσιμα για να ανακλαστούν πίσω στα μάτια σας. Το χρώμα του παγετώνα πάγου στη συνέχεια θα εμφανιστεί με μία μπλε απόχρωση.

Τα ποικίλα χρώματα του χιονιού

Με το μπλε και το λευκό χιόνι ή πάγο, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται εάν το χιόνι μπορεί να πάρει και άλλα χρώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακαθαρσίες του χιονιού μπορεί να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό χρώμα. Για παράδειγμα, τα φύκια που μπορεί να αναπτυχθούν πάνω στο χιόνι το εμφανίζουν  πιο κόκκινο, πορτοκαλί ή πράσινο. Ρύποι και συντρίμμια κοντά σε ένα δρόμο μπορούν να κάνουν το χιόνι φαίνεται γκρίζο ή μαύρο.

                                                        Κρύσταλλοι από νιφάδες χιονιού