Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Θερμοχημεία σε videoμαθήματα


1. Εισαγωγή στη θερμοχημεία - μεταβολή ενθαλπίας εδώ
2. Παράγοντες που επηρρεάζουν την ενθαλπία αντίδρασης - πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης εδώ
3. Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού - πρότυπη ενθαλπία καύσης - παράδειγμα εδώ
4. Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης & παράδειγμα εδώ
5. Θερμιδομετρία & παράδειγμα εδώ
6.  Νόμοι θερμοχημείας εδώ
7.  Άσκηση 1η σε νόμους θερμοχημείας εδώ
8.  Άσκηση 2η σε νόμους θερμοχημείας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου