Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

Τύπος Ηenderson-Hasselbalch
1.  Με το applet  αυτό μπορείτε να δείτε τι τιμές πρέπει να παίρνει ο λόγος Cβ:Co ανάλογα με την τιμή της Κa και ανάλογα με το pH. Μετακινείστε στην κλίμακα του pH πόσο θέλετε να είναι η τιμή του pH και πόσο του pKa και η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το λόγο Cβ:Co. Κάτω δεξιά έχει δύο επιλογές: μία για ρυθμιστικά διαλύματα ΗΑ/Α-  και μία για ρυθμιστικά διαλύματα Β/ΒΗ+ (αυτά τα αναφέρει ως ΑΗ+/Α).
2. Με την εφαρμογή εδώ παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).
Επίσης παρασκευές ρυθμιστικών διαλυμάτων εδώ

3. Στην εφαρμογή εδώ προσθέστε HCl-NaOH  α) σε 100 mL νερό (με pH=7)  β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ  γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74) και παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.
Για την προσθήκη ισχυρών οξέων ή ισχυρών βάσεων σε ρυθμιστικό διάλυμα πατήστε επίσης  εδώ κι εδώ.
Στην εφαρμογή εδώ έχετε αριστερά διάλυμα με pH=9,25 και δεξιά ρυθμιστικό (ΝΗ3/ΝΗ4+) διάλυμα με pH=9,25. Όταν εμφανιστεί το "add HCl" πατήστε και προσθέστε μία σταγόνα HCl και στα δύο διαλύματα. παρατηρήστε τις μεταβολές του pH κ.λ.π. Μετά ξαναπροσθέστε HCl και παρατηρήστε τις αλλαγές στις τιμές. Δείτε πόσο μικρή είναι η ελάττωση του pH στο Ρ.Δ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου