Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ Λυκείου: Προσθήκη Ca σε υδατικό διάλυμα 2 ασθενών μονοπρωτικών οξέων

Από την ανάρτησή μου εδώ στο forum Φυσικής-Χημείας: ylikonet.gr


Σε 100 mL υδατικού διαλύματος που περιέχει ΗΑ 1Μ-ΗΒ 1Μ προσθέτουμε χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος 4 g μεταλλικού Ca.  Να βρεθεί το pH του τελικού διαλύματος.
Για το ΗΑ: Κa=10-4   για το ΗΒ: Κa= 1/9×10-4   Για το Η2Ο: Κw=10-14.
ArCa=40.  (Απ: pH=9,5)

Σχόλιο: Το Ca πρώτα θα αντιδράσει με το νερό:  Ca +2H2O → Ca(OH)2 + H2
Απάντηση εδώ 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου