Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Άσκηση Νο 6 (2021-2022)

 Υδατικό διάλυμα Δ ισχυρής βάσης με τύπο  Μ(ΟΗ)x  έχει pΗ = 12.

α) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 200 mL του διαλύματος Δ, ώστε να μεταβλη­θεί το pΗ του κατά μία μονάδα;

β) Πόσα mol NaOH πρέπει να προσθέσουμε σε 500 mL του διαλύματος Δ, ώστε να μεταβλη­θεί το pΗ κατά μία μονάδα; Με την προσθή­κη NaOH δεν μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος.

γ) Αν 0,01 mol της βάσης Μ(ΟΗ)x  διαλυθούν στο νερό προκύπτει διάλυμα όγκου   200 mL  στο  οποίο το Η2Ο έχει   βαθμό   ιοντισμού      18 .10-16. Δίνεται CΗ2Ο=1000/18 M.

Να βρεθεί η τιμή του χ.

Δίνεται για το Η2Ο: Kw = 10-14.

(Aπ: α) 1800 mL, β) 0,045 mol, γ) x=2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου