Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Α΄ Λυκείου: Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

1. Πείραμα για δραστικότητα των μετάλλων Fe > Cu > Hg:


2.  Η επίδραση Na στο Η2Ο:    2Νa +2H2O => 2NaOH + H2O

                           

3. Μνημονικοί κανόνες για τις σειρές δραστικότητας:
                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου