Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

Α΄ Λυκείου: Εργαστηριακές παρασκευές υδατικών διαλυμάτων


1. Εργαστηριακή παρασκευή υδατικού διαλύματος NaCl 2 % w/w:


2. Εργαστηριακή παρασκευή υδατικού διαλύματος NaCl 2 % w/v:

3. Εργαστηριακή παρασκευή υδατικού διαλύματος αιθανόλης  5 % v/v ( 5 vol ): εδώ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου