Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Ενέργεια ενεργοπoίησης (Εa)

1. Ενέργεια ενεργοποίησης για την εξώθερμη αντίδραση: CH4 +  2O2 =   CO2 + 2H2O

2. Από τις καλύτερες παρουσιάσεις για την ενέργεια ενεργοποίησης. Απαντά σε διάφορες ερωτήσεις του τύπου:  Αν μία αντίδραση έχει ΔΗ=30kJ και η αντίστροφή της έχει Εa΄=40 kJ να βρεθεί η Εa. Λίγο μεγάλο το video (12:35) στα αγγλικά (τι άλλο;) αλλά αξίζει τον κόπο. Οι ασκήσεις είναι μετά το 4:00.

3. Η Εa είναι ένα φράγμα ενέργειας που πρέπει να "ξεπεράσουν" τα αντιδρώντα. Γι' αυτό μεγάλη Εa συνεπάγεται μικρή ταχύτητα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου