Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Β΄ Λυκείου: Αρχή Le Chatelier

Henri Louis Le Châtelier (8 October 1850 – 17 September 1936) Γάλλος Χημικός

Πατήστε  εδώ για να δείτε πως επηρεάζει τη θέση της ισορροπίας η συγκέντρωση, η πίεση και η θερμοκρασία. Η εφαρμογή έχει και ήχο (στα αγγλικά).

                                                        ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Στην αμφίδρομη αντίδραση:   
τα χρώματα είναι:
                                        
 ΣΗΜ:   Το SCN-  είναι άχρωμο.

Επιλέξτε Change in Concentration στην εφαρμογή και δείτε πως αλλάζει το χρώμα του διαλύματος αν αφαιρέσουμε Fe3+  (πατήστε Remove Fe3+) διότι η ισορροπία μετατοπίζεται δεξιά και πώς αν προσθέσουμε NaSCN (πατήστε add NaSCN) οπότε  η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ

Επιλέξτε Change in Pressure στην εφαρμογή
Με αύξηση της πίεσης (increase) μετατοπίστε την ισορροπία   Ι2 (g) <=> (g)  αριστερά, ενώ με μείωση (decrease) δεξιά.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Επιλέξτε Change in Temperature στην εφαρμογή.
Με αύξηση της θερμοκρασίας (increase) ή μείωση (decrease) μετατοπίστε την ισορροπία  
                                                     N2O4 (g) <=> 2NO2 (g)  ΔΗ>0
δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Α΄ Λυκείου: Συγκέντρωση (c) διαλύματος

1. Στην εφαρμογή  εδώ πειραματιστείτε στη συγκέντρωση διαλύματος προσθέτοντας διαλυμένη ουσία, νερό ή αφαιρώντας νερό.

2. Επίσης πειρματιστείτε στην εφαρμογή εδώ

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Η Χημεία του ...Αγίου ΒαλεντίνουΠαρακάτω ακολουθεί μια εκπαιδευτική παρουσίαση του Α. Βαφειάδη για τις χημικές ενώσεις που παράγονται στον οργανισμό μας όταν ερωτευόμαστε. Παρουσιάστηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας και στο 17ο Σεμινάριο Διδακτικής της Χημείας  που διεξήχθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2011.

                

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013