Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Β΄ Λυκείου: Θεωρία των συγκρούσεων

α. αποτελεσματική β. μη αποτελεσματική σύγκρουση για την αντίδραση ΝΟ + Cl2 => NOCl + Cl 
                                
1. Δείτε εδώ    μία εφαρμογή για τις συγκρούσεις.
Για παράδειγμα επιλέξτε:   20 μόρια Α, 15 μόρια Β, θερμοκρασία ( temperature ) 25,  όγκος δοχείου (volume) 400, μέγεθος μορίων Α (size Α)  15, μέγεθος μορίων B (size B)  25,  μέγεθος προιόντος (product  size) 30, πατήστε setup και start. 
Παρατηρήστε κάτω το ρυθμό με τον οποίο μειώνονται τα μόρια Α και Β ενώ παράγονται τα μόρια Ρ. Με το stop σταματάτε. Πειραματιστείτε αλλάζοντας το μέγεθος, τον αριθμό των μορίων, τη θερμοκρασία κ.λ.π. και παρατηρήστε την επίδραση των μεταβολών στις συγκρούσεις.

2.  Εδώ μπορείτε να δείτε συγκρούσεις για την αντίδραση Η22 => 2ΗΙ με βάση την ενέργεια ενεργοπoίησης Εa. Από το Sellect collision cοnditions επιλέξτε τι είδους σύγκρουση θέλετε να δείτε και πατήστε run. Παρατηρήστε ότι η αντίδραση δεν γίνεται για  Ε<Εa ακόμα και αν η σύγκρουση γίνεται με κατάλληλο προσανατολισμό.

3. Αποτελεσματικές και μη αποτελεσματικές συγκρούσεις για την αντίδραση: 
K + CH3I => KI + .CH3  Δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου