Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Άσκηση Νο3 (2022-2023)

 1. Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός (Ζ) ενός στοιχείου Σ που το κατιόν του   Σ3+ στη θεμελιώδη του κατάσταση μπορεί να έχει 9e ή 10e με ms=+1/2;

2. Το στοιχείο Ογκανέσσιο (Οg) με Ζ=118  είναι το στοιχείο με το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό στον Π.Π. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:   

                                      [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6  

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός e σε ένα άτομο (από τα στοιχεία του Π.Π.) που στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει =0 και ms=-1/2;

 3. Εξηγείστε με ένα παράδειγμα (χρησιμοποιώντας ατομικούς αριθμούς από τον Π.Π) γιατί δύο ισοηλεκτρονιακά σωματίδια δεν έχουν πάντα την ίδια ηλεκτρονιακή δομή στη θεμελιώδη τους κατάσταση.

4. Ποιος είναι ο μέγιστος ατομικός αριθμός χημικού στοιχείου που το άτομό του στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει 6e με =0;

(Απ:  α) Ζ=22, β) 7e,  γ) π.χ. 25Mn   27Co2+ δ) 18)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου