Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Β΄ Γυμνασίου: Διαχωρισμός μίγματος στα συστατικά του

1. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση

2. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση

3. Διαχωρισμός μίγματος με χρωματογραφία

4. Διαχωρισμός μίγματος με απόσταξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου