Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 14 (2022-2023)

 Σε δοχείο όγκου 8L εισάγονται 8 mol ΝΟ2 και θερμαίνουμε στους           θ °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:  

 2ΝΟ2(g)   <=>  Ν2Ο4(g) στην οποία βρέθηκε ότι mNO2=mN2O4.

α) Ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης, ο βαθμός μετατροπής του ΝΟ2 και η % w/w περιεκτικότητα του μίγματος ισορροπίας;

β) Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου σε 36L.  Να βρεθεί η νέα απόδοση της αντίδρασης, ο νέος βαθμός μετατροπής του NO2 και η νέα % w/w περιεκτικότητα του μίγματος ισορροπίας;

  (Aπ:   α) 50%, 0,5   50% w/w - 50%w/w,  

             β) 25%, 0,25,  75%w/w - 25%w/w)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου