Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Άσκηση Νο 20(2020-2012)

 Οι αμίνες είναι οργανικές βάσεις που απαντώνται τόσο σε φυτά όσο και σε ζώα.

Η τριμεθυλαμίνη (CH3)3N ευθύνεται για τη χαρακτηριστική οσμή των ψαριών, η κινίνη είναι φάρμακο κατά της ελονοσίας, ενώ αμίνες που προέρχονται από τα φυτά είναι η καφεΐνη (διεγερτικό), η ατροπίνη (χρησιμοποιείται για τη διεύρυνση της κόρης του οφθαλμού) και η κωδεΐνη (παυσίπονο).

Στη Γαλλία δοκιμάσθηκε κατά του κορονοϊού covid-19 η χλωροκίνη (C18H26ClN3) που συμπεριφέρεται κυρίως ως δευτεροταγής αμίνη (τη συμβολίζουμε Β) σε υδατικό της διάλυμα.Σε έναν ασθενή χορηγήθηκε αρχικά υδατικό διάλυμα (Y1) χλωροκίνης Β  συγκέντρωσης C1M, με pΗ=11 και βαθμό ιοντισμού α1 χωρίς αποτέλεσμα.Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι αν αυξηθεί ο βαθμός ιοντισμού της χλωροκίνης θα γίνει πιο αποτελεσματική.Έτσι χορηγήθηκε υδατικό διάλυμα (Υ2) που περιέχει: Β C2MNaOH C3M, με pΗ=10 και βαθμό ιοντισμού της χλωροκίνης Β ίσο με α2.Να βρείτε πόσες φορές μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ιοντισμού της χλωροκίνης στο διάλυμα Y2. Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Για το Η2Ο: Κw=10-14.

(Απ: 10 φορές) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου