Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 1(2022-2023)

 0,2 g ατόμων υδρογόνου μεταπίπτουν όλα από στιβάδα με κύριο κβαντικό αριθμό n σε στιβάδα με κύριο κβαντικό αριθμό n/2 οπότε εκπέμπεται ακτινοβολία με ενέργεια ίση με -3Ε1ΝΑ/80 J. 

α) Ποια είναι η αρχική και ποια η τελική στιβάδα κατά την παραπάνω αποδιέγερση; 

β) Σε ποια στιβάδα έπρεπε να μεταβούν όλα τα παραπάνω άτομα ώστε η ακτινοβολία να έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος απ' ότι αρχικά;

Δίνονται:    ΑrH=1,  NΑ=ο αριθμός Avogadro 

(Aπ:  α) Ν => L β) στη Μ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου