Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Τι είναι πιο εύκολο;

Τι είναι ποιο εύκολο; Να λύσετε ή να μεταφράσετε την παρακάτω άσκηση Φυσικής;

Τρία  μιν ίδια μάζα κι τν’ ίδια αχτίνα στερεά σώματα, ένας δίσκους (όχι απ’ αυτοί που βαν στου πικ-απ), μια γκουρκουλουτή  ζγκουρμπούλου κι ένα δαχλύδ’ (όχι σαν αυτό πτπουν αρραβώνα) γκλιούντι δίχους γκλίστρα σι ένα ίσιου μέρους. Το κέντρου απ’ του καθένα απ’ τι αυτά είνι διμένου μι μια σούστα παλιούκαιρ’ στιριουμέν΄στου ντβάρ’ μι σταθιρά Κου.
Σαν έρθ΄ου χρόνους t=0, βάνουμι στου κέντρου σταθιρή κι ουριζόντια δύναμ’ που τ΄μουλουγούν F, ούτους ώστι η σούστα να μπουρεί να αρτιρνιέτι.
Αν είστι διαόλοι μιταβγαλμέν’ κι όχι ντιπ αγρουγκουρτιές κι νότχις ψείρις να βρείτι:
Α) Πόσο τρανό είνι του πλάτους τσ΄ταλάντουσις του κέντρου τσ΄μάζας απού κάθι σώμα;
Β) Μιτά απού πόσιν ώρα πρέπ’ να σουθεί η δύναμ’ στου κάθι ένα απ’ τα αυτά για να σταματήσ΄η κίνησ’ τ’;
Γ) Απ’ τι πού πρέπ’ να δουθεί η κάθε δύναμ’ για να παέν’ πέρα – δώθι του σύστημα μι τ’ μέγιστ΄ ινέργεια ταλάντωσης;
Κίνατι να τ’ λύστι σουστά για να φάτι ρουφτένιου, αλλιώς είστι για να σας κλαίν οι γκουγκανιές, ντιπ ούρδις ανάλατις!

                                                                 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τρία ίδιας μάζας Μ=3/14 Κg  και ίδιας ακτίνας στερεά σώματα ,ένας λεπτός δίσκος, μία σφαίρα και ένα δαχτυλίδι μπορούν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Το καθένα από τα παραπάνω σώματα δένεται με οριζόντιο ελατήριο σταθεράς Κ=120N/m με το κέντρο του κάθε στερεού ενώ η άλλη άκρη του ελατηρίου είναι μόνιμα στερεωμένη. Το κάθε στερεό ισορροπεί και στο καθένα από αυτά και την στιγμή t=0 ασκούμε στο κέντρο του σταθερή οριζόντια δύναμη F=60N  έτσι ώστε το κάθε  ελατήριο να  μπορεί να επιμηκύνεται.
α) Να αποδειχθεί ότι το κέντρο μάζας του κάθε στερεού εκτελεί γ.α.τ.  καθώς και να βρεθεί πόσο θα  είναι τότε  το πλάτος ταλάντωσης του κέντρου μάζας του κάθε στερεού;
β) Μετά από πόσο χρόνο πρέπει να καταργηθεί η  δύναμη στο καθένα από τα παραπάνω στερεά  έτσι ώστε να σταματήσει η περιοδική κίνηση του κάθε στερεού. Ποιο  κέντρο μάζας  κάποιου από τα παραπάνω στερεά θα μπορούσε να σταματήσει πρώτο;Σε πόσο χρόνο;
γ)  Αν καταργηθεί η εξωτερική δύναμη θα συνεχίσει το κέντρο μάζας του κάθε στερεού να εκτελεί γ.α.τ.Σε ποια θέση σε σχέση με το φυσικό μήκος του κάθε ελατηρίου  θα πρέπει  να καταργηθεί η κάθε δύναμη για ταλαντώνεται το σύστημα με την μέγιστη ενέργεια ταλάντωσης;
Δίνονται ο ροπές αδράνειας ΙδαχR2  Iδισκ=0,5ΜR2 και Ισφ=0,4ΜR2.
Χ.Ελευθερίου-Φυσικός (ylikonet.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου