Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Μερκοζί: Ομογενές ή ετερογενές μείγμα;

Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. Η ανάµειξη των χηµικών ουσιών γίνεται σε τυχαίες αναλογίες και κάθε ουσία διατηρεί αµετάβλητες τις αρχικές του ιδιότητες.
Στη φύση τα πιο πολλά υλικά είναι µείγµατα διαφόρων ειδών.
Για παράδειγµα ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι µείγµα από µόρια οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα , υδρατµών κ.ά. Το πόσιµο νερό είναι ένα οµογενές µείγµα που αποτελείται από µόρια νερού, µόρια διαλυµένων αερίων π.χ οξυγόνου, µόρια και ιόντα διαφόρων αλάτων π.χ ανθρακικό και χλωριούχο άλας. Τα καύσιµα είναι µείγµατα διαφόρων υδρογονανθράκων π.χ βενζίνη.
Τα µείγµατα διακρίνονται σε ετερογενή και σε οµογενή. 
Γενικά τα µείγµατα διακρίνονται σε οµογενή και ετερογενή ανάλογα µε το αν αποτελούν µία ενιαία φάση ή όχι (δηλαδή αν µπορούν να διακριθούν τα συστατικά τους µακροσκοπικά).
Ειδικότερα, ετερογενή ονοµάζονται τα µείγµατα που δεν έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τη µάζα τους π.χ µείγµα από λάδι και νερό. Στα ετερογενή µείγµατα στερεών (π.χ φακές, άµµος) µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε τα συστατικά τους µε τη µέθοδο της διαλογής (δηλαδή µε το χέρι). Στα ετερογενή µείγµατα στερεών και υγρών (π.χ. νερό και άµµος) και σε κατάστασης ηρεµίας, τα βαρύτερα συστατικά (άµµος) καθιζάνουν ενώ κατά την ανακίνηση το µείγµα θολώνει. Τα συστατικά τους µπορούµε να τα διακρίνουµε µε διήθηση, διαλογή µε µαγνήτη κ.ά.
Οµογενή ονοµάζονται τα µείγµατα που έχουν την ίδια σύσταση, ποιοτική και ποσοτική, και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη τη µάζα τους. Τα οµογενή µείγµατα ονοµάζονται και διαλύµατα. Π.χ αλατόνερο, ζαχαρόνερο.
Αφού διαβάσατε τα παραπάνω πείτε τι μείγμα προκύπτει από την αναμειξη:
Μέρκελ + Σαρκοζί = Μερκοζί.     Ομογενές ή ετερογενές;
Μέρκελ + Σαρκοζί
                                                                   =
Μερκοζί
Τι λέτε τώρα; Αυτοί οι δύο που αποφασίζουν για τις τύχες μας και τα έχουν βρει μεταξύ τους σχημάτισαν ομογενές ή ετερογενές μείγμα;
Όσοι γνωρίζουν Χημεία (και ασχολούνται και με την πολιτική) θέλω να το σκεφτούν καλά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου