Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Γ΄Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 3


   
     

1) Η σταθερά Kc της ισορροπίας:  
HA(aq) + B- (aq)   <=>   HB(aq) + A- (aq)  είναι  ίση με 0,1 στους θοC.
Αν η σταθερά ΚaHA είναι ίση με 10-5, να συγκρίνετε την ισχύ των οξέων ΗΑ, ΗΒ σε υδατικό τους διάλυμα στους θοC.

2)Στην  ίδια  θερμοκρασία  (θοC)  το  pOΗ  υδατικού  διαλύματος NaF είναι 
μεγαλύτερο  από το pΟΗ υδατικού διαλύματος NaCN της ίδιας συγκέντρωσης. 
Nα δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία:  
HCN(aq) + F-(aq)     <=>     HF(aq) + CN- (aq)     
σε θερμοκρασία θοC.

3) Tο pH υδατικού διαλύματος ΝΗ3 0,1Μ  είναι ίσο με 10,5 στους θοC
Στους θοC ΚbNH3=10-4  και στους 25οC  ΚbB =10-4.
Να  συγκρίνετε την ισχύ των βάσεων ΝΗ3 και Β σε υδατικά τους διαλύματα στους θοC.

(Απαντήσεις:  α) ΗΒ> ΗΑ   β) αριστερά,  γ) Β> ΝΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου