Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

Μία περίεργη χημική αντίδραση: Το φίδι του Φαραώ: Hg(SCN)2

Ο θειοκυανικός υδράργυρος είναι λευκή αδιάλυτη σκόνη, που μπορεί να ληφθεί ως ίζημα στην αντίδραση του ΗgCl2 ή Hg(NO3)2 με θειοκυανικό κάλιο. Όπως και όλες οι άλλες ενώσεις υδραργύρου, είναι εξαιρετικά τοξική, ώστε το πείραμα πρέπει να πραγματοποιείται σε απαγωγό  για την απομάκρυνση των δηλητηριωδών αερίων. Δείτε  τι συμβαίνει κατά τη θέρμανσή του (παράγεται νιτρίδιο του άνθρακα C3N4 το οποίο στη συνέχεια γίνεται δικυάνιο (CN)2 και Ν2 :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου