Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Άσκηση Νο 23 (2020-2021)

Σε κλειστό δοχείο εισάγουμε n mol Α και n mol Β. 

Σε σταθερή θερμοκρασία θ1 οC, αρχίζει να λαμβάνει χώρα η αμφίδρομη αντίδραση: 

                                                        A(g) +βΒ(γ)   <= >2Γ(g) 

Παρατηρήθηκε ότι μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία η πίεση παρέμεινε σταθερή.

Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας προσθέσαμε στο δοχείο τόσα mol Γ, όσα συνολικά υπήρχαν ήδη στο δοχείο, διπλασιάζοντας ταυτόχρονα τον όγκο του δοχείου.

α) Να υπολογίσετε το στοιχειομετρικό συντελεστή β του αερίου Β.

β) Αν η απόδοση της αντίδρασης στην 1η χημική ισορροπία είναι 60%, να υπολογίσετε τη σταθερά της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης και τα ποσοστά μετατροπής των αντιδρώντων.

γ) Να υπολογίσετε τη συνολική απόδοση της αντίδρασης στη 2η χημική ισορροπία και τα ποσοστά μετατροπής των Α και Β.

δ) Στη 2η χημική ισορροπία προσθέτουμε λn mol Γ και διαπιστώνουμε ότι στην 3η χημική ισορροπία στο δοχείο υπάρχουν n mol Β. Να υπολογίσετε τη τιμή του λ. Ποια είναι τότε η συνολική απόδοση της αντίδρασης και τα ποσοστά μετατροπής των Α και Β;

(Απ: α) β=1,  β) Κc=9, 60%, 60%  γ) 20%, 20%, 20%  δ) λ=1, 0%, 0%, 0%)

Σχόλιο: H άσκηση είναι από το stydy4exams με ελαφρά τροποποίηση και έξτρα ερωτήματα

3 σχόλια: