Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 4 (2022-2023)

 

1.  Τα στοιχεία Χ, Ψ και Ω έχουν διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς και ανήκουν στον τομέα s του Περιοδικού Πίνακα. Να βρεθούν οι ατομικοί τους αριθμοί.

2. Να βρεθεί η θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Α στον Περιοδικό Πίνακα αν ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και το ιόν του Α+ στη θεμελιώδη του κατάσταση δεν έχει ασύζευκτα ηλεκτρόνια.

3. Για το ιόν Σ2+ δίνεται η ηλεκτρονιακή του δομή:  

                                      1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Να βρεθεί η θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

4. Από μία ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Σ: [Ne] 3s2 3p3 4s1 να βρείτε τη  θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

5. Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα μπορεί να ανήκει ένα στοιχείο που είναι στην ίδια περίοδο με το 2ο αλκάλιο , διαθέτει 1 μονήρες ηλεκτρόνιο και 6e με ℓ=0;

6. Το στοιχείο Σ ανήκει στον τομέα s του περιοδικού πίνακα και είναι στην ίδια περίοδο με το 3ο ευγενές αέριο.

α) Πόσα ηλεκτρόνια με  m=0 μπορεί να έχει το άτομο του Σ στη θεμελιώδη του κατάσταση;

β) Αν το οξείδιο του Σ προστεθεί στο νερό παράγεται η βάση Σ(ΟΗ)2. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ που έχει παρόμοιες ιδιότητες με το Σ και το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 8e  με m= -1;

7. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του πιο παραμαγνητικού στοιχείου της 1ης σειράς των στοιχείων μετάπτωσης;


(Απ: 1. Ζ=1, Ζ=2, Ζ=3 ή Ζ=2, Ζ=3,  Ζ=4      2. 4-d-11     

 3. 4-s-IIA      4. 3-p-VIA

5.  ΙΙΙΑ ή VIIA       6. α) 7e ή 8e,   β) Z=38       7. Z=24   )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου