Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

Άσκηση Νο7 (2021-2022)

Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου διασπάται η ίδια ποσότητα N2O4 (g)  προς  ΝΟ2(g) σε  2 διαφορετικές θερμοκρασίες οπότε προκύπτουν τα διαγράμματα (Ι)  και  (ΙΙ):

Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:


α. Το διάγραμμα (Ι) αντιστοιχεί στην αντίδραση: N2O4 (g) <=> 2ΝΟ2 (g)   ΔΗ<0  και το διάγραμμα (ΙΙ) στην αντίδραση:  N2O4(g   2ΝΟ2 (g) ΔΗ<0 .


β. Το διάγραμμα (Ι) αντιστοιχεί στην αντίδραση:  N2O4(g   2ΝΟ2 (g) ΔΗ<0   και το διάγραμμα (ΙΙ)  στην αντίδραση: N2O4(g) <=> 2ΝΟ2 (g)   ΔΗ<0 .


γ. Το διάγραμμα (Ι) αντιστοιχεί στην αντίδραση: N2O4 (g) <=> 2ΝΟ2 (g)   ΔΗ>0  και το διάγραμμα (ΙΙ) στην αντίδραση:  N2O4(g   2ΝΟ2 (g)  ΔΗ>0 .

δ. Το διάγραμμα (Ι) αντιστοιχεί στην αντίδραση: N2O4(g   2ΝΟ2 (g) ΔΗ>0   και το διάγραμμα (ΙΙ)  στην αντίδραση: N2O4(g)  <=> 2ΝΟ2 (g)   ΔΗ>0 . 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου